NOVINKY

Novinky

29.06.2020 Recepce v době prázdnin

Recepce je otevřena v době prázdnin od 29.6. -31.8. pro neodkladné záležitosti PO a PÁ od 8-10 hod.

28.05.2020 Zápisy do kroužků na školní rok 2020/2021

Zápisy do kroužků, kurzů a klubů na školní rok 2020/2021 proběhnou od pondělí 8. června 2020 od 18:00 hodin, on-line prostřednictvím našich webových stránek. Kompletní nabídka kroužků, kurzů a klubů bude zveřejněna www.ddmstodulky.cz od pondělí 1. června 2020. Více v Událostech.

11.05.2020 Herna, RaDka i laktační poradna uzavřena

V těchto dnech až do odvolání je Herna DDM Stodůlky, Rodinná zóna RaDka i laktační poradna uzavřena.

DDM NA FACEBOOKU

Projekty


Realizujeme projekt ŠABLONY II PRO DDM STODŮLKY

Projekt ŠABLONY II PRO DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků účastníků, spolupráce s veřejností.
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0012125
Název projektu: Šablony II pro Dům dětí a mládeže Stodůlky
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní ose 3 OP
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Částka: 1 827 750 Kč
Termín: od 09/2019 do 08/2021
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.
 
Aktivity projektu – zvolené šablony:
2.IV/1 Školní asistent  – personální podpora SVČ
2.IV/2 Využití ICT ve vzdělávání v SVČ
2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.VI/5 Vzdělávání pedagogického sboru SVČ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
2.VI/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení
2.VI/9 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ
2.VI/10 Nové metody ve vzdělávání v SVČ
2.VI/13 Klub pro účastníky SVČ
2.VI/14 Projektový den v SVČ
2.VI/16 Odborně zaměřená tematická setkání