Naši lektoři

LUCIE ALTMANOVÁ
Jmenuji se Lucie Altmanová a ve školním roce 2023/2024 se se mnou můžete potkat na Divadelním kroužku s angličtinou. 

Do DDM Stodůlky jsem začala chodit v osmi letech na výtvarný kroužek. Už tehdy jsem si oblíbila přátelskou atmosféru, která v Domečku panuje. Před dvěma lety jsem se proto do Domečku vrátila jako asistentka výtvarného kroužku. Od roku 2022 v Domečku také působím jako vedoucí na letních příměstských táborech.
 
Vždycky jsem měla ráda práci s dětmi, proto jsem se rozhodla začít studovat obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol. V rámci studia mě začala zajímat dramatická výchova. Myslím si, že divadlo je příležitost najít sám sebe a dávat bezpečně najevo své emoce. Chtěla bych dát dětem prostor, kde se mohou svobodně a kreativně vyjádřit.
 
Dalším oborem, který mě zajímá je angličtina. V roce 2022 jsem odjela na studijní pobyt do Dánska, kde jsem začala anglický jazyk vnímat úplně jinak. V rámci studia na dánské univerzitě jsem si vyzkoušela nejrůznější techniky, nejen z dramatické výchovy. 
 
Práce s dětmi je pro mě srdcová záležitost. Děti jsou pro mě upřímné bytosti s velkým srdcem, od kterých se ráda učím.

 


 

IRENA ANTONOVÁ

Jmenuji se Irena Antonová a v DDM Stodůlky už 17 let vedu kurzy orientálního tance a skupinu Belly Habibi. 

Už jako náctiletá jsem se stala vášnivou fanynkou orientu, její hudby a hlavně dlouhých orientálních sukní. Během studia na vysoké škole v Olomouci propadla kouzlu orientálního tance na kurzech školy Mila el Kral, pokračovala jsem u lektorů v Centru tance v Praze a zatančila si i ve stylu Bollywoodu.

Velkým zlomem v mojí taneční pouti znamenala účast na dvou ročnících festivalu Nile Group Festival v Káhiře (2008 a 2009), kde jsem se vzdělávala u profesionálních lektorů. Díky nim se pro mě otevřela nová kniha orientálního tance; zejména pak kapitoly věnované folklórním stylům.
Kouzlo káhirských tržišť se mnou přiletělo až do Česka v kufrech zaplněných až po okraj látkami, kostýmy a rekvizitami pro moji dívčí taneční skupinu Belly Habibi, kterou jsem založila v roce 2006 v DDM Stodůlky. Se skupinou slavíme úspěchy doma i v zahraničí; vytančily jsme si např. titul Bellydancer of the World v německém Duisburgu.

 

KAMILA BATISTA TABERA

Jmenuji se Kamila Batista Tabera a v DDM Stodůlky působím od roku 2020. Jsem vedoucí tanečního oddělení a zároveň také koordinátorkou všech tanečních akcí.

Hudbě i tanci se věnuji od dětství. Tančila jsem ve Folklorním souboru Lučinka zde na Praze 13, který založila a 20 let vedla moje maminka B. Kaucká. Současně jsem se věnovala i baletu a modernímu tanci. Učila jsem se hrát na zobcovou flétnu a na kytaru. V patnácti letech jsem začala tančit kubánskou salsu a od roku 2002 jsem ji také začala vyučovat a dělat profesionální vystoupení. Kromě vedení kroužků v DDM vyučuji kubánskou salsu v páru, Latino mix s posilováním pro ženy a působím také v latino kapele BachataLove, kterou jsme s manželem v roce 2018 založili. V této kapele zpívám a hraji na perkusní nástroje.

Mezi tanečními kroužky v DDM Stodůlky můžete najít mnoho různých stylů, jak klasických, tak i méně známých, a proto si na své určitě přijde každý tanečník.

Jsem trpělivá lektorka, kterou výuka baví a ráda tak dále předávám své zkušenosti. Práce s dětmi v Domečku mě naplňuje a každý den mi přináší nové zážitky.

 


 

PETRA BEZNOSKOVÁ

Jmenuji se Petra Beznosková a v DDM Stodůlky jsem od roku 2008,
kdy jsem po mateřské dovolené dostala příležitost být lektorkou ve Školičce pro děti od 3 do 7 let. Ve Školičce působím dodnes. Kromě toho vedu také kroužek Čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem | ST  16.00, nebo se se mnou můžete občas potkávat také na recepci DDM Stodůlky.
 
Za dob studií jsem ve volném čase jezdila na tábory jako praktikantka a práce s dětmi mě vždycky velmi bavila. Byť se můj profesní život ve svém začátku ubíral úplně jiným směrem (vystudovala jsem ekonomii), práce s dětmi mě moc baví, naplňuje mě a dává mému životu smysl.
 
Vím, jak důležité je v životě umět navazovat kvalitní vztahy s ostatními lidmi a tak se snažím, i s mými kolegyněmi v rámci prosociální výchovy, v dětech rozvíjet ty správné dovednosti, hlavně komunikaci, spolupráci, ale i hravost a zdravé sebevědomí.


 


 

ADRIANA BRADOVÁ

Jmenuji se Adriana Bradová a v DDM Stodůlky působím od roku 2016. Do DDM jsem začala chodit již jako predškolák a už jsem tu zůstala.

V tuto chvíli v DDM působím jako vedoucí na táborech. Z tradičních akcí se se mnou setkáte na Halloweenském odpoledni a Čertovském odpoledni. O prázdninách vedu příměstské tábory pro nejmenší a výjezdní tábor Šmoulíci a Hrad.

Navštěvování a výpomoc v DDM mě motivovala k vystudovaní SOŠ pedagogické a dále se chci věnovat dětem se specifickými problémy.


 
 

ARANKA BRADOVÁ

Jmenuji se Aranka Bradová a v DDM Stodůlky působím od roku 2009, po celou dobu jako lektorka předškolního oddělení. Konkrétně se se mnou můžete setkat v Miniškoličce, kde působím jednou týdně, po zbytek času pracuji na plný úvazek jako dětská zdravotní sestra.

Dále se se mnou v letních měsících můžete setkat na letním táboře Šmoulíci a Hrad, kde působím jako zdravotník a na akcích Halloweenské a čertovské odpoledne.

Práci s dětmi mám ráda. Ráda sleduji jejich pokroky a vymýšlím pro ně činnosti a hry.

 
SARAH BRADOVÁ

Jmenuji se Sarah Bradová a v DDM Stodůlky působím od roku 2020.
Do DDM jsem začala chodit již jako malá a už jsem tu zůstala. Jako malá jsem tancovala 8 let orient v taneční skupině Belly Amira, kde jsme se opakovaně stali mistry Prahy, Čech a České republiky. Také jsem závodně tancovala disco dance v TS D.A.R., kde jsme také získali spoustu krásných umístění.

V DDM působím jako vedoucí na táborech Šmoulíci a Šmoulíci II. Z netradičních akcí se se mnou setkáte na Halloweenském odpoledni a Čertovském odpoledni.

Práce s dětmi mě baví, baví mě sledovat jejich pokroky, ráda vymýšlím a hledám pro děti nové podněty, jak jim zpestřit výuku či hru.

 
 
KRISTÝNA BROUSILOVÁ - text o lektorce brzy doplníme
 

 

BARBORA BUŠINOVÁ

Jmenuji se Barbora Bušinová a v DDM Stodůlky učím keramické kroužky pro děti i dospělé.

Keramice se věnuji od prvního stupně základní školy. Mám vystudované SOU Uměleckořemeslné v Praze, obor Umělecký keramik. Od roku 2004 provozuji keramickou dílnu na Luka, kde nejen vyrábím, ale vedu i kroužky a kurzy. Dlouhodobě jsem učila keramiku v mateřských školkách a jezdila jako vedoucí na tvořivé tábory. V roce 2014 jsem šla na první mateřskou a činnost jsem pozastavila. Vlastně se teď vracím více k tvorbě a výuce po šesti letech na rodičovské.

Jako tvoření vnímám i fotografování, které mě poslední dva roky nadchlo a pohltilo natolik, že jsem si ve své dílně založila i příležitostný fotoateliér, kde se specializuji na dětskou, rodinnou a portrétní fotografii.

Práci s dětmi miluji - jak při keramice, tak při fotografování. Baví mě objevování potenciálu v každém jednotlivci. Myslím si, že keramika je jednoduchá na výrobu, pokud se výuka rozloží na jednotlivé kroky. Nechávám na dětech, jestli chtějí vyrábět námět, který připravíme nebo mají vlastní inspiraci.


 


 

PETR CEJNAR - text o lektorovi brzy doplníme

 LUCIE CESTROVÁ

Jmenuji se Lucie Cestrová a do DDM Stodůlky mě přivedly mé děti, které jsem doprovázela na kroužky. 

Od dětství jsem jezdila na tábory. Nejdříve jako účastník, pak jako praktikant a nakonec i jako vedoucí. Při středoškolském studiu jsem vedla přírodovědný kroužek, který mne přivedl až k práci s dětmi ve Středisku ekologické výchovy.  Pak následovala práce v kanceláři a já věděla, že mne to táhne jiným směrem. V momentě, kdy přišla nabídka, abych se do chodu Domečku zapojila aktivně, neváhala jsem.

Pracovat v předškolním oddělení DDM Stodůlky jsem začala velmi zvolna. Nejdříve jako dozor herny, následovala báječná práce s nejmenšími dětmi v Miniškoličce, kde pracuji od roku 2018. Nyní jsem také lektorkou kroužku Dobrodružná školička, kde se s dětmi věnujeme zejména poznávání přírody, venkovním a razíme koncept, že neexistuje špatného počasí, jen špatného oblečení. Děti ze Školičky jsou nadšené, že mohou přeskakovat kaluže, schovat se ve křoví či si stavět hrady z mokrého písku. 

