Dobrodružná školička

Dobrodružná školička

Dobrodružná školička

26.08.2021

Dobrodružná školička

Út, Čt 13:00 – 17:00
 
Odpolední školička je určena dětem od 3–7 let, které si dokáží hrát bez rodičů a umí si v dobré náladě užít dobrodružství. V odpoledním programu děti čeká rozvíjení dovedností v přírodě, turistické výpravy, hraní, sportování a objevování nových věcí se zaměřením na environmentální výchovu. Výhodou malý kolektiv dětí umožňující individuální přístup.  Všechny činnosti jsou koncipovány do vzdělávacích oblastí, které vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Čím jsme výjimeční:
- ctíme myšlenku "respektovat a být respektován"
- pracujeme s malým kolektivem 16 dětí a skupině se věnují 2 kvalifikované lektorky současně
- přistupujeme k dítěti individuálně a záleží nám na spolupráci s rodičem
- průběžně vytváříme společně s dítětem jeho portfolio
- citlivě a s úsměvem zvládáme individuální adaptaci dětí na kolektiv
- uplatňujeme prožitkové učení a projektovou výuku zejména v přírodě
- využíváme vybaveného zázemí (tělocvična, hudebna, IT technika-tablety, panel)
- doplňujeme téměř denně fotografie dětí z činností ve Školičce
- akceptujeme ve třídě pouze zdravé děti
 
Stravování:
Děti si z domu nosí vlastní svačiny i pití. (prosíme, nedávejte dětem na svačinu oříšky, semínka, čokoládu, bonbonky apod., děkujeme)
 
Co s sebou:
· dítě má s sebou batůžek, ve kterém nosí podepsanou krabičku se svačinou, podepsané pití v uzavíratelné – netekoucí láhvi, náhradní oblečení včetně spodního prádla a ponožek
· podepsané přezůvky, vhodné oblečení do třídy (dávejte, prosím, dětem takové oblečení, u kterého vám nevadí, pokud se umaže)
 
PROGRAM V DOBRODRUŽNÉ ŠKOLIČCE:
13:00 – příchod dětí
do 13:45 volná hra, modelování, kreslení, námětové a konstruktivní hry, základ pro Vv činnost
13:45 – 14:05 komunikativní kruh, svolání tradiční básničkou navození tématu, vyprávění co nás čeká, motivace
14:05 – 14:25 hygiena, svačinka se čtením pohádek a příběhů
14:30 – 16:00 (17:00) pobyt venku -za příznivého počasí co nejdelší, za nepříznivého počasí cvičení a hry v tělocvičně, řízená činnost (VV, HV,TV, Environmentální výchova- badatel , badatelský deník)
16:00 – 17:00 - relaxační činnosti a hry, klidová činnost, odchod dětí


Kroužek vedou lektorky Lucie Cestrová a Michaela Mihalčinová. Více si o nich můžete přečíst v sekci Naši lektoři.

 

Ve školním roce 2021/2022 můžete vybírat z těchto finančních programů:

 
Program 2
  • dítě dochází do Školičky 2x týdně na 4 hodiny – pololetní platba buď celá částka jednorázově nebo ve splátkách 5 x 920 Kč
 
Program 1
  • dítě dochází do Školičky 1x týdně na 4 hodiny – pololetní platba buď celá částka jednorázově nebo ve splátkách 5 x 640 Kč
 
Při obsazování Dobrodružné školičky upřednostňujeme zájemce o Program 2.

Vybraný Program uvádějte do poznámky k platbě!!

1.pololetí probíhá od 6. 9. 2021–31. 1. 2022
2. pololetí probíhá od 1. 2. 2022–30. 6. 2022

Zpět