NOVINKY

Novinky

27.06.2019 Provozní doba recepce v době letních prázdnin

Pondělí 7.30 – 11.15 Úterý 8.00 – 9.15 Středa 8.00 – 9.15 Čtvrtek 8.00 – 9.15 Pátek zavřeno V úterý a čtvrtky je možné telefonicky či emailem domluvit i odpolední návštěvu. tel: 251 620 266, email: info@ddmstodulky.cz

DDM NA FACEBOOKU

Táborové dokumenty

Obecné dokumenty potřebné pro všechny typy táborů:LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019

SPOLEČNÉ INFORMACE

Pořadatel: DDM Stodůlky; IČ 00638811

Obecné informace:

DDM Stodůlky nabízí již tradičně v době letních prázdnin široké spektrum táborových programů formou příměstských táborů. Jsou určené dětem, které se o prázdninách nechtějí nudit, rády se baví s partou kamarádů, chtějí objevovat a učit se novým věcem prostřednictvím her, soutěží a různých klání ale odpoledne se rády vrací domů.

Do programů jsme zařadili prvky čerpající z české táborové tradice doplněné o různé specializace – tanec, hudbu, sport, historii, vědu, přírodu, techniku aj. Nabízíme profesionální organizační zajištění, spolehlivé jednání a individuální přístup. 

Místo, doba a čas, kde se děti schází:

Tábory probíhají formou ucelených pětidenních bloků, vždy od pondělí do pátku (mimo státní svátek 5.7. 2019) v čase od 8:00 hodin do 16:30 hodin. 

Děti se schází na programy každý den ráno v 8:00  v budově DDM Stodůlky, Chlupova 1800/6,
155 00 Praha 5. Rovněž zde si rodiče děti odpoledne v 16:30 vyzvedávají.

Rozdělení dětí do part, družin nebo úrovní podle odborných specializací:

Děti jsou v rámci programů rozděleny vždy do menších skupin podle věku, zaměření, popřípadě jiného klíče. Dva vedoucí se starají maximálně o 20 dětí. 

Stravování:

DDM Stodůlky nově zajišťuje pro účastníky příměstských táborů společné obědy, které jsou zahrnuty v ceně tábora. Obědy jsou zajištěny v restauraci Srdcovka u Drsnejch (metro Luka), případně s ohledem na program na jiném místě veřejného stravování.

Odlišné stravovací návyky zejména v souvislosti se zdravotními indispozicemi je nutné nahlásit při podání přihlášky.

Svačiny a pitný režim dětí zajišťují rodiče dětí sami.

Vedoucí:

Příměstské tábory jsou zajišťovány stálými týmy vedoucích, které jsou prověřené mnoha lety zkušeností. Jsou to obvykle externí lektoři našich zájmových kroužků nebo interní zaměstnanci DDM Stodůlky. Většina našich oddílových vedoucích splňuje zákonné požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících. Naši vedoucí jsou zárukou, že se děti dobře baví a rády se na programy vracejí.

Zdravotní zabezpečení:

Na každém táboře je přítomen vedoucí, který absolvoval základní zdravotnický kurz anebo zdravotník dětských zotavovacích akcí.

Program tábora:

Týdenní programy jsou koncipovány jako ucelené bloky skládající se z různých tematických příběhů a motivačních her. Anotace  jsou uvedeny u jednotlivých příměstských táborů. Podrobný program na jednotlivé dny a doplňující informace obdrží rodiče emailem 7 dní před konáním tábora.

Cena tábora: 

Všeobecné programy: 1 000, - Kč

Specializované programy: 1 500,-  Kč

Obědy tábory pro nejmenší (2 obědy): 200,-  Kč

Obědy ostatní tábory:  400,-  Kč 

Zahrnuje: veškeré náklady spojené s programem včetně materiálů, vstupů do muzeí, dopravu mimo Prahu apod., obědy (teplé jídlo a nápoj), pedagogický a zdravotní dozor, pojištění.

Pojištění:

Všichni účastníci příměstských táborů jsou v rámci centrální pojistky DDM Stodůlky pojištěni
u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.,

Odhlášení:

Pouze písemně na adrese info@ddmstodulky.cz. Z objektivních důvodů (vždy dokladovatelných např. potvrzení lékaře) lze poplatek nebo jeho alikvotní část vrátit.