Spokojené děti jsou pro mne tím největším ohodnocením. A aby mi děti nechyběly ani o prázdninách, účastním se příměstských táborů, které zaměřuji hlavně na poznávání nejbližšího okolí a pobyt v přírodě, kde je stále co objevovat.

 


 

HANA CORRADINI

 

Jmenuji se Hana Corradini a od školního roku 2022/2023 se se mnou můžete potkat na kurzech Keramiky pro všechny věkové kategorie.

Dříve jsem pracovala jako učitelka ve speciální a poté mateřské škole, nyní jsem na volné noze, věnuji se především výrobě kabelek a podobných doplňků. V minulosti jsem pod jiným DDM vedla výtvarné kurzy pro děti s rodiči, zaměřené na spolupráci dítěte s rodičem.

Práce s hlínou jsou pro mě “srdcová záležitost”. Věřím, že každý do tvorby vkládáme své srdce a příjemně nás relaxuje. Zároveň se vždy snažím podporovat individualitu, překonávat častý strach projevit vlastní nápad a rozvíjet kreativitu každého z nás.

 

 


 
ANTONIE ČÁHOVÁ

Jmenuji se Antonie Čáhová a v DDM působím jako garant pro hudební oddělení a pedagog volného času. Ve školním roce 2023/2024 budu vést lekce hry na kytaru a ukulele.
Od dětství ráda zpívám. V dospívání jsem začala hrát na kytaru a posléze i na ukulele.
Během studia na vysoké škole jsem působila v DDM Prahy 10 v Petrovicích jako lektorka hudebních kroužků a jako oddílová vedoucí příměstských táborů. Po škole jsem rok učila hudební výchovu na základní škole.

Hudba je mým největším koníčkem a vášní. Je to pro mě způsob sebevyjádření, odreagování a nejlepší terapie. Na hudbě mě nejvíce baví její pestrost, každý si zde najde to svoje.
Práce s dětmi mě velmi naplňuje. Ráda podporuji jejich potenciál, rozvíjím jejich zvídavost a motivuji k výkonu.

Při práci s dětmi je pro mě velmi důležité přistupovat k dětem individuálně a s respektem. Získat si jejich důvěru a být jim oporou.
 
Moje motto zní: „Nikdy není pozdě.“ Proto se na svých lekcích budu těšit nejen na děti ale i na dospělé.


 

 

TEREZIE ČECHOVÁ - text o lektorce brzy doplníme
 

 


 
JIŘÍ ČELIKOVSKÝ

Jmenuji se Jiří Čelikovský a navštěvuji DDM Stodůlky od svých deseti let. Za tu dobu jsem nabyl velké množství zkušeností se stavbou lodních modelů. Rád bych proto  své zkušenosti předal dalším generacím. 

Už jako malý jsem obdivoval modely všech druhů. Vždy jsem si přál mít model na dálkové ovládání. Uvědomil jsem si, že pokud něco chci, tak si zatím musím jít a musím pro to něco udělat. Začal jsem tedy  navštěvovat kroužek Letecký modelář. Velmi rychle jsem zjistit, že letadla nejsou to, co mě baví. Rozhodl jsem se proto, že zkusím postavit svou první loď. Od té doby jsem postavil tři lodě a jednu zrekonstruoval. Kromě lodí se okrajově věnuji i RC autům.

Klub lodních modelářů se věnuje stavbě modelů RC lodí z překližky, balsy a smrkových nosníků. Při stavbě si děti vyzkouší vrtání vrtačkou, práci s tmelem, broušení, řezání, pájení a mnoho dalšího. Ve zkratce se u nás dítě naučí zručnosti, přesnosti a trpělivosti. Odměnou pro něj bude hotový model lodě, se kterou bude moct navštěvovat nejen námi pořádané modelářské akce.

 

TEREZA ČESÁKOVÁ

Jmenuji se Tereza Česáková a v DDM Stodůlky učím již od roku 2009.
V DDM působím jako koordinátorka předškolního oddělení. Vedu kroužky Pohádky, Hurá do školy a  Miniškolička.

 V letních měsících vedu příměstské tábory pro nejmenší a vyjíždím s dětmi na letní tábor Šmoulíci a Hrad, kde působím jako hlavní vedoucí.  Z tradičních akcí se s vámi ráda osobně setkám na Halloweenském odpoledni a Čertovském odpoledni, jež jsou pro mě srdeční záležitostí.

Moje práce je mi koníčkem. Práce s dětmi mě baví, baví mě různorodost, kreativita, ráda neustále vymýšlím a hledám pro děti nové podněty, jak jim zpestřit výuku či hru.  Společně s ostatními lektorkami předškolního oddělení vymýšlím a vyrábím různé didaktické pomůcky a hry. Odměnou je mi dětský úsměv a nadšení, spokojenost dětí a potažmo rodičů.

 


 

MARTA ČISÁRIKOVÁ

Jmenuji se Marta Čisáriková a ve školním roce 2023/2024 budu s dětmi hrát na housličky.

Hudbě se věnuji od dětství, začala jsem hrát na housličky ve 4 letech, postupně jsem absolvovala oba stupně ZUŠ a následně i Mezinárodní konzervatoř Praha. Studium jsem zakončila absolutoriem a získáním titulu v oboru hudba: housle. Svou absolventskou práci jsem psala na téma Postava Fausta a její reflexe v houslové literatuře, kde se věnuji příběhu Fausta z historického, pedagogicko-psychologického a samozřejmě i hudebního hlediska. Skoro 10 let jsem se věnovala orchestrální hře. Po studiu jsem učila na Základní umělecké škole (ZUŠ) dokud jsem nenastoupila na rodičovskou dovolenou.

Kromě vlastní rodiny se věnuji výuce první pomoci a na táborech se starám o fyzické i psychické zdraví dětí jako zdravotník. Hudbě se věnuji hlavně ve volném čase (nejvíce s amatérskou uměleckou skupinou Sirény) a protože ráda pracuji s dětmi a hudba mi dává smysl, přišla jsem do DDM s nápadem udělat kroužek housliček pro děti.

Snažím se pro děti vytvořit bezpečné prostředí, kde se nemusí bát udělat chybu, posouvat se krok za krokem dál a naučit se nové dovednosti. Ráda s nimi prožívám jejich úspěchy i neúspěchy, práce s dětmi mi dává smysl a naplňuje mě.

 


KATEŘINA DVOŘÁKOVÁ

Jmenuji se Kateřina Dvořáková a v DDM Stodůlky učím více jak 10 let. Prostředí našeho Domečku dobře znám i jako účastník nejrůznějších kroužků, navštěvuji ho od svých předškolních let. Spojila jsem tři své vášně - tanec, jazyky a vzdělávání druhých. Předávat lidem mé nadšení pro nejrůznější taneční styly i jazyk je mým koníčkem i prací.

Tančím od svých čtyř let a dá se říci, že jsem od té doby nepřestala. Vystudovala jsem Učitelství pro 1. stupeň se specializací na angličtinu na Univerzitě Karlově. V rámci studia jsem v programu Erasmus strávila semestr na University of Derby v Anglii, kde jsem studovala Pedagogiku a Dance and movement studies. Pravidelně se vzdělávám v ČR i v zahraničí - měla jsem možnost zúčastnit se kurzů a workshopů např. ve slavných Pineapple dance studios v Londýně nebo Broadway dance centre v New Yorku. V New Yorku jsem absolvovala měsíční jazykový kurz, dále v rámci doktorandského studia na katedře Psychologie Pedf UK jsem absolvovala zimní semestr na State University of New York. Mám za sebou též rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT Lektor tance a Lektor Orientálního tance s osvědčením pro odbornost Trenér tanečních disciplín.

Mojí velkou radostí je vedení dětské a juniorské soutěžní orientální skupiny Belly Amira. Tato skupina má za sebou již celou řadu úspěchů v ČR i v zahraničí. Pyšní se několika tituly mistrů ČR, již 3x získala ocenění za nejlepší choreografii, pravidelně se úspěšně účastní soutěže Liptov Orient Festival a z mezinárodního festivalu v Barceloně přivezla stříbro.


 


 
JÁCHYM ERBEN

Jmenuji se Jáchym Erben a jsem novou tváří DDM Stodůlky, kde budu vést kroužky Minecraftu. Od roku 2022 spolupracuji s jinou organizací, kde právě kroužky Minecraftu vedu.

Studuji politologii na Filozofické fakultě UK a zaměřuji se na lidská práva. Ve volném čase hraji videohry nebo experimentuji s úpravou různých typů médií. Zajímá mě spojení těchto okruhů, a jak se názory tvůrců úmyslně nebo neúmyslně odrazují ve hrách, filmech a dál. Předchozí práce v lidskoprávní organizaci mě naučila, jak důležité je učit děti spolupráci a sebevědomí v jejich schopnosti.

Baví mě práce s dětmi a těší mě jejich radost, když se naučí něco nového - nebo když ony naučí něco mě.


 

DAGMAR ECKHARDTOVÁ

Jmenuji se Dagmar Eckhardtová a v DDM učím od roku 2004. Celou tuto dobu působím ve
Školičce, v Dobrodružné školičce a Zvídavé školičce a od roku 2012 vedu Logopedické kroužky a nyní také Předškolní přípravu s metodou Elkonin. Nejmenší děti se se mnou mohou setkat i o prázdninách na příměstských táborech. Momentálně v DDM působím také jako vedoucí předškolního oddělení.

