NOVINKY

Novinky

06.01.2020 Zápis a informace pro účastníky kroužků ve II. pololetí


Účastník již chodí na kroužek: nemusí vyplňovat novou přihlášku, příkaz k úhradě obdrží v termínu od 13.1.2020
Nový účastník kroužku: v termínu od 13.1.2020 se může přihlásit prostřednictvím klientského účtu, který najde na www.dddmstodulky.cz
Odhlášení z kroužku: vždy mailem na info@ddmstodulky.cz nejpozději do 31.1.2020
Platby na II. pololetí: je nutné uhradit do termínu uvedeném na příkazu k úhradě

01.01.2020 JAKMILE SE ROZHODNETE, VESMÍR SE SPOJÍ, ABY SE TO STALO

(Ralph Smart)
V magickém roce 2o2o přejeme všem krásné a úspěšné dny a hodně dobrých rozhodnutí. Potěší nás, když k tomu přispějeme. Zaměstnanci DDM Stodůlky

11.10.2019 Rodinná zóna RaDka

Dům dětí a mládeže otevírá od října 2019 tradiční HERNU a pro Rodiny a Děti nově i informační místo, které najdete pod názvem RODINNÁ ZÓNA RaDka.

DDM NA FACEBOOKU

Školička

Školička

Školičku nabízíme všem dětem od 3–7let. V dopoledních programech od pondělí do pátku si děti mohou vyzkoušet cvičení a pohybové hry, hraní divadélka, výtvarné tvoření různými technikami, zpívání , vzdělávací a naučné hry, dále rozvoj poznání a spolupráci s vrstevníky. Ve Školičce využíváme prvky pedagogiky prožitkového učení. Výhodou malý kolektiv dětí umožňující individuální přístup. Všechny činnosti jsou koncipovány do vzdělávacích oblastí, které vycházejí z RVP PV.
 
Ve školním roce 2019/2020 můžete vybírat z těchto finančních programů:
 
Program 5
 • dítě dochází do Školičky 5x týdně na 4 hodiny – pololetní platba 6.800 Kč (4 x 1.700 Kč)
Program 4
 • dítě dochází do Školičky 4x týdně na 4 hodiny – v tomto případě doporučujeme program 5: pololetní platba 6.800 Kč (4 x 1.700 Kč)
Program 3
 • dítě dochází do Školičky 3x týdně na 4 hodiny –  pololetní platba 5.508 Kč (4 x 1.377 Kč)
Program 2
 • dítě dochází do Školičky 2x týdně na 4 hodiny – pololetní platba 4.000 Kč (4 x 1.000 Kč)
Program 1
 • dítě dochází do Školičky 1x týdně na 4 hodiny – pololetní platba 2.720 Kč ( 4 x 680 Kč )
Při obsazování Školičky upřednostňujeme zájemce o Program 5

Platbu je možné hradit ve čtyřech splátkách, vždy k 15. v měsíci. Poslední splátka musí být uhrazena do 15. 1. za 1. pololetí, za 2. pololetí do 15. 5.

Vybraný Program uvádějte do poznámky k platbě!!!
 
1. pololetí probíhá od 23. 9. 2019–31. 1. 2020
2. pololetí probíhá od 1. 2. 2020–12. 6. 2020
 
Jakýkoliv z programů je počítán jako jeden ze tří kroužků při posuzování nároku na slevu na 3. kroužek, ale nemůže být kroužkem, na který se poskytuje sleva. V případě nemoci trvající déle jak 2 dopoledne, potvrzené lékařem bude, na základě žádosti, vrácena část poplatku – viz Vnitřní řád DDM Stodůlky.

