Miniškolička

Miniškolička

Miniškolička

30.08.2021

Miniškolička

Pondělí–pátek

Miniškoličku nabízíme všem dětem od 2–3 let. V programu od pondělí do pátku si děti mohou vyzkoušet drobné výtvarné činnosti, společné cvičení i zpívání. Na všechny čeká především spousta dětského hraní v malém kolektivu. Šikovné lektorky mají k dětem individuální přístup. Naším cílem je postupné, nenásilné zvykání dětí na pobyt bez rodičů a příprava na pohodový vstup do mateřské školy. Ceny dle programů.

Čím jsme výjimeční:
· pracujeme s malým kolektivem 13 dětí a skupině se věnují 2 kvalifikované lektorky současně
· ctíme myšlenku "respektovat a být respektován"
· citlivě a s úsměvem zvládáme individuální adaptaci dětí na kolektiv
· uplatňujeme prožitkové učení
· využíváme vybaveného zázemí (keramická dílna, tělocvična, hudebna, …)
· doplňujeme téměř denně fotografie dětí z činností v Miniškoličce
· akceptujeme ve třídě pouze zdravé děti
 
Podmínky přijetí:
· splnění věku 2–3 roky
· pleny nejsou překážkou
 
Stravování:
Děti si z domu nosí vlastní svačiny i pití. (prosíme, nedávejte dětem na svačinu oříšky, semínka, čokoládu, bonbonky apod., děkujeme)
 
Co s sebou:
· dítě má s sebou batůžek, ve kterém nosí podepsanou krabičku se svačinou, podepsané pití v uzavíratelné – netekoucí láhvi, náhradní oblečení včetně spodního prádla a ponožek
· podepsané přezůvky, vhodné oblečení do třídy (dávejte, prosím, dětem takové oblečení, u kterého vám nevadí, pokud se zamaže)
· věci na přebalování (plena, jednorázová podložka, ...)
 
PROGRAM V MINIŠKOLIČCE:
 
08:30 – 09:00 příchod dětí
08:30 – 09:15 volná hra dle výběru a přání dětí, nabízené činnosti
09:15 – 09:30 rozcvička (protažení tělíčka na básničky a říkanky)
09:30 – 10:00 hygiena, svačinka
10:00 – 10:30 volná hra
10:30 – 11:30 řízená činnost: VV, TV, HV
11:30 – 12:30 volná hra
12:00 – 12:30 odchod dětí
 
· činnosti jsou přizpůsobené věku a potřebám dětí, jsou prokládány volnou hrou, čas je pouze orientační

Kroužek vedou lektorky Martina RysováTereza ČesákováAranka BradováLucie CestrováAnita KašparováLucie Poláková a Lída Petrová. Více si o nich můžete přečíst v sekci Naši lektoři.
 
 

Ve školním roce 2021/2022 můžete vybírat z těchto finančních programů:


Program 3 – tento program je možno využít až po úspěšné adaptaci dítěte

 • dítě dochází do miniškoličky 3 x týdně na 4 hodiny – pololetní platba buď celá částka jednorázově nebo ve splátkách 4 x 2.380 Kč

Program 2

 • dítě dochází do miniškoličky 2x týdně na 4 hodiny – pololetní platba buď celá částka jednorázově nebo ve splátkách 4 x 1.560 Kč

Program 1

 • dítě dochází do miniškoličky 1x týdně na 4 hodiny – pololetní platba buď celá částka jednorázově nebo ve splátkách 4 x 880 Kč
Vybraný Program a dny uvádějte do poznámky k platbě!!!
 
1. pololetí probíhá od 20. 9. 2021–31. 1. 2022
2. pololetí probíhá od 1. 2. 2022–17. 6. 2022
 
Jakýkoliv z programů je počítán jako jeden ze tří kroužků při posuzování nároku na slevu na 3. kroužek, ale nemůže být kroužkem, na který se poskytuje sleva.
 