Jako pedagog se celý život věnuji předškolní pedagogice, kterou jsem vystudovala. Tento obor mě podněcuje k neustálému se rozvíjení sebe sama. Proto jsem si jej rozšířila o kvalifikaci logopedického asistenta a i nadále se zajímám o pedagogické metody, které dětem mohou usnadnit přípravu a vstup do školy. Na svých logopedických kroužcích tak využívám například Metodu dobrého startu nebo prvky z metody Elkonin.

Velmi ráda uplatňuji při různých předškolních činnostech zážitkovou pedagogiku a cíleně využívám prožitek k rozvíjení osobnosti dítěte. I ve spolupráci s rodiči pak vidím úžasné výsledky, ze kterých mám radost a pokaždé si uvědomím, jak mě tato práce s malými dětmi baví.
 
A jak kdysi řekl Jan Amos Komenský: „Ve hře se dá hodně naučit, co poté bude použito, když to okolnosti budou vyžadovat.“ Pojďme si tedy společně hrát!

 


 

HELENA FARABAUEROVÁ

Jmenuji se Helena Farabauerová a v DDM Stodůlky působím od září roku 2006. V Domečku vedu Oddělení pro sport a přírodu.  Jsem lektorkou kroužků  Cvičení miminek a Cvičení rodičů s dětmi, Sportovní minipřípravky, Sportovní gymnastiky. Dále vedu i kroužky Malý dopraváček a Hrátky s jógou. Potkat mně můžete ale i na dalších sportovních kroužcích pro předškolní děti. Jsem hlavní vedoucí  táborů pro rodiče s dětmi.

Sport a pohyb mě provází už od dětských let. Byla jsem jako dítě hodně aktivní a svůj volný čas trávila venku na hřišti, se švihadlem, míčem, skákáním gumy, či lezením po stromech. Postupně jsme prošla množstvím nejrůznějších všeobecně sportovně zaměřených kroužků, chodila jsem na atletiku, sportovní gymnastiku, na aerobik, ale i na výtvarné kroužky a jako samouk jsem se naučila na kytaru. V 15 letech jsem zakotvila v posilovně, která je mým koníčkem dodnes.

Už jako dítě jsem toužila být učitelkou tělocviku na základní škole. Moje první trenérské krůčky začaly na Základní škole Jánského, kde jsem trénovala malé děti  - přípravku závodní sportovní gymnastiky. Měla jsem za sebou školení trenéra gymnastiky od České gymnastické federace a několik soustředění malých gymnastek. Ale dril u cvičení s malými dětmi mi nebyl úplně blízký, proto jsem hledala další možnosti.

A našla jsem je!  V DDM Stodůlky jsem v září 2006 otevřela tehdy nový kroužek sportovní gymnastiky. O rok později jsem začala vést i Klub Pohádka a klub Mozaika pro volně příchozí děti. A v Domečku jsem už zůstala. Mám za sebou řadu nejrůznějších školení, kurzů, workshopů, jsem certifikovaným pedagogem volného času, cvičitelem malých dětí, sportovní gymnastiky, cvičitelem Sportu pro všechny, lektorkou aerobiku. Vystudovala jsem vysokou školu v oboru Pedagogiky volného času. Když je někde možnost se dál vzdělávat a rozšiřovat si tak zkušenosti a vědomosti, jsem nastoupená v první řadě.

Můj dětský sen se tak přetavil v nový, ještě lepší směr. Jsem pedagogem volného času, což je pro mě spojením koníčku a práce. Každý den tak dělám to, co mě nejvíc baví.

 VALERIÁN GNAP

Jmenuji se Valerián Gnap a v DDM Stodůlky učím od roku 2019.

Józe se pravidelně věnuji téměř 20 let.  Jsem lektorem s licencí 1. třídy při České akademii jógy, v současné chvíli dokončuji nejvyšší kvalifikaci 1. třídy při ČAJ a jsem absolventem kurzu Šivavandovy jógy v Indii. Jógu vnímám jako cestu očisty, vlastního hledání a poznání sebe sama, i všeho co nás obklopuje.  Je pro mě mnohem více, než pouhým fyzickým cvičením. Pravidelné praktikování mi pomohlo najít vnitřní klid, vyrovnanost a pokoru. Jemné plynutí, radost z pohybu a vlastní prožitek má u mě přednost před dokonalostí provedení jednotlivých ásan. To ale neznamená menší úsilí při snaze o jejich dosažení.

Rád pracuji s lidmi a těší mě, když moje lekce mohou lidem jakkoliv pomoci - ať už se jedná o odstranění jejich zdravotních potíží (lepší držení těla, lepší dýchání, zlepšení spánku, postupné zmírňování až odstranění bolesti zad a další), zlepšení jejich psychické pohody (lepší odolnost vůči stresu, zlepšení koncentrace, “dobití baterek”, zklidnění mysli…) až k celkové harmonizaci celé osobnosti. Rád pozoruji jejich cestu a jsem jim průvodcem.

 


PATRICIA GRANDOVÁ

Jmenuji se Patricia Grandová a v DDM Stodůlky učím od roku 2019 hru na kytaru (začátečníky) a na ukulele (začátečníky). Na podzim téhož roku jsem absolvovala kurz pedagogického minima pro pedagogy volného času a od léta 2021 jsem také lektorkou na příměstských a výjezdních táborech.
 
Před pár lety jsem si uvědomila, že hudba naplňuje můj volný čas a život tak moc, že se jí chci věnovat více a intenzivněji. Chtěla jsem se v té době naučit hrát na nějaký hudební nástroj a kytara byla mou volbou číslo jedna. Hra na kytaru se tak stala nedílnou součástí mého života.
 
Stodůlecký Domeček znám velmi dobře, už jako malá jsem sem chodila na různé umělecké kroužky a jezdila na tábory. Přátelská atmosféra a dětské nadšení mě motivuje k učení a předávání svých vědomostí a schopností jiným.


 


 

MARIE HAKLOVÁ

Jmenuji se Marie Haklová a moje historie s DDM Stodůlky se začala psát v roce 2015, kdy jsme vedla kroužek irských tanců a vypomáhala v Herně. Po několikaleté pauze jsem se do Domečku v únoru 2020 opět vrátila, tentokrát jako konzultant pro marketing a PR. Tuto práci dělám dodnes. Zároveň od roku 2022 působím v DDM jako pedagog volného času a je mi velkou ctí, že jsem součástí hudebně-dramatického oddělení, konkrétně týmu pěveckých sborů a divadelních kroužků.

Už od dětství mě přitahovalo prostředí uměleckých profesí. Bylo mi blízké vše, co se točilo kolem pódia, ať už to byl tanec, zpěv, hra na hudební nástroje či divadlo. Postupně jsem dostala možnost věnovat se všem těmto činnostem ve svém volném čase už od svých pěti let. Strávila jsem tak dětství na hodinách v ZÚŠ, kde jsem se postupně věnovala hře na flétny, kytaru, klavír a v dospívání k tomu přidala ještě hru na varhany. Nadšeně jsem hrála divadlo a zpívala v několika pěveckých sborech a tento zájem mi vydržel až do dospělosti. Po přestěhování do Prahy moje cesty zkřížil irský tanec a stal se hlavní náplní mého života na několik krásných let. Později jsem měla možnost rozvinout další ze svých zájmů, a to je psaní textů, konkrétně pohádek. Spolu s tvůrčím týmem dalších autorů jsem napsala a vydala dvě knihy.

I když jsem v životě zkusila několik směrů a nasbírala tak cenné zkušenosti i mimo pedagogiku, jsem vděčná, že jsem se mohla vrátit zpět do DDM Stodůlky a mohu zde pracovat jako pedagog volného času. Na této práci mám ráda možnost ukázat dětem i dospělým, že volný čas je možné trávit smysluplně a naplnit tak svůj život aktivitou, která přinese uvolnění i naplnění. Pro děti to tak mohou být krásné roky, na které budou rádi vzpomínat, pro dospělé místo, kde zrelaxují po náročných povinnostech všedních dní. Z vlastní zkušenosti vím, že i přes studium jiných oborů a jinou profesní dráhu pro mě po čase byly nejdůležitější činnosti, která mi dělaly v životě největší radost. Budu ráda, pokud se mi povede zpříjemnit dny dalším lidem, dětem i dospělým.

 


TOMÁŠ HART

Jmenuji se Tomáš Hart a v DDM Stodůlky působím od roku 2021 jako lektor Dramatického kroužku dvou skupin dětí z prvního stupně. Prošel jsem Základní uměleckou školou, kde jsem se od pěti let učil hrát na klavír. Ve třinácti jsem k tomu připojil i literárně-dramatický obor. K divadlu mě to táhlo už dávno před tím, do té doby jsem se ale spokojil se školními besídkami a recitačními soutěžemi, kterých se dodnes rád účastním ve formě Wolkrova Prostějova.

Možná právě nezaměnitelná atmosféra divadelních přehlídek mě nakonec dovedla k rozhodnutí jít studovat výchovnou dramatiku na DAMU, kde momentálně dokončuji druhý semestr. Během studia vedu dramatický kroužek také na Základní škole Sulejovice, hraji s různými studentskými divadelními soubory (Oldstars, Vanabí Litoměřice…) a nepohrdnu ani nabídkou moderovat nějakou akci. Když zrovna neučím nebo nestojím na jevišti, pravděpodobně sedím u klavíru nebo se učím nějaký cizí jazyk.

