Keramická a výtvarná dílna pro R+D| PO

V tomto kroužku se účastníci seznámí s mnoha různými výtvarnými a keramickými technikami. Důraz je kladen na rozvoj fantazie a jemné motoriky. Důležitější než samotný výsledek je společně strávený čas v tvůrčím procesu. ZK se koná 1x za 14 dní.

Kroužek vede lektorka Nela Gallatová. Více si o ní můžete přečíst v sekci Naši lektoři.

Kód 101106
Název Keramická a výtvarná dílna pro R+D| PO
Místo konání Zelený vchod
Hlavní vedoucí Nela Gallatová
Věková skupina 2-4 let
Vybavení na kroužek Pracovní oděv
V ceně zahrnuto Pojištění, materiál, provozní náklady
Jiná ujednání 1x za 14dní. Na kroužek je nutné přihlásit dítě i jeho doprovod
Cena 1. pololetí 1100,- Kč
Cena 2. pololetí 1100,- Kč
Cena rok 2000,- Kč
Datum zahájení 21.09.2020
Datum ukončení 07.06.2021
Dny konání PO 09:30-10:20
Kontakt Mgr. Nela Gallatová, n.gallatova@ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266