Náš tým

Vedení organizace

Mgr. Jana Šimánková

ředitelka organizace

j.simankova@ddmstodulky.cz 251 620 266 777 706 586

pedagog volného času se zaměřením na společenské vědy, tábory a projektovou činnost

PaedDr. Zdeňka Hiřmanová

zástupkyně ředitelky pro oblast zájmového vzdělávání a PR

z.hirmanova@ddmstodulky.cz 251 620 266 602 213 426

pedagog volného času se zaměřením na výtvarné aktivity, soutěže MŠMT a PR

Ing. Kateřina Haasová

zástupkyně ředitelky pro oblast ekonomicko – provozní

k.haasova@ddmstodulky.cz 251 620 266 723 221 222

ekonomka organizace

Oddělení tance, sportu a ostatních aktiv

Bc. Helena Farabauerová

vedoucí oddělení tance, sportu a přírodních věd

sport@ddmstodulky.cz 251 620 266 602 492 605

pedagog volného času se zaměřením na sportovní aktivity, tábory a příležitostné akce

Kamila Batista Tabera

koordinátorka tanečních aktivit

tanec@ddmstodulky.cz 251 620 266

pedagog volného času se zaměřením na taneční aktivity a příležitostné akce

Mgr. Kateřina Dvořáková

k.dvorakova@ddmstodulky.cz 251 620 266

pedagog volného času se zaměřením na tanec a jazykové vzdělávání

Ing. Zuzana Strnadová

koordinátorka Vědy Z, pedagog volného času

Michaela Farabauerová

odborná asistentka, koordinátorka úseku tance a pohybu

Oddělení ART aktivit,techniky a robotiky

Bc. Erika Mikanová

vedoucí pro oblast ART aktivit, techniky a robotiky

e.mikanova@ddmstodulky.cz 251 620 266 602 260 652

pedagog volného času se zaměřením na kreativní, výtvarné, keramické činnosti a technické obory

Lukáš Nehrkorn, DiS

koordinátor robotiky a multimédiální výchovy

l.nehrkorn@ddmstodulky.cz 251 620 266

pedagog volného času se zaměřením na robotiku

Ing. Michaela Kudláčková, DiS

koordinátorka hudebních aktivit

m.kudlackova@ddmstodulky.cz 251 620 266

pedagog volného času se zaměřením na hudební aktivity

Jana Sailerová

správa Informačního systému Domeček, uživatelská podpora

j.sailerova@ddmstodulky.cz 251 620 266

pedagog volného času se zaměřením na hudební aktivity a příležitostné akce

Oddělení předškolního kurikula

Dagmar Eckhardtová

vedoucí oddělení pro oblast předškolního kurikula

d.eckhardtova@ddmstodulky.cz 251 620 266 608 973 949

pedagog volného času se zaměřením na oblast předškolního kurikula v projektu Školička a zóny RaDka, lektorka Hurá do školy s logopedií, Angličtiny pro nejmenší a pro předškoláky

Tereza Česáková

koordinátorka předškolního odd. (Pohádka, Miniškolička)

t.cesakova@ddmstodulky.cz 251 620 266 777 955 652

pedagog volného času se zaměřením na předškolní kurikulum, koordinátorka Pohádky, Miniškoličky, Herny a Hurá do školy

Mgr. Michala Štěpánková

koordinátorka táborů

tabory@ddmstodulky.cz

pedagog volného času

Lucie Cestrová

školní asistentka

l.cestrova@ddmstodulky.cz 251 620 266

Úsek ekonomický, recepce, projekty

Monika Fejfarová

vedoucí úseku provozu budovy a recepce

info@ddmstodulky.cz 251 620 266 605 920 279

recepce, pracovník vztahů k veřejnosti (informace, omluvenky, platby za kroužky aj.)

Bohuslav Farabauer

správce budovy

b.farabauer@ddmstodulky.cz 251 620 266

Mgr. Ludmila Cenovová

personální a mzdová asistentka

l.cenovova@ddmstodulky.cz 251 620 266

Bc. Renáta Dovjaková

archivářka

r.dovjakova@ddmstodulky.cz

Lukáš Kasl

finanční referent, referent správy majetku, pronájmy

l.kasl@ddmstodulky.cz 251 620 266

Ing. Jana Bendová

vnitřní auditorka

j.bendova@ddmstodulky.cz

Ing. Věra Ježková

ekonomika a rozpočet organizace

Mgr. Michaela Gaydošová

administrace a koordinace projektu Šablony II

sablony@ddmstodulky.cz 251 620 266

Jakub Chaba

grafik, projekty

Bc. Marie Haklová, DiS

marketing a PR, správa webových stránek a FB

m.haklova@ddmstodulky.cz