Jsem rád, že mám možnost v DDM Stodůlky sdílet s dětmi radost ze hry a zážitek ze společné tvorby. Věřím, že divadlo může člověka rozvíjet v mnoha směrech a doufám, že se mi vždy podaří vytvořit prostředí, kde bude dětem dobře a kde se budou moci svobodně projevit.


  

MARTIN HASÁK

Jmenuji se Martin Hasák a s DDM Stodůlky spolupracuji od roku 2022. Do DDM ve Stodůlkách jsem se dostal díky jedné z lektorek, která mě pozvala, abych s ní a dalšími skvělými vedoucími jel na stanový tábor Minecraft offline. A ve Stodůlkách jsem už zůstal.
V DDM učím několik kroužků - Divadelní kroužek, Muzikál, Divadlo pro dospělé, Studijní kresbu a malbu a podílím se na  chodu Klubu nadšeného diváka.

Hrát v divadle byl vždycky můj sen. Už od dětství jsem miloval převlékání do různých kostýmů a hraní si na divadlo. A pak taky zpěv. Zpěv mě vždy naprosto fascinoval, už od dětství jsem chodil do sboru. Hudbu poslouchám pořád, nejčastěji filmovou a muzikálovou. Úžasným propojením divadla a zpěvu je muzikál, který jsem si velmi oblíbil.

Svůj druhý velký sen jsem měl v sobě též zakořeněný již od dětství. Moje maminka měla školku, kde byla paní učitelkou, později  šla pracovat do školní družiny. Celý život mě tak vychovávala, abych byl schopen se postarat o druhého, vymyslet zábavu, pomoct, kde je potřeba, umět naslouchat a podpořit. 

Oba moje sny se začaly plnit s nástupem na střední školu. Vybral jsem si Pedagogické lyceum v Berouně, kde mám specializaci dramatickou výchovu a pedagogiku. Dále aktivně pokračuji ve zpěvu, a to v pěveckém sboru a v muzikálech.  V roce 2021 jsem začal hrát i v divadle. Nyní působím v Divadelním souboru RANDOM. A moje sny se propojují právě i v předávání zkušeností a celkového představení divadelního oboru na kroužcích v DDM Stodůlky.
 

 


 

ZDEŇKA HIŘMANOVÁ

Jmenuji se Zdeňka Hiřmanová a poměrně velká část mého života je spojená s DDM Stodůlky. Nejen s jeho výtvarnými dílnami a dalšími tvořivými aktivitami, ale i s podílem na vedení organizace v pozici zástupkyně ředitelky.

Na mé profesní cestě, studiu a kurzech ve mne zanechal silnou stopu systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii. Naučil mne více vnímat individualitu každého nadšeného umělce a hledat s ním společně jeho vlastní vyjádření skutečnosti různými výtvarnými materiály a technikami. Ateliér a výtvarné dílny jsou místem setkávání a tvorby malých i dospělých, často i více členů jedné rodiny. A já se snažím jim být průvodcem a pomáhat rozvíjet jejich kreativitu. Baví mě neustále vymýšlet nové projekty, pracovat s netradičními materiály a novými technikami a vždy se těším, kam to právě děti samy posunou díky své fantazii a skvělým nápadům. Společnou radost pak máme z realizace různých výstav a prezentací. Za  pěkný úspěch považuji například výstavu Alebrijes na Velvyslanectví Mexika v Praze.

Ráda cestuji s otevřenýma očima a inspiruji se na svých cestách především v mé oblíbené Francii, ale přivážím si podněty k tvorbě s dětmi i dospělými i z větších dálek.

 TEREZA HOLOVSKÁ

Jmenuji se Tereza Holovská a v DDM Stodůlky působím od roku 2021.

S dětmi se setkávám na kroužcích Flétny (začátečníci) a Hře na klávesové nástroje (začátečníci).

Ve školním roce 2021/2022 dokončuji studium Pedagogického lycea v Berouně. Po stránce hudebního vzdělání mám absolvovaných sedm let hry na zobcovou flétnu a na klavír a čtyři roky příčné flétny, to vše zastřené hudební školou v Králově Dvoře.
Proto pro mě bylo jasnou volbou učit děti na flétnu a na klávesové nástroje, práce s dětmi mě baví a ráda jim předávám své vědomosti.

Na této práci se mi nejvíce líbí hledání nových cest a způsobů, jak děti učit a motivovat, aby je hodiny bavily. Mám s prací okolo dětí dlouholeté zkušenosti, ať už jako praktikantka na táborech, asistentka na různých výtvarných či sportovních kroužcích nebo z různých akcích pro děti, pořádaných u nás v obci. 


 

NELA JANŮ - text o lektorce brzy doplníme

 


 

EVA KALINOVÁ - text o lektorce brzy doplníme

 

 


 

JITKA KARABOVÁ

Jmenuji se Jitka Karabová a v DDM Stodůlky učím od roku 2016.

Orientálnímu tanci se věnuji již 13 let. Jako malá jsem vyzkoušela spoustu sportů a tanečních stylů, ale žádný z nich mě nezaujal tolik, jako právě břišní tance, ke kterým jsem tíhla už od malička. Vždy se mi líbil onen šátek s našitými penízky. Začala jsem si tedy plnit svůj dětský sen.

V roce 2007 jsem začala navštěvovat kurzy Ireny Antonové a stala jsem se členkou Taneční skupiny Belly Habibi. Se skupinou se zúčastňujeme různých mezinárodních festivalů a soutěží nejen v ČR, ale i v zahraničí.

V roce 2013 jsem začala navštěvovat kurzy světoznámé tanečnice Eglal, která se pro mě stala velkým vzorem. Od roku 2014 jsem vedla taneční skupinu Trio Habibi. Zúčastnily jsme se mnoha soutěží a staly se mistryněmi České Republiky.

Během své taneční kariéry jsem navštívila mnoho seminářů tuzemských i zahraničních lektorů.  Vzhledem k rozmanitosti a jedinečnosti všech lektorů orientálního tance získávám od každého něco jiného a vytvářím si tak svůj vlastní osobitý styl.

Práce v DDM Stodůlky mi dává neskutečnou lásku a svobodu. Je to „svět“, ve kterém se cítím být sama sebou, cítím se být ženou. Jsem moc ráda, že mám takové štěstí a můžu svou lásku předávat a zároveň sdílet s ostatními.


 


 

MARTINA KEDROŇOVÁ

Jmenuji se Martina Kedroňová a ve školním roce 2023/2024 jsem nováčkem v DDDM Stodůlky.
Jsem absolventkou konzervatoře v Pardubicích - obor klasický zpěv a současně jsem vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku. Tyto dvě školy mě asi nejlépe charakterizují.

Hudba mě provází od raného dětství. Navštěvovala jsem ZUŠ, kde jsem se nejprve věnovala zpěvu a později hře na klavír. Jako starší jsem chodila do dětského sboru Bambini di Praga.  Během studia na střední škole jsem začala hrát na flétnu, kterou jsem stejně tak jako zpěv začala vyučovat v rámci DDM Karlínské Spektrum.  Hudební kroužky jsem vedla i v mateřských školách, kde jsem nakonec na několik let zůstala jako učitelka. Zde jsem měla možnost vyzkoušet si práci s dětmi předškolního věku.

S vašimi dětmi se budu od září setkávat na kroužcích Notička, Zpívání pro nejmenší a Flétnička se zpíváním. Těším se na chvíle  strávené s dětmi při společném muzicírování a doufám, že budou spokojené a hudbu si zamilují stejně tak jako já.

 

 


 
KAREL KOCMAN

Jmenuji se Karel Kocman a v DDM Stodůlky působím už od roku 2012 jako lektor rybářských kroužků.

Nejsem profesionální rybář ani bývalý absolvent střední nebo vysoké školy s odborností rybníkářství a výkonu rybářského práva. Rybaření považuji za velmi příjemnou aktivitu v přírodě. Jako vysokoškolák jsem absolvoval pedagogické minimum.  Aktivitám v přírodě a rybaření jsem holdoval už od svých chlapeckých let.

Práce s dětmi v rybářském kroužku mě velmi baví. Je to hlavní důvod, proč tady působím. Vnímám příznivou odezvu z jejich strany. Vzhledem ke svému pokročilejšímu věku k nim přistupuji jako ke svým vnoučatům. Zabýváme se i důležitými souvislostmi s krajinotvornou činností a ochranou životního prostředí, případně i nutnými společenskými zájmy. Děti se také naučí přírodu respektovat, přiměřeně ji udržovat a chránit.

 
 
KATEŘINA KREJČÍ - text o lektorce brzy doplníme

 
 
VĚRA KUBÍKOVÁ

Jmenuji se Věra Kubíková v DDM Stodůlky působím od ledna 2020 a můžete mne potkat na kroužcích flétny a v létě na příměstských táborech.

Pocházím z hudební rodiny, už od mala jsem byla vedena k hudbě. Od svých 6 let jsem hrála na zobcovou flétnu, poté jsem si přibrala hru příčnou flétnu, které se aktivně věnuji dodnes. V roce 2022 jsem absolvovala 2. cyklus hry na příčnou flétnu v ZUŠ Štefánikova a maturovala na hudebně zaměřeném gymnáziu Evropská.

Hudbu chci mít pořád po svém boku. Vzpomínám si, jak mě jako malou bavilo hrát na flétnu a jak hudba velmi obohatila můj život. Moc ráda tuto radost budu posílat dál.

 


MICHAELA KUDLÁČKOVÁ

Jmenuji se Michaela Kudláčková a v DDM Stodůlky učím od roku 2020. Můžeme se spolu potkávat na kroužku Ukulele a Notička R+D. Od roku 2021 jsem koordinátorkou hudebních aktivit, která obnáší správu a rozvoj hudebních kroužků v DDM Stodůlky. 

