NOVINKY

14.09.2020 Provoz recepce

Recepce je od 21. 9. 2020 otevřena v době Po, St, Čt 8.30–9.30, 11.30–12.30, 15.00–18.00 Út 8.30–9.30, 15.00–18.00 8.30–9.30.

31.08.2020 Začátek školního roku v DDM

Nový školní rok nastartujeme čtvrtý týden v září, v týdnu od 21.-25. 9. 2020. Školička, Zvídavá školička a Dobrodružná školička začínají již 7. 9. 2020. Podrobný harmonogram zahájení kroužků najdete v článku v Událostech.

31.08.2020 Zářijové akce v DDM přesunuty

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci v Praze nebude DDM Stodůlky do odvolání organizovat žádné příležitostné akce pro veřejnost. V září se neuskuteční akce Domeček s příchutí (10. 9.), Po 13rovnoběžce (17. 9.), Rodinné sportovní hry (18. 9.) a přednáška Výchova kluků (21. 9.). Akce jsou přesunuty. Děkujeme za pochopení.

31.08.2020 Pohyb ve vnitřních prostorách DDM

Prosíme všechny návštěvníky, aby v nezbytně nutných případech, kdy je nevyhnutelná osobní přítomnost a pohybují se po budově DDM Stodůlky, používali ochranu úst a nosu. Děkujeme za pochopení.

28.05.2020 Zápisy do kroužků na školní rok 2020/2021

Zápisy na volná místa do kroužků, kurzů a klubů na školní rok 2020/2021 pokračují, více v Událostech.

DDM NA FACEBOOKU

Informace pro rodiče

Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800/6, 15500 Praha 5
Závazné informace ředitelky DDM Stodůlky č.j.:92/2020_1.září 2020

INFORMACE PRO RODIČE NEZLETILÝCH ÚČASTNÍKŮ A OSTATNÍ ÚČASTNÍKY k provozním podmínkám pro kroužky a kluby organizované předškolním oddělením DDM Stodůlky v období od 7.9.2020
 
Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků Školičky, Dobrodružné školičky, Zvídavé školičky, Miniškoličky a Pohádky (dále jen školičky).

1. Do školiček se přijímá pouze zdravé dítě, které nejeví příznaky jakéhokoliv virového, či jiného onemocnění.

2. V případě podezření na infekční onemocnění včetně COVID – 19 u účastníků či zaměstnanců DDM Stodůlky bude měřena teplota bezkontaktním teploměrem osobám, kterých se tato situace bezprostředně týká.

3. Pokud bude podezření na infekční onemocnění dítěte během činnosti kroužku školičky, bude u nezletilých účastníků informován zákonný zástupce, který má povinnost dítě v co nejkratší době vyzvednout z izolace DDM Stodůlky. Rodičům následně doporučíme návštěvu praktického lékaře a pokud u těchto dětí bude diagnostikováno závažné infekční a respirační onemocnění je rodič povinen bezodkladně informovat vedoucí předškolního oddělení DDM Stodůlky Dagmar Eckhardtovou, telefonicky - 602 487 410 nebo emailem na adrese DagmarEckhardtova@seznam.cz, případně postupovat podle bodu č.5.

4. Zletilý účastník opustí prostory DDM Stodůlky tak, aby ihned minimalizoval riziko nákazy ostatních osob.

5. V případě, že se u nemocného dítěte či dospělého účastníka potvrdí onemocnění COVID – 19, ihned informujte ředitelku organizace Mgr. Janu Šimánkovou na tel.777 706 586 nebo mailem j.simankova@ddmstodulky.cz

6. Ostatní absenci dětí omlouvejte na e-mailu omluvenky@ddmstodulky.cz

7. Děti s přetrvávajícími příznaky onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického onemocnění je umožněn vstup do školiček pouze v případě, prokáže-li se potvrzením od lékaře, že není infekční, ale je to projev alergického nebo chronického onemocnění.

8. V budově DDM Stodůlky jsou k dispozici hned ve vestibulech prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem, kterou použijí i rodiče či jiný doprovod dítěte při vstupu do budovy.

9. Při příchodu do vestibulu musí být dítěti rodičem provedena dezinfekce rukou.


10. Doprovázející osoba dítěte musí být zdravá a v budově na chodbě se zdržuje jen po nezbytnou dobu k předání nebo vyzvednutí dítěte, dítěti může pomoci při svlékání a přezouvání. Boty dětí budou uloženy v botníku na chodbě, oblečení bude rodič předávat lektorce, která ho uloží do šatny u učebny. Doprovázející osoba již nevstupuje do dalších prostor budovy DDM Stodůlky.

11. Pohyb rodičů jako doprovodu v budově povolen pouze v adaptačním období, a to jen u kroužku Miniškolička. Adaptační období trvá do 30.9. 2020 a vstup doprovodu je umožněn pouze s rouškou.

12. V co nejkratším čase po příchodu do učebny si děti či další účastníci umyjí pod dohledem lektorů ruce teplou vodou a mýdlem, po celou dobu pobytu dodržují hygienu rukou a další hygienická opatření, o kterých může rozhodnout lektor s ohledem na ochranu zdraví a aktuální epidemiologické podmínky.

13. Všechny pomůcky, prostory a povrchy jsou pravidelně dezinfikovány, a to několikrát denně, včetně baterií a dalších dotykových ploch na sociálních zařízeních.

14. Všechny místnosti jsou průběžně větrány, je doporučeno větrání po dobu minimálně 5 minut 1 krát za hodinu.

15. Je zajištěno bezpečné osušení rukou jednorázovými papírovými ručníky.

16. Při svačině respektujeme hygienické zásady, otírání stolů dezinfekcí, doporučujeme aby děti na svačinu nosily látkový či jednorázový ubrousek.

17. Děti a pedagogové v prostorách budovy nosí roušky dle vyhodnocení či doporučení souvisejících s epidemiologickou situací a s ohledem na probíhající činnosti či prostorové možnosti. Rodiče přinesou dětem 2 roušky v podepsaném sáčku, které odevzdají při nástupu lektorce. Režim této ochrany úst a nosu se řídí průběžnými pokyny lektorů jednotlivých aktivit.

18. Do školiček je zákaz nošení jakýchkoliv hraček a plyšáků.

19. Prosíme rodiče a účastníky, aby případně aktualizovali ve svém klientském účtu kontaktní údaje uvedené v přihlášce (mailovou adresu, telefon do zaměstnání, domů apod.) nejpozději do doby zahájení kroužku, který začnou navštěvovat jako první.

Tyto závazné informace nabývají účinnosti dne 7. 9. 2020 a platí do odvolání.


Zpracovala:
Dagmar Eckhardtová , vedoucí oddělení pro oblast předškolního kurikula a aktivit pro RaDku
Mgr. Jana Šimánková, ředitelka organizace