Pohádka

Pohádka

Pohádka

19.08.2021

Pohádka

Program Pohádka je určen všem rodičům s dětmi od 1 do 4 let.
Pestré dopoledne plné zábavných aktivit, které podporují zdravý vývoj dítěte, přispívá k jeho rozvoji a utužuje vztah rodič – dítě.
 
Maminky navíc jistě ocení možnost:
· navázat nová přátelství
· probrat témata, která je momentálně nejvíce zajímají
· sdílet zkušenosti
 
Těšit se můžete na: básničky, rytmická říkadla, cvičení, hraní s využitím sportovních pomůcek (balóny, obruče, padák, lano…), pohybové hry, opičí dráhu, tvoření, zpívání, didaktické hry i volnou hru. Seznamujeme se s koloběhem roku, světem kolem nás, s oblastmi života, které děti prožívají

V kroužku je důležitá aktivní účast dospělého doprovodu.

Víte, že …
 
Říkanky s pohybem
Pomáhají posilovat paměť, učí rytmu, časové posloupnosti, trénují práci s příběhy, posilují mluvidla, trénují koordinaci oko-ruka, rozvíjejí motoriku, vedou k rozvoji řeči, myšlení, k prevenci logopedických vad, …
 
Tvoření
Rozvíjí jemnou motoriku, zlepšuje koordinaci a rozvíjí fantazii. Že jen čmárají nebo patlají? To vůbec nevadí, spíše naopak!
 
Cvičení – Rozvoj hrubé a jemné motoriky
 
Hrubá motorika
Zvládnutí hrubé motoriky má základní význam pro plný rozvoj jedince. Dovednosti, které jsou zaměřeny na tuto oblast, pomohou dítěti získat sebedůvěru, zdokonalit koordinaci pohybů a prohloubit samostatnost. Je základním stavebním kamenem jemné motoriky.
 
Čtení, psaní a počítání je ovlivněno kromě jiného spojením jemné a hrubé motoriky s vnímáním, to znamená propojením pohybu s vnímáním zrakovým i sluchovým.
 
Jemná motorika
Jemná motorika, je motorika ruky a prstů, velmi úzce souvisí i s motorikou mluvidel. Koordinace ruka-oko je nutná pro všechny manuální činnosti, a především nezbytným předpokladem pro zvládnutí čtení a psaní.
 


Pohádka pro děti 1–2 roky: úterý, středa 9–12 hod.

Pohádka pro děti 2–3 roky: pondělí, čtvrtek 9–12 hod.

Odpolední pohádka pro děti 1,5 –4 roky: úterý 15-18 hod.

Cena: 1155 Kč/pol., 2100 Kč/rok
Kroužek vedou lektorky Tereza ČesákováLucie Poláková a Anita Kašparová. Více si o nich můžete přečíst v sekci Naši lektoři.

Zpět