Jako absolventka Pražské konzervatoře v klasickém zpěvu a zároveň maminka na rodičovské dovolené jsem hledala možnost, jak tyto dvě oblasti mého života propojit. Proto pro mě bylo samozřejmé přihlásit se s dcerou na kroužek Notička. Tento kroužek mě vyloženě nadchl a již po pár lekcích jsem se začala sama učit na ukulele a příležitostně vést lekce zpívání s dětmi v rámci KC Louka. Protože mám sama malé děti, vím, co je baví, a tak jsem si rozšířila svůj repertoár o dětské skladby.

Během studia na konzervatoři jsem se zaměřila na učení dětí, byla hlasovou poradkyní v dětském smíšeném sboru a obrovskou radost mi dělaly pokroky a vystoupení mých žáků. Myslím si, že se každý může naučit zpívat/hrát na hudební nástroj, jen je potřeba začít lásku k hudbě pěstovat v co nejútlejším věku. Tento názor jsem získala právě při svém působení ve sboru, kam se nabíralo bez talentových zkoušek. Hodně dětí mělo ze začátku problémy s intonací, rytmem i hudebním cítěním.  Již po půl roce zpěvu ve sboru a občasných hlasových lekcích byl slyšet obrovský pokrok.

Moc se těším na další možnost práce s dětmi, poznávání a rozvíjení jejich talentu a trávení společných chvil, které budou naplněné hudbou a zpěvem.
 


 
ROBERT KYSELA - text o lektorovi brzy doplníme

 
 
DENISA VIKTORIE LAURYNOVÁ

Jmenuji se Denisa Viktorie Laurynová a v DDM Stodůlky působím nově od školního roku 2022/2023. 

K učení dramatického kroužku a celkově k divadlu jsem měla vztah již na základní škole.
Navštěvovala jsem divadelní soubor, se kterým jsme měli řadu vystoupení. Dále jsme se dramatické výchově věnovala na střední škole, kde jsem si vybrala jako specializaci dramatickou výchovu. Navštěvovala jsem kurzy improvizace, pantomimy a cirkusové kurzy. 

Dlouhodobě se věnuji vzdušné akrobacii, absolvovala jsem kurzy pozemní a vzdušné akrobacie, kurz cirkusové pedagogiky, trénink pantomimy a pohybu. Dále mám specializaci na dramatickou výchovu na maturitní úrovni. Vedla jsem také mnoho zájmových kroužků na základních školách a v různých organizacích. 

Na práci pedagoga volného času mám ráda pocit podpory dětí i dospělých ve smysluplném trávení volného času. Snažím se, aby si z mých hodin děti odnesly nové dovednosti a nezapomenutelné zážitky.
 
 
RÁCHEL LOKVENCOVÁ

Jmenuji se Ráchel Lokvencová a v DDM pracuji od roku 2018. Začínala jsem nejprve jako asistentka lektora, od září 2020 pracuji v DDM již jako lektorka sportovních kroužků.

Pohybu se věnuji odmala a za tu dobu jsem vystřídala několik různých sportů, od plavání a akvabel přes orientační běh až po badminton. Pohyb je pro mě nedílnou součástí života a jsem ráda, že mohu rozvíjet lásku k pohybu i u dětí na svých kroužcích.

DDM Stodůlky znám moc dobře, protože již jako malá jsem do něj chodila na různé pohybové kroužky a jezdila na tábory. Proto jsem opravdu moc ráda, že zde mohu pracovat a předávat své znalosti jiným.

 
 
MICHAEL MÁCHA

Jmenuji se Michael Mácha a v DDM Stodůlky pracuji od září 2022. Věnuji se nejen kroužkům, ale spolupracuji s kolegyní na sportovních soutěžích pro  základní školy. Dále jsme se mohli také vidět na Stodůlecké hvězdné noci, příměstských táborech či jiných sportovních akcích DDM. Ve školním roce 2022/2023 jsme se mohli vidět na Sportovkách ve škole, Fotbale, Atletikách pro nejmenší a Atletické přípravce. V příštím školním roce 2023/2024 ke Sportovkám ve škole přidávám Míčové sporty, Netradiční sporty a Kondiční trénink pro teenagery.

Jsem absolventem Vyšší odborné pedagogické školy v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Mým hlavním koníčkem je sport, a to jak v aktivní, tak pasivní formě. Rekreačně si rád zahraji cokoliv – fotbal, florbal, stolní tenis, plážový volejbal, badminton, kulečník, šipky… Nejvíce jsem se ovšem věnoval právě fotbalu, se kterým jsem začal už ve svých pěti letech a v mládežnických a dorosteneckých kategoriích se našemu týmu povedlo 4x stát šampiony pražského přeboru.

Mezi své úspěchy také rád řadím několik odehraných utkání za českou reprezentaci v plážovém fotbale.

V pasivní formě jsem velkým fanouškem Formule 1.

Na práci s dětmi mě nejvíce naplňuje, když vidím vývoj dětských schopností, dovedností a vědomostí v průběhu celého roku. Rád pro děti připravuji program, který by je mohl zaujmout, ale jsem nakloněný i komunikaci a nápadům účastníků. Myslím si, že v současné době je snadné podlehnout zábavě v podobě počítačů, Playstationů a mobilních telefonů. Abych byl upřímný, tak ani já nejsem výjimka, ale vždy se snažím ten čas pro počítačovou hru „zasloužit“. A proto mě baví, když i děti chtějí trávit svůj čas pohybem, sportem či  jinou smysluplnou činností.  A právě pro takové děti jsem tu připraven.


 

KATEŘINA MAKOVSKÁ

Jmenuji se Kateřina Makovská a v DDM Stodůlky jsem lektorkou hudebních kroužků od roku 2016. V uplynulých letech jsem vedla kroužky kytar (od začátečníků po pokročilé), ukulele, flétnu začátečníky a flétničku pro nejmenší, Zpívání pro nejmenší a Zpívánky pro starší. V roce 2021/22 jsem vedla kroužky Kytary, konkrétně Mírně pokročilí B a Středně pokročilí, Zpívání pro nejmenší a Zpívánky pro starší.

V rámci hudebních aktivit jsem měla možnost účastnit se vzdělávacích kurzů Evy Jenčkové. Mezi mé další absolvované kurzy patří například Základní školení „První pomoc u dětí“, kurz hlavního vedoucího dětského tábora nebo kurz Základy školního lyžování.

Vzhledem k tomu, že se od malička věnuji hudbě, hudebním nástrojům, pohybovým a sportovním aktivitám, kroužky a aktivity, kde pracuji s dětmi mě velmi baví a neváhala jsem, když přišla možnost s nimi pracovat. Tato práce mě baví a naplňuje.


 
ERIKA MIKANOVÁ

Jmenuji se Erika Mikanová a v DDM Stodůlky učím již několik let. Vedu tvořivé a kreativní kroužky pro děti i dospělé. Připravuji tradiční dílny v rámci celého školního roku (Cesta světel, Zimní dílna, Jarní dílna). Jsem lektorkou tvořivých činností pro pedagogické pracovníky v ČR a pravidelně vystupuji na celostátních setkáních pedagogických pracovníků školních družin.

Touha tvořit, seznamovat se s různými lidovými technikami a lidovou tvorbou provází celý můj život. Ráda poznávám kulturní tradice ve všech formách, fascinují mě řemeslné dovednosti, ráda pronikám do tajů práce s různými materiály a nechávám se okouzlit tím, co se z nich dá vytvořit. Ať už je to práce se šustím, lýkem, sklem, fusing, tvoření vitráží, různé textilní techniky, drátování či zpracování ovčí vlny - nic z toho mi není cizí a těším se, co dalšího vyzkouším příště.

Během let jsem absolvovala různé kurzy lidových technik zvláště přes Vzdělávací spolek uměleckých řemesel a Klub lidové tvorby.

U dětí i dospělých si vážím jejich kreativního vyjádření, které se v nich snažím rozvíjet. Jejich potěšení ze zvládnutí techniky a radost z tvoření je pro mě tou největší odměnou. Navíc získané znalosti podporují a prohlubují estetické vnímání a cítění a dají se hravě použít i v každodenním životě.
 

ELIŠKA MLČOCHOVÁ

Jmenuji se Eliška Mlčochová a v DDM Stodůlky učím již třetím rokem.
 Studuji pedagogické lyceum v Berouně a jako hlavní obor mám psychologii.

S Domečkem jsem vyrůstala, už od mala jsem zde navštěvovala kroužky a toto místo jsem si zamilovala. Postupem času jsem se začala věnovat hře na flétnu, klavír a kytaru.  Vždy jsem se chtěla věnovat práci s dětmi, ať už ve volném čase anebo na profesionální úrovni.  Jsem tedy ráda, že se ve svém volném čase věnuji tomu, co mě baví. Na hodiny v DDM stodůlky se vždy velmi těším, moje práce mě naplňuje.MILOSLAV MOTL

Jmenuji se Miloslav Motl a v DDM Stodůlky působím od září roku 2016.

Jsem absolvent magisterského studia Finance a finanční služby se zaměřením na Investiční bankovnictví Vysoké školy finanční a správní v Praze a studia Pojišťovnictví Vyšší odborné školy v Chotěboři. Několik let jsem pracoval v ČSOB Pojišťovně a České Pojišťovně jako Produktový manažer jednorázového investičního životního pojištění. Od roku 2009 podnikám v oblasti soukromých bezpečnostních služeb. Karate, Kyusho a od roku 2005 i trénink dětí je pro mne koníčkem, který mne neskutečně baví a naplňuje.

