NOVINKY

Novinky

25.03.2020 Šijeme roušky

Zaměstnanci DDM Stodůlky také šijí roušky, které předávají Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, sociálnímu odboru MČ apod. Pokud šijete i vy a chcete roušky darovat s námi, volejte Mobil: +420 605 920 279. Děkujeme!

12.03.2020 Nouzový stav!

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav, činnost DDM Stodůlky zůstává přerušena do odvolání. DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE PŘERUŠENÍ ČINNOSTI ZODPOVÍME NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH V ČASE OD 10:00 DO 16:00 HODIN: 604 477 119, 605 920 279

DDM NA FACEBOOKU

Důležité sdělení k situaci ohledně onemocnění koronavirem

03.03.2020
Vážení rodiče, milí návštěvníci DDM Stodůlky,

Vzhledem k nastalé situaci kolem onemocnění koronavirem cítíme i my v DDM Stodůlky nutnost a povinnost vás informovat a zodpovědět některé základní otázky. Hledáte-li další relevantní informace, přikládáme na konec tohoto sdělení další odkazy.

1. Kde najdu informace o koronaviru? Informace s prokliky na všechny relevantní zdroje najdete např. na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Hygienici přistoupili ke zřízení speciálních informačně – poradenských linek kvůli vysokému zájmu obyvatel hlavního města o téma. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří byli v postižených oblastech, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.
 
2. Jaká opatření jsme přijali DDM Stodůlky? Zvýšili jsme ještě standard úklidu, nakoupili desinfekci a v dispenzorech jsou antibakteriální mýdla.

3. Co dělají lektoři a vedení DDM Stodůlky proti šíření viru? Postupujeme stejně jako vždy –  vedeme děti k dodržování hygienických zásad – zejména mytí rukou, smrkání a kašlání do papírových kapesníků. Při potížích dítěte na kroužku či akci v DDM (horečka, velký kašel, či silná rýma), které by mohly být infekční, postupujeme stejně jako u kterékoli jiné infekční choroby – citlivě dítě izolujeme a informujeme rodiče, aby si dítě mohli vyzvednout. Při odjezdu na tábor postupujeme v souladu s předpisy – kontrolujeme, že rodiče podepsali prohlášení o bezinfekčnosti. Lektoři a vedení DDM Stodůlky nemohou nést zodpovědnost za posouzení, zda dítě přišlo či nepřišlo do styku s infekční chorobou, posouzení je čistě na straně rodičů.

4. Co mohou udělat rodiče? Postupujte jako u jiných chorob – pokud může vaše dítě ohrozit jiné děti infekcí, neposílejte je na kroužek či akci v DDM. Vybavte dítě papírovými kapesníky, doma je znovu poučte o dodržování osobní hygieny, zvláště důkladné mytí rukou a používání jednorázových papírových kapesníků.
 
Věříme, že se nám společnými silami povede nastalou situaci zvládnout!
 
Další informace:

Ministerstvo zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/
Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/
Státní zdravotní ústav - doporučení pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV
Magistrát hl. m. Prahy - situace ohledně Koronaviru https://bezpecnost.praha.eu/udalosti/neco-se-deje_24_2_2020
Městská část Praha 13: https://www.praha13.cz/Aktualni-informace-ke-koronaviru-SARS-CoV-2.html
 
Speciální informačně – poradenské linky (především pro Pražany, vracející se z Itálie, v provozu denně od 09:00 do 20:00): 773 782 856 a 773 782 850