Potvrzení o bezinfekčnosti:

Při nástupu na příměstský tábor je třeba vyplnit a odevzdat tiskopis Prohlášení o bezinfekčnosti, který je k dispozici ke stažení nad tímto textem. Toto potvrzení vyplňují a podepisují rodiče dítěte.

Informace a přihlášky:

www.ddmstoulky.cz; info@ddmstodulky.cz; telefon 251 620 266 nebo mobil: +420 605 920 279

Zpracovala: Mgr. Jana Šimánková; j.simankova@ddmstodulky.cz; mobil: 777 706 586


 


VÝJEZDNÍ TÁBORY LÉTO 2019

SPOLEČNÉ INFORMACE

Pořadatel: DDM Stodůlky; IČ 00638811

Popis táborů:

Tábory, které pořádáme, jsou určeny příznivcům pestré prázdninové zábavy. která vychází z české táborové tradice doplněné o různé specializace (tanec, hudba, sport, tábor pro rodiče, prarodiče a jejich děti či vnoučata) či novodobé trendy. Novinkou letošních letních prázdnin jsou týdenní táborové pobyty pro táborníky – začátečníky a hudební tábor. Nabízíme profesionální organizační zajištění, spolehlivé jednání a individuální přístup. 

Ubytovací zařízení:

Tábory se konají v ubytovacích zařízení splňujících veškeré zákonné požadavky pro zotavovací akce pro děti a mládež. Střediska se nacházejí ve velmi pěkné přírodě Benešovska, Krkonoš, Kokořínska a Lužických hor. Čisté prostředí, obklopené lesy s možností koupání přímo v areálu anebo v jeho blízkosti. Více informací také na webových portálech uvedených u jednotlivých táborů.

Rozdělení dětí do part, družin nebo úrovní podle odborných specializací:

Děti a mládež jsou na táboře rozděleny vždy do menších skupin podle věku, zaměření, popřípadě jiného klíče. Dva vedoucí se starají maximálně o 15 dětí.

Stravování:

Stravování na táboře je zajištěno profesionálním personálem (zaměstnanci táborových základen). Jídlo pětkrát denně, dopolední i odpolední svačiny, popřípadě druhá večeře. Samozřejmostí je pitný režim po celý den. Tábor pro rodiny a děti může mít odlišný stravovací režim.

Ubytování:

Děti a mládež jsou ubytovaní v klasických táborových chatkách, srubech nebo v pevných budovách. Umyvárny, sprchy s teplou vodu a další sociální zázemí je společné pro tábor nebo srub, v některých objektech je součástí pokojů. Objekty jsou dostatečně vybavené i pro realizaci různých her, soutěží či tancování nebo sportování.

 

Oddíloví vedoucí:

Naše tábory jsou zajišťovány stálými týmy vedoucích, které jsou prověřené mnoha lety zkušeností. Hlavní vedoucí jsou obvykle absolventy  Kurzu hlavních vedoucích, většina našich oddílových vedoucích splňuje zákonné požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících. Naší vedoucí jsou zárukou, že se děti dobře baví a v pořádku vrátí domů.

Zdravotní zabezpečení:

Na každém táboře je přítomen zdravotník dětských zotavovacích akcí, popřípadě lékař, student SZŠ nebo lékařské fakulty. Pro tábor pro rodiny s dětmi je k dispozici lékárna. Zdravotní dozor zajišťují rodiče samostatně.

Doprava:

Doprava je zajištěna kvalitními zájezdovými autobusy. U tábora pro rodiny s dětmi dopravu nezajišťujeme.

Pojištění:

Všichni účastníci tábora jsou v rámci centrální pojistky DDM Stodůlky pojištěni u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.

Potvrzení a povinná dokumentace před odjezdem na tábor:

Každý účastník obdrží od hlavního vedoucího informace o táboře, které budou obsahovat základní organizační pokyny před odjezdem na tábor.

Každý účastník tábora musí před odjezdem na tábor odevzdat.

  1. Potvrzení o zdravotní způsobilosti (tiskopis ke stažení na www.ddmstodulky.cz)
  2. Potvrzení o bezinfekčnosti (tiskopis ke stažení na www.ddmstodulky.cz)
  3. Kartičku pojištěnce (stačí kopie)
  4. Další dokumentaci dle zvážení hlavního vedoucího