Karate, bojové umění a sport, učím cca od roku 2000. Jsem držitelem IV. Danu karate EMESKAI, 1. třídy specializace karate (Licence A) z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova, trenérské licence „Associate Instructor“ v EMESKAI karate, examinátorské licence „X4“ v EMESKAI karate (=“Zkušební komisař“) a mezi další osvědčení a licence mohu uvést: Pedagog volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, Instruktor základních pohybových aktivit III. třídy předškolních dětí a rodičů s dětmi z ČASPV. Na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova jsem také absolvoval kurzy se zaměřením na trénink ve sportovní přípravě dětí: Koordinační schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí, Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě, Sportovní příprava dětí, Diagnostika pohybových předpokladů a výběr sportovních talentů, Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí, Silové schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí, Rozvoj rychlosti v kondiční přípravě, Agility – trénink, testování, Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I., Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi  II., Core trénink a balanční pomůcky a v neposlední řadě i První pomoc u dětí od Červeného kříže.

Od roku 2020 v Praze působím také jako „Study Group Leader (SGL)“ pod mezinárodní organizací Kyusho International. Jsem držitelem kyusho technické úrovně PL-1 (Practitioner Level 1) v organizaci KYUSHO INTERNATIONAL a I. DAN v organizaci Kyusho-Jutsu Kokusai Shihankai 急所術国際師範會. Ve studijních skupinách předávám své znalosti z Kyusho. Co je Kyusho? Kyusho není bojové umění. Jedná se o znalost lidské anatomie a lidského mozku. Pokrývá všechny aspekty života, zdraví, wellness, výživy, meditace, ochrany a dlouhověkosti. Zjednodušeně lze uvést, že je jedná o využití vitálních („tlakových“) bodů lidského těla. Tyto znalosti také předávám v rámci kroužku v DDM Stodůlky „Kyusho –„Sebeochrana““.

 
 


LUKÁŠ NEHRKORN

Jmenuji se Lukáš Nehrkorn a v DDM Stodůlky působím od roku 2019 jako pedagog a též jako koordinátor robotiky a multimédií.
Ve školním roce 2022/2023 se můžeme potkat na kroužku 3D Grafiky a Počítačové grafiky. 

O svět multimédií a grafiky se zajímám dlouhodobě. Vystudoval jsem Vyšší odbornou školu informačních studií, obor interaktivní grafika a vizualizace. Své znalosti dále prohlubuji převážně samostudiem a sledováním nejnovějších trendů v této oblasti. Rád se věnuji digitální kresbě, mým koníčkem je i fotografování, nejvíce street photo.

Baví mě práce s dětmi. Od svých 8 let jezdím na tábory, nejdříve jako účastník následně jako vedoucí. S DDM Stodůlky tradičně jezdím na jarní lyžařské tábory jako instruktor a vedoucí. 


 
MARTIN NĚMEC - text o lektorovi brzy doplníme
 

SANDRA NIČOVÁ

Jmenuji se Sandra Ničová a v DDM Stodůlky učím ve Školičce od září 2019.

Vystudovala jsem pedagogické lyceum a dále pokračuji v kombinovaném studiu na Pedagogické fakultě. Jelikož jsem ještě na začátku své pedagogické profese, jsem otevřená novým zkušenostem a možnostem se dále rozvíjet.

Práce s dětmi mě baví a naplňuje. Už od dětství jsem přesně věděla, čím chci být a jsem ráda, že jsem se touto cestou mohla vydat.


 
 
VJAČESLAV NIKIFOROV - text o lektorovi brzy doplníme

 

 
ZORA NOVÁKOVÁ

Jmenuji se Zora Nováková a v DDM Stodůlky působím od září 2022. Prostředí Domečku však dobře znám jako účastnice kroužků pro dospělé, pro děti i jako doprovod pro oba své syny.
 
Pohyb a tanec je nedílnou součástí mého života. Balet, moderní tanec a step jsem se začala učit na ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové. Láska k tanci mě dovedla až k osmiletému studiu Taneční konzervatoře hl. m. Prahy. Při studiu na vysoké škole jsem pokračovala ve výuce tance a stepu předškolních dětí a dospělých, ve které jsem pokračovala až do roku 2017, kdy se mi narodil první syn. Když mi asi ve dvou letech ukázal obrázek baletky se slovy, že to je určitě maminka, uvědomila jsem si, jak moc často si asi tančím doma pro radost sama i s ním.
 
Po téměř pěti letech, kdy jsem doprovázela své děti na pohybových kroužcích a objevovala s nimi lásku k tanci a hudbě, je pro mě lektorování tanečních a pohybových kroužků krásná cesta zpět k tanci i mimo obývací pokoj. Zároveň se těším, že budu moci svou radost z tance sdílet s malými i velkými účastníky kroužků.
 
 
MONIKA NOVOTNÁ - text o lektorce brzy doplníme
 

 
PAVEL ONDREJKA

Jmenuji se Pavel Ondrejka a v DDM Stodůlky působím od září 2019.
 
Jsem tanečník a choreograf, původem z Havířova, kde jsem v roce 1996 založil taneční skupinu Invence se zaměřením na  street, disco, show dance a taneční kompozice - scénický tanec. Tato skupina měla více jak 100 členů. Mimo to jsem působil také v Tanečním divadle Zóna Lenky Dřímalové. Vystudoval jsem dálkově lidovou konzervatoř a vzdělávací program pedagogiky volnočasových aktivit.

V DDM Stodůlky bych rád vybudoval taneční komunitu se svou skupinou “DanceFriends“ se zaměřením na Street Dance. Mým mottem je "Život je lepší, když tančíš", tímto heslem se řídím a snažím se tento postoj předat i dětem, které navštěvují moje hodiny. Tanec a hudba totiž sbližuje lidi, rozvíjí tvůrčí schopnosti, pomáhá zapomenout na všední problémy, dodává sebevědomí a umožňuje sebepoznání. Navíc udržuje tělo zdravé po psychické i fyzické stránce a přináší do života spoustu nezapomenutelných momentů.

 
ŠÁRKA MARIE PALACKÁ

Jmenuji se Šárka Marie Palacká a v DDM Stodůlky působím od roku 2017. V létě se také pravidelně podílím na chodu letních táborů pro rodiče s dětmi a různých příměstských táborů.

Můj život je s pohybem spjat od dětství. Věnovala jsem se folklórním tancům, modernějším tanečním stylům, ale také orientálním tancům a irským tancům (oběma na soutěžní úrovni). Absolvovala jsem základní kurz tanečních a vždy uvítám možnosti dalšího vzdělávání v oblasti sportu a pedagogiky.

Nyní studuji na FF UK italianistiku a evropskou historii. S tím se zrodil nápad vytvořit kroužek italštiny zde v DDM – poprvé se tu tak otevírá italština pro děti, což mi dělá velkou radost.

Pozice pedagoga volného času je pro mě spojením lásky k tomu, co mě baví, a nadšení pro práci s dětmi. I v rámci skupiny se vždy snažím o individuální přístup, abych mohla vytvořit co nejpříjemnější atmosféru, ve které je nám spolu dobře.


LUDMILA PETROVÁ

Jmenuji se Lída Petrová a v DDM Stodůlky působím od listopadu 2019. 

Tvořit, plést, háčkovat, vyšívat, šít jsem začala v 9 letech. Vystudovala jsem oděvní průmyslovku. Tvořila jsem šaty na zakázku, od návrhu modelu podle osobnosti klientky, až po hotový originální model šatů. K tomu jsem postupně přidala nejrůznější zdobení - výšivku s korálky, malbu na textil, práce s krajkou. Rozvoj a učení se dalším technikám, jako například vitráž, výroba šperků, macrame, drátkování, tvoření ve všech jeho podobách, je mým celoživotním koníčkem. 

Práci s dětmi beru jako skvělou příležitost objevit, podpořit a rozvíjet jejich dovednosti. Mám děti moc ráda a velmi mě baví sledovat a nechat růst jedinečnost a originalitu každého dítěte. Tvoření vnímám jako způsob přiblížit se sám k sobě.

 

 
HANA PEVNÁ

Jmenuji se Hana Pevná v DDM Stodůlky učím od roku 2010 a  jsem lektorkou flétny a flétnového souboru. Za své mnohaleté působení v pozici lektorky jsem vedla flétny všech úrovní a poslední roky vedu i flétnový soubor P.Š.T. Práce s Flétnovým souborem mě baví a naplňuje. Umožňuje mi posouvat dovednosti hráčů a hráček v jiných oblastech, než v jakých je to možné při normálních lekcích.

Na flétnu jsem začala hrát na základní škole, kde jsem navštěvovala třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy. Povinné hodiny mi nestačily a já jsem začala docházet na soukromé lekce. Naučila jsem se hrát na sopránovou i altovou flétnu a postupně jsem přibrala i kytaru a hru na klavír. I po ukončení studia flétny jsem se dál vzdělávala a absolvovala jsem kurz „Jak vést děti ve hře na zobcovou flétnu a naučit je správným herním návykům.“

Práce pedagoga volného času je pro mě možností spolupracovat s lidmi, kteří mají stejné záliby a mají zájem na sobě dál pracovat. Mým cílem je zdokonalovat dovednosti dětí v bezpečném a přátelském prostředí.


 

TEREZA PEVNÁ

Jmenuji se Tereza Pevná a v DDM Stodůlky učím již od roku 2011. Mým působištěm se stalo hudební oddělení. Učila jsem kroužek hudební přípravky a bubnování, nyní vedu lekce Večerní hraní pro kytaristy a společně s kolegyní Petrou Šlapánkovou vedeme Dětský pěvecký sbor Stodůláček.

