DPS Stodůláček 2 | ÚT 16.30

Dětský pěvecký sbor Stodůláček přijímá děti 5-8 let. Budeme se věnovat
základům pěvecké techniky, rozvoji tonálního a rytmického cítění. V
případě zájmu bereme také děti předškolního věku od 5 let.Náplní kroužku je rozvoj pozitivního vztahu k hudbě. Formou her se žáci
naučí správné držení těla při zpěvu a jemné nasazení tónu. Budou
rozvíjet schopnosti sborového i sólového zpěvu. Začátek hodiny bude vždy
věnován aktivitám zaměřeným především na dechová a rytmická cvičení. Žáci se budou seznamovat s termíny jako např. předehra, sloka mezihra, dohra a učit se je rozeznávat a využívat při zpěvu. Budou se připravovat na hudební vystoupení.

Kroužek vede lektorka Petra Šlapánková. Více si o ní můžete přečíst v sekci Naši lektoři.

Kód 102006
Název DPS Stodůláček 2 | ÚT 16.30
Místo konání Oranžový vchod
Hlavní vedoucí Petra Šlapánková, Mgr.
Věková skupina 5-8 let
Vybavení na kroužek Pohodlné oblečení, pití
V ceně zahrnuto Pojištění, učební texty, provozní náklady
Cena 1. pololetí 1050,- Kč
Cena 2. pololetí 1050,- Kč
Cena rok 1900,- Kč
Datum zahájení 22.09.2020
Datum ukončení 08.06.2021
Dny konání ÚT 16:30-18:00
Kontakt Mgr. Nela Gallatová, n.gallatova@ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266