DPS Stodůláček 1 | PO 16.40

Ve Stodůláčku se budeme věnovat základům pěvecké techniky, rozvoji tonálního a rytmického cítění a nácviku jednoduchého dvojhlasu. Náplní kroužku bude snaha o upevnění technik práce s dechem a hlasem.
Budeme zdokonalovat a cvičit svůj hudební rytmus, naučíme se orientovat v notovém zápisu. Budeme rozvíjet hudební sluch, hudební cítění, hudební představivost, hudební paměť, poslechové schopnosti. Společně se budeme připravovat na hudební vystoupení. Dětský pěvecký sbor Stodůláček přijímá děti z 2.- 6. tříd ZŠ.

Kroužek vede lektorka Petra Šlapánková. Více si o ní můžete přečíst v sekci Naši lektoři.

Základní informace

 • Kód

  112008

 • Název

  DPS Stodůláček 1 | PO 16.40

 • Místo konání

  DDM oranžový vchod

 • Hlavní vedoucí

  Petra Šlapánková

 • Kontakt

  Ing., Michaela Kudláčková, DiS., m.kudlackova@ddmstodulky.cz

 • Věková skupina

  8-11 let

 • Vybavení na akci

  Pohodlné oblečení, pití

 • V ceně zahrnuto

  Pojištění, učební texty, provozní náklady

 • Datum zahájení

  20.09.2021

 • Datum ukončení

  13.06.2022

 • Dny konání

  PO 16:40-18:10

 • Cena 1. pololetí

  1 150 Kč

 • Cena 2. pololetí

  1 150 Kč

 • Cena rok

  2 100 Kč

 • Volná místa

  Přijímáme náhradníky


Přihlásit online Zpět