Hudba je nedílnou součástí mého života. Od základní až po vysokou školu jsem navštěvovala pěvecké sbory. Prošla jsem si výukou hry na klavír, zobcové flétny, hrou na kytaru. Studovala jsem sólový zpěv.

Nepřestává mě bavit učit se a objevovat v hudbě stále nové možnosti. Ráda hledám způsoby, jak své zkušenosti a nadšení předávat dětem nebo dospělým nebo jak najít prostřednictvím hudby alespoň na chvíli odpočinek a klid v dnešním uspěchaném světě. Nikdy není pozdě naučit se něčemu novému, ani v dospělosti. Tak vzhůru do toho!

 
 


LUCIE POLÁKOVÁ

Jmenuji se Lucie Poláková a v DDM Stodůlky působím od roku 2010. Vedu kurzy ve sportovním oddělení a na kroužcích se potkávám s dětmi od 4 let až po dospělé.

Sport byl pro mne od malička hlavní náplní volného času, především to byla sportovní gymnastika, které jsem se po úrazu a ukončení závodění začala věnovat jako trenérka a postupně si zvyšovala kvalifikaci. Dnes se některých seminářů účastním už jako lektor.

Lekce gymnastiky v DDM jsou určeny pro úplné začátečníky i pokročilé. S těmi pak vyrážíme i na závody, kde se nám už několikrát podařilo získat nějakou medaili. Třetím rokem jsem se s těmi nejlepšími zúčastnila i celorepublikového gymnastického kempu v Dobřichovicích.

Protože gymnastika je sport náročný a může vést až ke zdravotním komplikacím, začala jsem se věnovat i zdravotnímu a kompenzačnímu cvičení. A od toho je jen krůček k józe. Jóga se tak stala mojí novou cestou, která mě teď provází každý den, a jsem velmi šťastná, že ji mohu sdílet i s ostatními. Pod Unií jógy jsem udělala základní lektorský kurz.

Práce v DDM Stodůlky je skvělá právě v tom, že je velmi různorodá a umožňuje mi se potkávat s mnoha inspirativními lidmi, kteří mě pravidelně obohacují nejen svojí radostí z pohybu.


 


SANDRA PROCHÁZKOVÁ

Jmenuji se Sandra Procházková a v DDM Stodůlky působím jako lektor od roku 2019.
Učím hlavně orientální kroužky jako Orientální tanec pro děti a Taneční hrátky s orientem.
 
Orient tancuji již od svých sedmi let a mám s ním zkušenosti i z profesionálního pohledu. Účastnila jsem se již několika školení ohledně práce s dětmi z fyzického i psychologického hlediska. Obdržela jsem certifikát pedagoga volného času a lektora SPV. 
 
Pro mě osobně je orient prakticky celý můj život a přeji si jeho kouzlo předávat i dalším generacím.
 
Odjakživa miluji děti a práci s nimi. Přála jsem si předat jim něco, co neví a zajímá je. Baví mě vidět jejich nadšení a zápal pro věc a jsem hrdá, že můžu být součástí tohoto procesu. 


 

SOFIE RAKIŤANSKAJA - text o lektorce brzy doplníme
 

 NICOL REITEROVÁ

Jmenuji se Nicol Reiterová. V DDM Stodůlky působím od září 2019. 


Sportuji od mala, zkusila jsem mnoho sportů. Hrála jsem tenis, tančila a posledních šest let se věnuji badmintonu. Život bez sportování si neumím představit, hlavně v posledních letech života. Když mám čas, jdu si ráda zaběhat nebo si zacvičím jógu. Na kroužcích se snažím dětem předat radost z pohybu, aby věděly, že sportovat není povinnost, ale radost.

Tato práce mě naplňuje a dává mi smysl. Děti mě vždy nabíjí neskutečně pozitivní energií, které mají spoustu, a to mě moc baví. Jsem moc ráda, že mohu s dětmi pracovat a předávat jim své znalosti.


 


 

MICHAELA RENDLOVÁ - text o lektorce

 

 FILIP RÖSLER

Jmenuji se Filip Rösler a jsem  lektorem letecko-modelářských kroužků v DDM Stodůlky.

Moje cesta ke dřevu a k práci s ním začala na Střední uměleckoprůmyslové škole (truhlářství - nábytkářství), o letadlech jsem se mnohé dozvěděl na ČVUT (obor letadlová technika). V letectví pracuji přibližně dvě třetiny svého profesního života, zbytek jsem se pohyboval okolo nábytkařiny.

V DDM se snažím přenést na mladé adepty leteckého modelářství a letectví nadšení z věcí, které těší mě - vnímání krásy pohybu letadla v prostoru, která mě okouzlila už v předškolním věku. Chci jim předat radost z čistě pospojovaných „špejlí“ letecké konstrukce a trpělivost, aby je případné nezdary neodradily a oni prožili radost z úspěšného letu vlastnoručně postaveného modelu. Naplňuje mě sledovat jejich vzrůstající sebevědomí,  plynoucí ze znalosti a pochopení fyzikálních principů letu tak, aby let nebyl dílem náhody (nebo zásluhou lektora), ale naopak jejich cílených zásahů do aerodynamiky modelu. A v neposlední řadě jim chci předat obdiv ke všem skutečným hrdinům, díky kterým bylo letectví vždy světem výjimečných osobností.

Největší radost mám z toho, že se tato moje mise daří. Jsem za to těm malým šikulům, možná budoucím konstruktérům a vědcům, vděčný.
 


JAKUB RÖSLER
 
Jmenuji se Jakub Rösler a v DDM Stodůlky jsem začínal před 10 lety jako asistent na kroužku Elektro-radioamatérů a nyní tento kroužek vedu.

Elektřina a věci s ní spojené mě zajímaly odmalička. Od motání drátů a pájení blikačů jsem se dostal až ke studiu elektroniky na vysoké škole, obor Vysokofrekvenční a digitální technika na Fakultě elektrotechnické ČVUT.

V DDM se snažím poodkrýt účastníkům kroužků tajemství tohoto složitého, ale nesmírně zajímavého oboru.
 

 
MARTINA RYSOVÁ

Jmenuji se Martina Rysová a v DDM Stodůlky působím od roku 2014. Celotýdenně mě můžete potkat u těch nejmenších dětí – v Miniškoličce a  na kroužku Školičková angličtina.

O jarních, letních a podzimních prázdninách jsem lektorkou na příměstských táborech, v létě i na výjezdním táboře. Práci s dětmi mám ráda, ráda pro ně vymýšlím nové aktivity. Baví mě pozorovat je při práci, hře, jejich nápady a šikovnost a v neposlední řadě jejich obrovský pokrok za celý školní rok.

 


JANA SAILEROVÁ

Jmenuji se Jana Sailerová a v DDM učím od roku 2012.

Na kytaru jsem začala hrát v 9 letech a od té doby jsem ji už nedala z ruky. Hudbě se věnuji v podstatě denně, a kromě ní mě v životě provází i vášeň pro fotografii a video.

Ke hře na ukulele jsem se dostala díky Youtube, kde mě oslovil zahraniční interpret Israel Kamakawiwo'ole a jeho hra na ukulele. Díky němu jsem si pořídila své první ukulele a začala se na něj učit. Vzhledem k mým znalostem na kytaru to pro mě bylo mnohem jednodušší. Ten samý rok, co jsem se na ukulele naučila, jsem si ho vzala na Hudebně dramatický tábor od DDM Stodůlky, kde jsem působila jako jeden z vedoucích tohoto tábora. Od září téhož roku jsem otevřela první kroužek ukulele, který učím dodnes.

Mimo hudební oddělení jsem v DDM několik let učila Fotografický kroužek, Dětskou TV a pod mým vedením zde vznikl kroužek Animace, na který každé léto navazuje příměstský tábor s animací.

Kromě lektorské činnosti jsem několik let pracovala na recepci DDM. Po mé mateřské dovolené jsem se stala koordinátorem hudebních akcí. Každý rok v hudebním oddělení organizuji Vánoční a Závěrečné koncerty, hudební soutěž Doremifu a plno dalších akcí.
Společně s lektorskou činností a koordinací akcí hudebního oddělení se v DDM starám o správu informačního systému a klientské účty.

Možnost sledovat u dětí i dospělých pokrok, úsilí a snahu probudit v nich nadšení pro kytaru a ukulele je pro mě jednou z nejvíce uspokojivých zkušeností. Ráda hledám stále nové cesty, jak současnou generaci dětí i dospělých zaujmout a něco nového je naučit.


 


 

VERONIKA SEIDLOVÁ - text o lektorce brzy doplníme
 

 


 
JAKUB SCHWARZ - text o lektorovi brzy doplníme
 
 
DAGMAR SILOVSKÁ - text o lektorce brzy doplníme

 
 
MICHELLE SONNLEITNER - text o lektorce brzy doplníme
 

ŠÁRKA STEHLÍKOVÁ

Jmenuji se Šárka Stehlíková a v DDM Stodůlky vedu lekce bodystylingu pro dospělé cvičenky už od roku 2011.

Různým formám skupinového cvičení pro ženy se věnuji od mládí. V roce 2005 jsem se stala instruktorkou. Průběžně získávám nové zkušenosti a nápady absolvováním specializovaných seminářů, např. cvičení s overbally, fitbally, bodyform, strečink a relaxace.

Pohyb vnímám jako vhodný způsob odreagování se od starostí a stresu, cvičím tedy nejen pro dobrou kondici, ale také pro dobrou náladu a pro radost.