 

Pravidla miniškoličky

Provozní doba a podmínky

Provozní doba Miniškoličky je od 8.30 do 12.30

Příchody, odchody 

 • příchod 08.30–09.00      
 • odchod 12.00–12.30            
V jiný čas pouze po předchozí domluvě s lektorkou.
 • Miniškoličku můžete navštěvovat pouze v den, který jste si nahlásili.
 • Z provozních důvodů nelze docházku nahrazovat v jiný den.
 • Vyberte si značku, kterou daný den budete používat (šatna, třída)
 • V šatně odložte obuv a svrchní oblečení. Veškeré oblečení, obuv i svačinu, prosíme, podepište. Náhradní oblečení v tašce (batůžku), svačinku a pití umístěte na poličku ve třídě.
 • Zajistěte, aby dítě docházelo do Miniškoličky čisté a vhodně upravené.
 • Do třídy vstupujte pouze v převlečení a přezůvkách. Přezůvky vhodné i na cvičení -pevná obuv s pevnou podrážkou. (Bačkorky, sandálky ano. Pantofle, „špičky“ a látkové přezůvky NE!! Prosíme, rodiče, aby nám pomohli se vyhnout naraženým kolínkům, odraženým patám a poraněním páteře!)
 • Dítě musí být zdravé, protože máme mezi sebou děti i s velmi oslabenou imunitou. Rodič musí toto pravidlo respektovat a dbát na to, aby předával dítě do třídy zdravé!! Pokud dítě během dopoledne jeví známky nemoci, lektor je povinen ihned informovat telefonicky rodiče a trvat na vyjmutí dítěte z dětského kolektivu bez nároku na navrácení částky.
 • Přinesené hračky nehlídáme a nehledáme. 
 • Omluvy lze zasílat e-mailem na pohadka@ddmstodulky.cz nebo telefonicky na recepci. 
 • V případě, že si dítě vyzvedává někdo jiný než zákonný zástupce dítěte, musí být o této skutečnosti lektor informován dopředu (vyplněné „Zmocnění pro předávání dítěte“), jinak nesmí lektor dítě cizí osobě vydat. 
 • DDM Stodůlky dodržuje prázdninové dny a ředitelská volna v souladu s provozem základních škol na Praze 13.
 • Vzhledem k tomu, že chodby nejsou určeny k odkládání věcí, za věci odložené na chodbách DDM Stodůlky neručí.
 • Účastníci zájmových činností se smí v budově DDM Stodůlky zdržovat pouze v rámci své zájmové činnosti. Přicházejí nejdříve 5 minut před jejím zahájením a odcházejí ihned po jejím skončení. V případě, že přijdou dříve, mohou na svůj kroužek počkat v koutku pro děti a rodiče, kde se chovají ukázněně.
 • Povinnost informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích (alergie) nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmové činnosti.
 • V případě, že si rodič dítě nevyzvedne do 15 minut od ukončení zájmového útvaru, předá dítě i s kontaktem na rodiče na recepci, jejíž zaměstnanci řeší problém individuálně, v případě vážnějšího problému v součinnosti se sociálním odborem ÚMČ Praha 13, případně městskou policií.
 
Platební podmínky
 • Úplata v programech MINIŠKOLIČKY je stanovena jako jednorázový poplatek s možností splátek. Výše úplaty dětí je dána pevně stanovenou sazbou podle vybraného programu www.ddmstodulky.cz
 • Platby mohou být celoroční, pololetní nebo formou splátek (pevně stanovené). První úplata musí být uhrazena do 31. 8. a následně v termínech vždy do konce měsíce na měsíc následující (např. do 30. 9. na měsíc říjen). Úplata zahrnuje první zkušební lekci zdarma(2hod.). Novým zájemcům v případě odhlášení po 1. lekci (2 hod.) se vrací celá úplata.
 • V případě nezvládnuté adaptace účastníka se vrací poměrná část úplaty za neodchozené lekce.
 • Při pozdějším nástupu lze na základě žádosti vypočítat nižší úplatu.
 • Změny v programech jsou možné vždy pouze k poslednímu dni v měsíci.
 • Vrácení části úplaty je možné pouze v odůvodněných případech:
- lékařem potvrzené vážné zdravotní důvody (dlouhodobá nemoc, zlomená noha…)
- lektorka odešle dítě pro nemoc domů;
 • Úplata je vrácena na základě schválené žádosti. Žádosti o vrácení úplaty (doložené) DDM přijímá za období IX.-XII. 1.-20. prosince, a za období I.-VI. 1.-20.června. Formulář je ke stažení na www.ddmstodulky.cz v Dokumentech.
 • Odhlášení s možností vrácení části úplaty:
 • - dítě není pro činnost zralé (vyjádření lektorky);
  - rodinné důvody (odstěhování, nástup do MŠ, do zaměstnání apod. – nutno doložit).
   
  Vracení části úplaty za neodchozené hodiny je řešeno na základě písemné žádosti. Formulář je ke stažení na www.ddmstodulky.cz v Dokumentech.

Zpět