Naučné kroužky

Naučné kroužky

Naučné kroužky

03.06.2023

První pololetí končí 31. 1. 2024. Ukončení činnosti kroužků ve 2. pololetí je v týdnu od 10. června do 14. června 2023.

 

Hurá do školy

 • 5–7 let
 • Čtvrtek 15.30–17.30 hod
Kroužek Hurá do školy obsahuje vzdělávací, naučné, sociální, tvořivé i pohybové činnosti směřující k pohodovému nástupu do základní školy.
Náplň kroužku je zaměřena na dechová cvičení, sluchové a zrakové vnímání a paměť, rozvoj motoriky – hrubé, jemné a grafomotoriky (uvolnění ruky, příprava na psaní), rozumové schopnosti, rozvoj řeči a slovní zásoby, prostorovou orientaci, početní představy, soustředění.
Vše je prováděno ve skupinovém cvičení hravou formou tak, aby aktivity děti bavily. (formou her, soutěží, kvízů, pracovních listů, hádanek, …)

Kroužek vede lektorka Tereza Česáková. Více si o ní můžete přečíst v sekci Naši lektoři.

 

Logopedický kroužek

 • 4-7 let středa 12:45-13:45, 14-15 hod.
 • 4-7 let středa 15.15-16:15
 • 4-7 let pondělí 15:15 – 16:15
Logopedický kroužek je zaměřen na stimulaci řečového vývoje, rozvoj slovní zásoby a logopedickou prevenci tak, aby se řeč u dětí vyvíjela co nejpřirozeněji, fyziologicky a dosáhla co nejlepší úrovně.
Kroužek je veden hravou zábavnou formou a rozvíjí nejen komunikační a řečové dovednosti, ale také rozumové, sociální, grafomotorické a psychomotorické dovednosti.
Obsah jednotlivých lekcí se skládá z artikulačních, dechových a prstových cvičení, z cvičení a her rozvíjející sluchovou a zrakovou pozornost, paměť, soustředění, logiku, motoriku a z tréninku propojení pravé a levé hemisféry. Jazykové schopnosti hravě rozvíjíme také s využitím prvků Metody dobrého startu a  logopedickými písničkami.
Děti se na kroužku naučí souvisle vyjádřit své myšlenky a ztratí ostych při mluvení před ostatními.
( Prosíme, pokud má dítě např. vývojovou dysfázii, uveďte do přihlášky ke zdravotnímu stavu. Pokud je dítě s odlišným mateřským jazykem, uveďte tuto skutečnost do poznámky. Děkujeme! )Kroužek vede lektorka Dagmar Eckhardtová. Více si o ní můžete přečíst v sekci Naši lektoři.

 

Předškolní příprava s metodou Elkonin

 • 5-7 let
 • pondělí 16:25-17:25
 • Cena: 1300 Kč/pololetí, 2300 Kč/rok

Kroužek předškolní přípravy s metodou Elkonin zahrnuje komplexní přípravu předškoláka pro úspěšný vstup do 1. třídy.
Metoda Elkonin klade důraz na rozvoj jazykových dovedností od mluveného slova ke čtenému. Děti se učí chápat hláskovou strukturu mluvených slov - naučí se slyšet hlásky ve slovech. Zábavnou formou příběhu, poznávají Krajinu slov a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Například Mistr Délka prodlužuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika dělí slova na slabiky atd…. Tímto metoda posiluje u dětí porozumění slovům a v neposlední řadě také rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí.
Hlavním cílem této předškolní přípravy je usnadnit předškoláčkům čtení a psaní ve škole.


 

Čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem/předškoláci

 • 5–7 let
 • středa 15.15-16.15 hod.

Kroužek češtiny pro děti předškolního věku je zaměřený na běžnou komunikaci a praktická témata.  Je veden hravou zábavnou formou a rozvíjí komunikační, řečové, rozumové, sociální, grafomotorické a motorické dovednosti. Také rozvíjí slovní zásobu a učí děti nebát se mluvit česky.

Kroužek vede lektorka Denisa Viktorie Laurynová. Více si o ní můžete přečíst v sekci Naši lektoři. 

Čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem/školáci

 • 7-11 let
 • středa 16:25-17:25

Děti v kroužku obohacují a procvičují slovní zásobu, gramatiku, psaní i konverzaci formou her a cvičení. Kromě pracovních listů, které jsou v kurzu využívány, rozvíjejí svou slovní zásobu pomocí interaktivních technik a pohybových aktivit.


Kroužek vede lektorka Denisa Viktorie Laurynová. Více si o ní můžete přečíst v sekci Naši lektoři.

 

Doučování pro děti ze 3. a 4. třídy

 • 8-10 let
 • úterý 14.00-15.00

Kroužek nabízí doučování zejména českého jazyka a matematiky pro malou skupinku maximálně 6 dětí. 
Doučování je vedeno hravou formou pro pochopení a zafixování učiva 3. ročníku a zopakování a upevnění pro 4. ročník. Dítě má prostor ptát se na to, čemu nerozumí a vysvětlení a pochopení učiva hravou formou vede tak k větší chuti učit se.
Kroužek tak částečně napomůže poprat se se školním neúspěchem a dítěti navodí příjemný pocit z toho, když se mu už konečně daří.

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.

Statistické

Statistické cookies umožňují měření výkonu našeho webu. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Pokud vypnete používání statistických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace.