NOVINKY

Novinky

29.06.2020 Recepce v době prázdnin

Recepce je otevřena v době prázdnin od 29.6. -31.8. pro neodkladné záležitosti PO a PÁ od 8-10 hod.

28.05.2020 Zápisy do kroužků na školní rok 2020/2021

Zápisy do kroužků, kurzů a klubů na školní rok 2020/2021 proběhnou od pondělí 8. června 2020 od 18:00 hodin, on-line prostřednictvím našich webových stránek. Kompletní nabídka kroužků, kurzů a klubů bude zveřejněna www.ddmstodulky.cz od pondělí 1. června 2020. Více v Událostech.

11.05.2020 Herna, RaDka i laktační poradna uzavřena

V těchto dnech až do odvolání je Herna DDM Stodůlky, Rodinná zóna RaDka i laktační poradna uzavřena.

DDM NA FACEBOOKU

Ekonom/ekonomka

DDM STODŮLKY HLEDÁ EKONOMA/EKONOMKU
 
Dům dětí a mládeže Stodůlky hledá hlavního ekonoma/ekonomku. Jedná se o pozici vedoucího zaměstnance na úseku ekonomicko provozních záležitostí organizace na úrovni zástupkyně ředitelky.
 Pracovní náplň:                                                                                                                           
 1. Vedení a řízení práce zaměstnanců na úseku ekonomicko-provozních záležitostí.
 2. Komplexní zpracování účetních operací, dle prvotních dokladů v programu Gordic, zpracování rozborů, finančního vypořádání, další výkazy požadované zřizovatelem, MŠMT ČR, MF ČR, kontrola čerpání transferů MŠMT ČR, příspěvku zřizovatele, fondů, dotací, návrhy na využití fondů, kontrola rozpočtu apod.
 3. Kontrola zpracování mezd, komunikace s dodavatelskou firmou.
 4. Zpracování dat souvisejících s bankovními operacemi.
 5. Zpracování podkladů pro inventarizací majetku včetně příslušných účetních operací.
 6. Průběžná součinnost při kontrolách a auditech.
 7. Komunikace se zřizovatelem a dalšími institucemi.
 8. Znalost obecně závazných předpisů, metodických pokynů společnosti Gordic, pokynů zřizovatele a MHMP. 
 9. Sledování a realizování povinností, které vyplývají z aktuálních právních předpisů, oznamování změn prostřednictvím různých databází, elektronická korespondence, datová schránka apod.
 
Pracovní poměr:
pracovní úvazek 40 hodin týdně, předpokládaný vznik pracovního poměru od 1. května 2020 nebo dle dohody

Požadavky na uchazeče/uchazečku:
vzdělání, praxe aj. požadavky
 1. Vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie a účetnictví.
 2. Praxe v oboru s důrazem na vedením účetnictví příspěvkové organizace.
 3. Velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook, práce s databázemi).
 4. Profesní způsobilost, znalost účetního programu Gordic.
 5. Bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům.
 
další dovednosti, schopnosti
1.Organizační a komunikační schopnosti.
2.Schopnost samostatného rozhodování.
3.Operativnost při uplatňování právních a účetních předpisů.
4.Dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu.
5.Přesnost, pečlivost, spolehlivost, schopnost týmové práce.
6.Ochota vynakládat maximální pracovní výkon.
 
Ohodnocení podle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, prostor pro osobní rozvoj a další vzdělávání se, příspěvek na stravování (stravenky), příspěvek na rekreaci, služební mobil, notebook, pružní pracovní doba.
 
Nabídky včetně strukturovaného profesního životopisu, ve kterém uvedete údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech v oboru ekonomie
a účetnictví zasílejte do 17.04.2020 do 12.00 hodin na adresu: r.dovjakova@ddmstodulky.cz

Více informací: Mgr. Jana Šimánková, ředitelka organizace; telefon 7777 706 586

V Praze dne 1. dubna 2020