NOVINKY

01.03.2021 Provoz recepce od 1. 3. 2021

Z důvodu opatření týkajících se stávající pandemické situace jsou úřední hodiny recepce od 1.3. 2021 do odvolání realizovány v režimu: PO, ST 10.00-14.00.

01.03.2021 Pravidla komunikace i upravená pravidla hry soví100pou

Vzhledem k pandemické situaci v ČR máme některá nová pravidla komunikace s DDM a upravená pravidla hry soví100pou. Více v textu v Událostech.

01.02.2021 Letní tábory 2021

V sekci Tábory a soustředění najdete nabídku 49 příměstských a 10 výjezdních táborů. Tento týden v klidu vybírejte, přihlašování spustíme 8. 2. 2021 v 8:00.

DDM NA FACEBOOKU

Vratky za kroužky 1. pololetí

28.01.2021 Milí účastníci našich kroužků a kurzů,
první pololetí školního roku 2020/2021 je za námi, a i když jsme se moc osobně neviděli, stále na vás myslíme a chystáme online kroužky či online akce nebo webináře. Doufáme, že se ve druhém pololetí situace stabilizuje a bude možnost vídat se častěji.
 

VRATKY A PLATBY ZA PRVNÍ A DRUHÉ POLOLETÍ
Určitě počítáme s vypořádáním plateb za kroužky. Vratky budou realizovány nejpozději do konce školního roku 2020/2021, případně dříve, podle postupu popsaného dále v tomto textu.

Pokud byla platba za kroužek uhrazena na celý školní rok, tak poměrná částka za neuskutečněné hodiny bude vrácena po ukončení činnosti kroužku, nejdéle však na konci školního roku. Již teď víme, že vám za první pololetí budeme vracet v průměru cca 90%. Vratky za druhé pololetí budou spočítané podle toho, jak se bude situace vyvíjet a od kdy budeme opět možné kroužky realizovat prezenční formou.

 

Pokud byla platba za kroužek uhrazena jen za 1. pololetí školního roku 2020/2021, bude tato částka převedena jako platba za 2. pololetí. Stále platí, že z této částky vám bude odečtena poměrná část za prezenční lekce realizované v měsíci září, říjnu a v prosinci 2020.
 

ONLINE VÝUKA OD 1. 2. 2021
Od 1. 2. 2021 budeme i nadále nabízet online výuku dle vašeho zájmu a podmínek, které nám tyto lekce umožní konat. Takto odučené lekce vnímáme ve druhém pololetí jako plnohodnotnou náhradu za kroužek, tedy jako placenou výuku nikoliv jako bezplatný bonus v rámci našeho věrnostního programu, jak tomu bylo v prvním pololetí. 

 

Pokud nemáte zájem o online výuku, můžete zůstat přihlášeni a zapojit se do kroužku v době, kdy bude probíhat prezenčně. Vratky za druhé pololetí budou i v tomto případě spočítané podle toho, jak se bude situace vyvíjet a od kdy budeme opět možné kroužky realizovat prezenční formou, v takovém případě vám nebudou účtovány lekce odučené online.

 

Podrobnější informace vám budou podány e-mailem nejpozději do 28.2.


 
ODHLÁŠENÍ Z KROUŽKU
Pokud jste se rozhodli, že dále již na naše kroužky nebudete chodit a ani jste původní přihlášku nestornovali formou odhlášení se z kroužku, prosíme obratem tak udělejte. Odhlášení zašlete na e-mailovou adresu: omluvenky@ddmstodulky.cz, nejpozději do 28. 2. 2021. Do předmětu napište variabilní symbol (VS), název, den a hodinu kurzu či kroužku, ze kterého se chcete odhlásit, a do textu napište, že se odhlašujete.

Pokud se odhlašujete a kroužek jste ještě neplatili, bude vám následně odeslán příkaz k úhradě lekcí, které byli realizované v rámci vašeho kroužku v měsíci září, v říjnu a v prosinci 2020.
Pokud se odhlašujete a kroužek jste platili, vypořádáme se s vámi, co nejdříve to bude možné, nejpozději do konce školního roku 2020/2021.


Prosíme, sledujte i nadále naše webové stránky, kde průběžně zveřejňujeme aktuální informace. Těšíme se na vás při našich online hodinách, online akcích nebo webinářích.
Přejeme vám zdravé a klidné dny a těšíme se na „živý život“ s vámi.