NOVINKY

Novinky

11.05.2020 Herna, RaDka i laktační poradna uzavřena

V těchto dnech až do odvolání je Herna DDM Stodůlky, Rodinná zóna RaDka i laktační poradna uzavřena.

06.05.2020 Recepce pro veřejnost uzavřena

Recepce pro veřejnost je uzavřena, komunikujte, prosím, pouze prostřednictvím e-mailu info@ddmstodulky.cz a nebo telefonem 251620266, 604 477 119, 605 920 279.

21.04.2020 Zápisy do kroužků na školní rok 2020/2021

Zápisy do kroužků, kurzů a klubů na školní rok 2020/2021 proběhnou od pondělí 8. června 2020 od 18:00 hodin, on-line prostřednictvím našich webových stránek. Kompletní nabídka kroužků, kurzů a klubů bude zveřejněna www.ddmstodulky.cz od pondělí 1. června 2020.

DDM NA FACEBOOKU

Aktuální informace k zahájení činnosti

06.05.2020 AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

Vážení rodiče, vážení účastnící zájmového vzdělávání v DDM Stodůlky,

od pondělí 11. 5. 2020 zahajujeme v DDM Stodůlky svou činnost a otevíráme kroužky v omezeném rozsahu do maximálně 15 účastníků, za splnění podmínek daných manuálem MŠMT.

Ve středu 6. 5. 2020 obdrží účastníci nebo jejich zákonní zástupci, kterých se to týká, základní informace e-mailem. Účastník se bude moci kroužku zúčastnit při splnění následujících podmínek:

  1. odevzdání čestného prohlášení (ke stažení zde - Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění). Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup na kroužek umožněn.
  2. vybavení účastníka rouškou a sáčkem na roušku (pro případ odložení roušky při specifických činnostech).
  3. nebude povolen vstup rodičů, zákonných zástupců, do jednotlivých prostor budovy. Předání účastníků proběhne před vchodem, kde činnost probíhá.
Podrobnější pokyny najdete zde - Pokyny pro účastníky kroužků při znovuotevření DDM Stodůlky 
.
Činnost těchto kroužků je prodloužená do pátku 26. 6. 2020.

Účastníci, jejichž kroužky se již neotevřou, obdrží tuto informaci e-mailem do 8. 5. 2020.
 
VRÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA NEREALIZOVANÉ SLUŽBY (kroužky, kurzy)
Alikvotní část plateb za neuskutečněné kroužky ve 2. pololetí budeme všem účastníkům vracet. Výše této vratky bude odvozena od počtu plánovaných lekcí příslušného kroužku ve 2. pololetí a skutečně realizovaných lekcí včetně avizovaného prodloužení činnosti. Pokud nám to legislativa a další okolnosti umožní, pokusíme se pro vás udělat maximum a bez zbytečné administrativy vám prostředky poukážeme na účet, z kterého jsme je obdrželi, případně si je budete moc vyzvednout hotově v pokladně nebo na recepci DDM Stodůlky. Tato částka bude účastníkům vrácena do konce školního roku 2019/2020.

 
Těšíme se, ale zároveň žádáme o odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

Za tým DDM Stodůlky Mgr. Jana Šimánková, ředitelka organizace