NOVINKY

Novinky

11.05.2020 Herna, RaDka i laktační poradna uzavřena

V těchto dnech až do odvolání je Herna DDM Stodůlky, Rodinná zóna RaDka i laktační poradna uzavřena.

06.05.2020 Recepce pro veřejnost uzavřena

Recepce pro veřejnost je uzavřena, komunikujte, prosím, pouze prostřednictvím e-mailu info@ddmstodulky.cz a nebo telefonem 251620266, 604 477 119, 605 920 279.

21.04.2020 Zápisy do kroužků na školní rok 2020/2021

Zápisy do kroužků, kurzů a klubů na školní rok 2020/2021 proběhnou od pondělí 8. června 2020 od 18:00 hodin, on-line prostřednictvím našich webových stránek. Kompletní nabídka kroužků, kurzů a klubů bude zveřejněna www.ddmstodulky.cz od pondělí 1. června 2020.

DDM NA FACEBOOKU

Miniškolička

Miniškolička

Miniškoličku nabízíme všem dětem od 2–3 let. V programu od pondělí do pátku si děti mohou vyzkoušet drobné výtvarné činnosti, společné cvičení i zpívání. Na všechny čeká především spousta dětského hraní v malém kolektivu. Šikovné lektorky mají k dětem individuální přístup. Naším cílem je postupné, nenásilné zvykání dětí na pobyt bez rodičů a příprava na pohodový vstup do mateřské školy. Ceny dle programů.
 

Ve školním roce 2019/2020 můžete vybírat z těchto finančních programů:

Program 2

 • dítě dochází do miniškoličky 2x týdně na 4 hodiny – pololetní platba 5440,-Kč  ( 4 x 1.360 Kč)

Program 1

 • dítě dochází do miniškoličky 1x týdně na 4 hodiny – pololetní platba 3060,- Kč ( 4 X 765 Kč)
Platbu je možné hradit ve čtyřech splátkách, vždy k 15. v měsíci. Poslední splátka musí být uhrazena do 15. 1. za 1. pololetí, za 2. pololetí do 15. 5.

Vybraný Program uvádějte do poznámky k platbě!!!
 
1. pololetí probíhá od 23. 9. 2019–31. 1. 2020
2. pololetí probíhá od 1. 2. 2020–12. 6. 2020
 
Jakýkoliv z programů je počítán jako jeden ze tří kroužků při posuzování nároku na slevu na 3. kroužek, ale nemůže být kroužkem, na který se poskytuje sleva. V případě nemoci trvající déle jak 2 dopoledne, potvrzené lékařem bude, na základě žádosti, vrácena část poplatku – viz Vnitřní řád DDM Stodůlky.

Pravidla miniškoličky

Provozní doba a podmínky

v  Provozní doba Miniškoličky je od 8.30 do 12.30

Příchody, odchody 

 • příchod 08.30–09.00      
 • odchod 12.00–12.30            

V jiný čas pouze po předchozí domluvě s lektorkou.

 • Miniškoličku můžete navštěvovat pouze v den, který jste si nahlásili.
 • Z provozních důvodů nelze docházku nahrazovat v jiný den.
 • Vyberte si značku, kterou daný den budete používat (šatna, třída)
 • V šatně odložte obuv a svrchní oblečení. Veškeré oblečení, obuv i svačinu, prosíme, podepište. Náhradní oblečení v tašce (batůžku), svačinku a pití umístěte na poličku ve třídě.
 • Zajistěte, aby dítě docházelo do Miniškoličky čisté a vhodně upravené.
 • Do třídy vstupujte pouze v převlečení a přezůvkách. Přezůvky vhodné i na cvičení – ne pantofle, nejlépe pevná špička, pata.
 • Dítě musí být zdravé, protože máme mezi sebou děti i s velmi oslabenou imunitou. Rodič musí toto pravidlo respektovat a dbát na to, aby předával dítě do třídy zdravé!! Pokud dítě během dopoledne jeví známky nemoci, lektor je povinen ihned informovat telefonicky rodiče a trvat na vyjmutí dítěte z dětského kolektivu bez nároku na navrácení částky.
 • Omluvy lze zasílat e-mailem na pohadka@ddmstodulky.cz nebo telefonicky na recepci. 
 • V případě, že si dítě vyzvedává někdo jiný než zákonný zástupce dítěte, musí být o této skutečnosti lektor informován dopředu (vyplněné „Zmocnění pro předávání dítěte“), jinak nesmí lektor dítě cizí osobě vydat. 
 • DDM Stodůlky dodržuje prázdninové dny a ředitelská volna v souladu s provozem základních škol na Praze 13.
 • Vzhledem k tomu, že chodby nejsou určeny k odkládání věcí, za věci odložené na chodbách DDM Stodůlky neručí.
 • Účastníci zájmových činností se smí v budově DDM Stodůlky zdržovat pouze v rámci své zájmové činnosti. Přicházejí nejdříve 5 minut před jejím zahájením a odcházejí ihned po jejím skončení. V případě, že přijdou dříve, mohou na svůj kroužek počkat v koutku pro děti a rodiče, kde se chovají ukázněně. V zimních měsících odpoledne mohou čekající děti do 10 let a malé děti s rodiči využít Hernu.
 • Povinnost informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích (alergie) nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmové činnosti.
 • V případě, že si rodič dítě nevyzvedne do 15 minut od ukončení zájmového útvaru, předá dítě i s kontaktem na rodiče na recepci, jejíž zaměstnanci řeší problém individuálně, v případě vážnějšího problému v součinnosti se sociálním odborem ÚMČ Praha 13, případně městskou policií.
 • Úplata může být vrácena z vážných rodinných a zdravotních důvodů, stěhování, nástup do MŠ (vždy nutno doložit).
 • V případě nemoci trvající déle jak 2 dopoledne, tzn. od 3. dopoledne (lekce), potvrzené lékařem a řádném omluvení, může být na základě žádosti vrácena část poplatku. O vrácení částky je nutné požádat písemně, vždy hromadně na jedné žádosti. Termíny pro odevzdání žádosti jsou:  
  •  za 1. pololetí v prvním týdnu druhého pololetí 
  • za 2. pololetí v prvním týdnu po skončení činnosti kroužku. 
 • Při dlouhodobé neomluvené absenci dítěte, větší než 14 dní, a neuhrazení splátky, bude dítě z Miniškoličkového programu vyloučeno. Částka se při neomluvené absenci nevrací.
 • Účastníci zájmových útvarů DDM Stodůlky se na svůj zájmový útvar hlásí na celý školní rok. Pokud se účastník ZÚ v pololetí písemně neodhlásí, je stále považován za přihlášeného. Odhlášení je možné pouze písemně na e-mail: info@ddmstodulky.cz
 • Pokud lektor doporučí odklad docházky z důvodu nezralosti dítěte, budou uhrazeny pouze odchozené hodiny.

 

 

 

 

 

Děkujeme. Lektorky DDM