Náš tým

Výchozí oddělení

Mgr. Jana Šimánková

Mgr. Jana Šimánková

Ředitelka organizace

Email: j.simankova@ddmstodulky.cz

Ing. Zdeňka Dvořáková

Ing. Zdeňka Dvořáková

Zástupce ředitele pro ekonomiku

Email: zdenka.dvorakova@ddmstodulky.cz

PaedDr. Zdenka Hiřmanová

PaedDr. Zdenka Hiřmanová

Zástupce ředitele pro pedagogiku

Email: z.hirmanova@seznam.cz

Bc. Erika Mikanová

Bc. Erika Mikanová

Vedoucí pro oblast ART aktivit, techniky a robotiky

Email: tvorivost@ddmstodulky.cz

MgA. Kateřina Doleželová

MgA. Kateřina Doleželová

Koordinátor ART divadla a hudby

Email: divadlo@ddmstodulky.cz

Mgr. Zuzana Kocíková

Mgr. Zuzana Kocíková

Koordinátor robotiky

Email: z.kocikova@ddmstodulky.cz

Jana Sailerová

Jana Sailerová

Koordinátor hudby, správa ISD

Email: hudba@ddmstodulky.cz

Bc. Helena Farabauerová

Bc. Helena Farabauerová

Vedoucí pro oblast tance, sportu, přírodních věd

Email: pohyb@ddmstodulky.cz

Kamila Batista Tabera

Kamila Batista Tabera

Koordinátor tance

Email: tanec@ddmstodulky.cz

Mgr. Kateřina Dvořáková

Mgr. Kateřina Dvořáková

Koordinátor tance

Email: katerina.dvorakova@ddmstodulky.cz

Ing. Jana Bendová

Ing. Jana Bendová

Koordinátor přírody a vědy

Email: j.bendova@ddmstodulky.cz

Dagmar Eckhardtová

Dagmar Eckhardtová

Vedoucí pro oblast předškolního kurikula a aktivit pro RaD

Email: DagmarEckhardtova@seznam.cz

Tereza Česáková

Tereza Česáková

Koordinátor předškolního oddělení (Pohádka a Miniškolička)

Email: pohadka@ddmstodulky.cz

Renáta Dovjaková

Renáta Dovjaková

Personalista

Email: r.dovjakova@ddmstodulky.cz

Lukáš Kasl

Lukáš Kasl

Ekonomický úsek

Email: l.kasl@ddmstodulky.cz

Monika Fejfarova

Monika Fejfarova

Pracovník vztahů k veřejností a recepční

Email: info@ddmstodulky.cz

Bohuslav Farabauer

Bohuslav Farabauer

Správce pracoviště

Jakub Chaba

Jakub Chaba

Grafik a Webmaster