Pohádka | ČT 9.00

Program Pohádka je určen všem rodičům s dětmi od 1 do 4 let.

Pestré dopoledne plné zábavných aktivit, které podporují zdravý vývoj dítěte, přispívá k jeho rozvoji a utužuje vztah rodič – dítě.

Maminky navíc jistě ocení možnost

· navázat nová přátelství

· probrat témata, která je momentálně nejvíce zajímají

· sdílet zkušenosti

Těšit se můžete na: básničky, rytmická říkadla, cvičení, hraní s využitím sportovních pomůcek (balóny, obruče, padák, lano…), pohybové hry, opičí dráhu, tvoření, zpívání, didaktické hry i volnou hru. Seznamujeme se s koloběhem roku, světem kolem nás, s oblastmi života, které děti prožívají.

Pohádka pro děti 1–2 roky: úterý, středa 9–12 hod.

Pohádka pro děti 2–3 roky: pondělí, čtvrtek 9–12 hod.

Odpolední pohádka pro děti 1,5 –4 roky: úterý 15-18 hod.

V kroužku je důležitá aktivní účast dospělého doprovodu.

Víte, že …

Říkanky s pohybem
Pomáhají posilovat paměť, učí rytmu, časové posloupnosti, trénují práci s příběhy, posilují mluvidla, trénují koordinaci oko-ruka, rozvíjejí motoriku, vedou k rozvoji řeči, myšlení, k prevenci logopedických vad, …

Tvoření
Rozvíjí jemnou motoriku, zlepšuje koordinaci a rozvíjí fantazii. Že jen čmárají nebo patlají? To vůbec nevadí, spíše naopak!

Cvičení – Rozvoj hrubé a jemné motoriky

Hrubá motorika
Zvládnutí hrubé motoriky má základní význam pro plný rozvoj jedince. Dovednosti, které jsou zaměřeny na tuto oblast, pomohou dítěti získat sebedůvěru, zdokonalit koordinaci pohybů a prohloubit samostatnost. Je základním stavebním kamenem jemné motoriky.

Čtení, psaní a počítání je ovlivněno kromě jiného spojením jemné a hrubé motoriky s vnímáním, to znamená propojením pohybu s vnímáním zrakovým i sluchovým.

Jemná motorika
Jemná motorika, je motorika ruky a prstů, velmi úzce souvisí i s motorikou mluvidel. Koordinace ruka-oko je nutná pro všechny manuální činnosti, a především nezbytným předpokladem pro zvládnutí čtení a psaní.

Kroužek vede lektorka Tereza Česáková. Více si o ní můžete přečíst v sekci Naši lektoři.

Základní informace

 • Kód

  111004

 • Název

  Pohádka | ČT 9.00

 • Místo konání

  DDM žlutý vchod

 • Hlavní vedoucí

  Tereza Česáková

 • Kontakt

  Tereza Česáková, pohadka@ddmstodulky.cz, mobil 777 955 652

 • Věková skupina

  2-3 let

 • Vybavení na akci

  Pohodlné oblečení, přezůvky

 • V ceně zahrnuto

  Pojištění, materiál, provozní náklady

 • Datum zahájení

  23.09.2021

 • Datum ukončení

  16.06.2022

 • Dny konání

  ČT 09:00-12:00

 • Cena 1. pololetí

  1 155 Kč

 • Cena 2. pololetí

  1 155 Kč

 • Cena rok

  2 100 Kč

 • Volná místa

  Volno


Přihlásit online Zpět