PRAVIDLA ŠKOLIČKY

 

Provozní doba a podmínky

 • Provozní doba Školičky je od 8.30 do 12.30 hod., sídlem v DDM Stodůlky Žlutý vchod, 1. patro
 • Provozní doba Školičku můžete navštěvovat pouze v dny/ v programu, který jste si nahlásili.
 • Z provozních důvodů nelze docházku nahrazovat v jiný den.
 • Dítě vodí a vyzvedává rodič (nebo písemně pověřená osoba).
 • Dítě musí být zdravé! Rodič musí toto pravidlo respektovat a dbát na to, aby předával dítě do třídy zdravé! Pokud dítě během dopoledne jeví známky nemoci, lektor je povinen ihned informovat telefonicky rodiče a trvat na vyjmutí dítěte z dětského kolektivu bez nároku na navrácení částky.
 • V rámci adaptace Školičky je první návštěva zdarma a to pouze 2hodiny.
 • Dítě musí být bez pleny a umět si říct, když potřebuje na WC.
 • Dítě musí umět samo jíst a pít.(Dětem rády pomůžeme, ale veďte je prosím k samostatnosti, hlavně v oblékání. Vše prosím dětem podepište. V zimě doporučujeme rukavice na gumičce. Také vhodné oblečení na cvičení.) Dítě navštěvuje Školičku čisté a vhodně upravené.
 • Dítě musí mít na přezutí do třídy pevnou obuv s pevnou podrážkou. (Bačkorky, sandálky ano. Pantofle, „špičky“ a látkové přezůvky NE!! Prosíme, rodiče, aby nám pomohli se vyhnout naraženým kolínkům, odraženým patám a poraněním páteře!
 • Přinesené hračky nehlídáme a nehledáme. 
 • Z hygienických důvodů prosíme rodiče, aby nám nevstupovali do třídy.
 • DDM Stodůlky dodržuje prázdninové dny a ředitelská volna v souladu s provozem základních škol na Praze 13.
 • Vzhledem k tomu, že chodby nejsou určeny k odkládání věcí, za věci odložené na chodbách DDM Stodůlky neručí. 
 • Účastníci zájmových činností se smí v budově DDM Stodůlky zdržovat pouze v rámci své zájmové činnosti. Přicházejí nejdříve 5 minut před jejím zahájením a odcházejí ihned po jejím skončení. V případě, že přijdou dříve, mohou na svůj kroužek počkat v koutku pro děti a rodiče, kde se chovají ukázněně. V zimních měsících odpoledne mohou čekající děti do 10 let a malé děti s rodiči využít Hernu.
 • Rodič má povinnost informovat o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích (alergie) nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmové činnosti.
 • V případě, že si rodič dítě nevyzvedne do 15 minut od ukončení zájmového útvaru, předá dítě i s kontaktem na rodiče na recepci, jejíž zaměstnanci řeší problém individuálně, v případě vážnějšího problému v součinnosti se sociálním odborem ÚMČ Praha 13, případně městskou policií. 

Platební podmínky

 • Po první návštěvě je účastník povinen uhradit první splátku dle daného programu do 14.dní po nástupu a další splátky následně vždy v uvedených termínech:
 •  Úplata může být vrácena z vážných rodinných a zdravotních důvodů, stěhování, nástup do MŠ (vždy nutno doložit).
 • Prosíme omlouvat absence - stačí email, či telefonicky (dlouhodobé absence prosíme nahlásit předem). Při dlouhodobé neomluvené absenci dítěte, větší než 14 dní, a neuhrazení splátky, bude dítě ze školičkového programu vyloučeno. Částka se při neomluvené absenci nevrací. Pokud omluvená absence dítěte bude delší než 1 týden a rodič dodá lékařské potvrzení o nemoci, bude za toto období poměrná částka navrácena. O navrácení částky je nutné zažádat písemně vždy hromadně na jedné žádosti.
  •  Termíny pro odevzdání žádosti jsou: 
   • za 1. pololetí v prvním týdnu druhého pololetí
   • za 2. pololetí v prvním týdnu po skončení činnosti kroužku.
 • U finančních programů Školičky jsou jednotlivé sazby, které lze uhradit buď jednorázově celou částkou nebo ve splátkách ve 4 termínech
 • Účastníci zájmových útvarů DDM Stodůlky se na svůj zájmový útvar hlásí na celý školní rok. Platba probíhá pololetně. Pokud se účastník  ZÚ v pololetí písemně neodhlásí, je stále považován za přihlášeného. Odhlášení je možné pouze písemně na e-mail: info@ddmstodulky.cz
 • Pokud lektor doporučí odklad docházky z důvodu nezralosti dítěte, budou uhrazeny pouze odchozené hodiny.

 

Děkujeme. Lektorky Školičky DDM Stodůlky