 


ZUZANA STRNADOVÁ

Jmenuji se Zuzana Strnadová a v DDM Stodůlky působím od února 2019. Věnuji se převážně cvičení pro rodiče s dětmi, dále i cvičení dospělých, kde vedu cvičení pro maminky, které nemohou odložit děti. Působím i v oddělení Vědy Z, kde si mohou děti vyzkoušet pokusy z oboru biologie, fyziky i chemie.
 
Sport mě provází celý můj život. Podle mých rodičů jsem nikdy nebyla v klidu a pořád poskakovala či se jinak hýbala. Pohyb jako takový mi přináší radost a ráda bych tuto vášeň předala dál dětem.

Na střední škole jsem měla úžasného učitele chemie, který mě vedl k zvídavosti a hledání řešení problémů v oboru vědy. Z tohoto důvodu jsem vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou. K zvídavosti a hledání řešení se snažím vést i své děti a i účastníky kroužku Věda Z. Ráda se věnuji dětem a rozšiřuji jejich obzory.


 


ANNA SÝKOROVÁ - text o lektorce brzy doplníme


 
JANA ŠIMÁNKOVÁ

Jmenuji se Jana Šimánková a v DDM Stodůlky vedu kroužky vaření. Kroužky probíhají v plně vybavené školní kuchyňce v prostorách ZŠ Trávníčkova. Kroužky fungují od září 2019 a za tuto dobu si získaly mnoho příznivců z řad dětí i rodičů.

Celý svůj profesní život se věnuji oblasti zájmového vzdělávání. Pracovala jsem na různých pozicích v síti pražských DDM. Mojí předposlední štací v tomto oboru byl DDM hlavního města Prahy, kde jsem byla pověřená řízením střediska Karlínské Spektrum. Zásadně jsem se podílela na obnově celého Karlínského Spektra po povodních z roku 2002. Mezi mé úspěchy z tohoto období patří např. založení tradice Karlínského masopustu, který je dnes již druhým nejnavštěvovanějším Masopustem v Praze. Jsem autorkou projektu Centrum předškolních dětí, který byl úspěšně realizován v síti pražských DDM a spoluautorkou táborů pro nejmenší „Můj první tábor“.

Za tyto a další činnosti a aktivity jsem byla oceněna na úrovni hlavního města Prahy i na úrovni MŠMT České republiky.

Práce v oblasti zájmového vzdělávání se stala mým celoživotním koníčkem. Začínala jsem jako běžný zaměstnanec – pedagog volného času na tzv. estetickém oddělení. Věnovala jsem se výuce hry na kytaru a základům taneční průpravy pro nejmenší, založila jsem, dnes již slavné, keramické studio v DDM Ulita. Vždy mě lákalo dávat věci i do širších souvislostí a posuzovat jejich hodnoty z pohledu dlouhodobých přínosů. Troufnu si říct, že jsem vizionář, mám odhad, umím přemýšlet ve variantách či selským rozumem. Upřednostňuji týmovou spolupráci a partnerství, svým kolegům se snažím být průvodcem, motivátorem,pomocníkem a partnerem. Podle některých jsem organizační talent a rozený diplomat, podle rodiny workoholik.

Čas a „vášeň“ k práci mě postupně posouvaly do různých pozic, kde se velí a řídí. V současné době vedu super tým pedagogů volného času a lektorů kroužků, akcí, táborů,  řídím a odpovídám  z pozice ředitelky za celkový chod DDM Stodůlky.

Ráda sdílím zkušenosti s ostatními, a to v pracovním i osobním životě. Uklidní mě vždy dobrá hudba či kniha. Velmi ráda se věnuji vaření či pečení. Moje dobroty obvykle všem chutnají. Talent jsem asi podědila po babičce, vyhlášené kuchařce, která v 70. letech vařívala na svatbách i pro 150 a více lidí. Baví mě moje kroužky vaření, stejně tak mě baví práce s lidmi. Nesmírně si vážím zázemí mé rodiny, bez které by to nešlo.

 
 
PETRA ŠLAPÁNKOVÁ

Jmenuji se Petra Šlapánková a v DDM Stodůlky učím od roku 2010. Vedu lekce Zpívání pro nejmenší a spolu s kolegyněmi Terkou Pevnou a Maruškou Haklovou lekce Dětského pěveckého sboru Stodůláček.

Hudba mě provází od malička. Kromě absolvování výuky sólového zpěvu, hry na kytaru, klavír a flétnu jsem od dětství navštěvovala různé pěvecké sbory. Nejzásadnější vliv na mou hudební průpravu měl profesor Pavel Jurkovič. Sbormistrovské zkušenosti jsem nasbírala nejdříve v rámci amatérského studentského sboru, a poté spoluprací s kolegyní Mílou Vítkovou nejen v Kühnově dětském sboru, ale i Dětském katedrálním sboru.

Na práci s dětmi mě baví poznávání světa skrze jinou optiku a společné tvoření. Vždy je pro mě důležitá cesta, ne cíl. Proto bych ráda, aby se děti na mých hodinách pobavily, odreagovaly, ale zároveň i něčemu naučily.

 
 
MICHALA ŠTĚPÁNKOVÁ

Jmenuji se Michala Štěpánková a jsem v DDM Stodůlky  od svých 12 let, kdy jsem navštěvovala kroužky Tvořivé dílny a Keramiky, později jsem začala učit hudební kroužky a vedla jsem hudební oddělení. Na pár let jsem se s Domečkem rozloučila, abych se věnovala dětem na základní škole a své rodině. Nyní mám na starosti nově vznikající výukové programy, akce, tábory, mechaniku a robotiku.

Společně se můžeme potkávat v kroužcích flétny (Flétnička se zpíváním, Flétnička, Flétna SP) a kytary Z a MP . O prázdninách se můžeme potkat v zimě na lyžařském kurzu  a v létě na výjezdním stanovém táboře či příměstských táborech.

Hudba mě provází od malička. V šesti letech jsem začala hrát na flétnu, další rok na piano a na střední škole jsem přibrala kytaru. Od střední se věnuji pedagogickému studiu (nejdříve Předškolní a mimoškolní pedagogika a později Učitelství pro 1. stupeň). Při studiu jsem navštěvovala různé hudební semináře u Orffovy školy, Hudební dílny PhDr. Evy Jenčkové, Letní hudební školy prof. Jaroslava Herdena atd.

Práci s dětmi vnímám jako své poslání, naplňuje mě a dělám ji opravdu ráda. Moje přání je, aby děti do kroužků chodily rády, měly radost a získaly lásku k hudbě.


 
 
MARTIN ŠTIKA - text o lektorovi brzy doplníme
 


KATEŘINA ŠVEHLOVÁ - text o lektorce brzy doplníme

 ZUZANA TEJNICKÁ - text o lektorce brzy doplníme
 


KATEŘINA TVRDÍKOVÁ - text o lektorce brzy doplníme
 


 
MAGDALENA VELICKÁ

Jmenuji se Magdalena Velická a v DDM Stodůlky jsem v minulosti působila jako asistent a lektor pohybových kurzů pro děti předškolního věku. Po několikaleté odmlce jsem se v září 2019 do Domečku opět vrátila. 
 
Předškolní děti jsou mi nejbližší, mám vystudovanou vysokou školu pedagogickou se zaměřením na učitelství pro mateřské školy a kromě několikaleté odmlky jsem již od 15ti let pomáhala nebo sama vedla kurzy, podílela se na dětských táborech a chvíli působila i v mateřské škole.

Děti jsou plné elánu a chuti hrát si, učit se nové věci a navazovat nová přátelství se svými vrstevníky.  A mě baví se na tom podílet a pomáhat jim v rozvoji.

 
 
PAVLA VĚTRÁKOVÁ

Jmenuji se Pavla Větráková a v DDM Stodůlky působím od roku 2014.
Vedu lekce Jóga pro školáky a Jóga teenagery. 
 
Sport mě provází od útlého dětského věku. Nejdříve to byla moderní gymnastika, kterou jsem navštěvovala jako dítě 10 let, potom jsem vypomáhala jako asistent na kroužcích gymnastiky. Několik let jsem se věnovala svým dětem a rodině a opět jsem se vrátila ke sportu. A to přes vedení lekcí Cvičení rodičů a dětí, Sportovní gymnastiku, až mě oslovila dětská jóga. Absolvovala jsem několik kurzů jógy a u toho jsem zůstala. 
 
Děti mě nabíjejí svou energií a obohacují svou  bezprostředností a radostí ze života.


 
 
PETRA VOJTOVÁ - text o lektorovi brzy doplníme
 
 
LUCIE VONDROVÁ

Jmenuji se Lucie Vondrová a s DDM Stodůlky jsem spjata již mnoho let. Kromě pravidelných kurzů vedu také jednorázové sobotní kurzy keramiky pro širokou veřejnost.

Tvoření a kreativita mě provází od dětství. Je spojena nejen s vlastní fantazií, ale také s hledáním na výstavách, v knihách a především všude kolem nás. Vždy jsem chtěla toto vnímání v dětech i dospělých probudit, podporovat a snažit se v nich povzbudit jejich vlastní fantazii.

Na mé cestě keramikou mi pomohly různé kurzy, ale i setkávání s jinými keramiky a výtvarníky. Práci s dětmi se věnuji již řadu let a vždy mě nesmírně bavila a naplňovala. Je to totiž oboustranně obohacující činnost, bez které si už dnes nedokážu své dny představit.

 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.

Statistické

Statistické cookies umožňují měření výkonu našeho webu. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Pokud vypnete používání statistických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace.