NOVINKY

Novinky

11.05.2020 Herna, RaDka i laktační poradna uzavřena

V těchto dnech až do odvolání je Herna DDM Stodůlky, Rodinná zóna RaDka i laktační poradna uzavřena.

06.05.2020 Recepce pro veřejnost uzavřena

Recepce pro veřejnost je uzavřena, komunikujte, prosím, pouze prostřednictvím e-mailu info@ddmstodulky.cz a nebo telefonem 251620266, 604 477 119, 605 920 279.

21.04.2020 Zápisy do kroužků na školní rok 2020/2021

Zápisy do kroužků, kurzů a klubů na školní rok 2020/2021 proběhnou od pondělí 8. června 2020 od 18:00 hodin, on-line prostřednictvím našich webových stránek. Kompletní nabídka kroužků, kurzů a klubů bude zveřejněna www.ddmstodulky.cz od pondělí 1. června 2020.

DDM NA FACEBOOKU

Důležité sdělení k situaci ohledně onemocnění koronavirem

03.03.2020
Vážení rodiče, milí návštěvníci DDM Stodůlky,

Vzhledem k nastalé situaci kolem onemocnění koronavirem cítíme i my v DDM Stodůlky nutnost a povinnost vás informovat a zodpovědět některé základní otázky. Hledáte-li další relevantní informace, přikládáme na konec tohoto sdělení další odkazy.

1. Kde najdu informace o koronaviru? Informace s prokliky na všechny relevantní zdroje najdete např. na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Hygienici přistoupili ke zřízení speciálních informačně – poradenských linek kvůli vysokému zájmu obyvatel hlavního města o téma. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří byli v postižených oblastech, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.
 
2. Jaká opatření jsme přijali DDM Stodůlky? Zvýšili jsme ještě standard úklidu, nakoupili desinfekci a v dispenzorech jsou antibakteriální mýdla.

3. Co dělají lektoři a vedení DDM Stodůlky proti šíření viru? Postupujeme stejně jako vždy –  vedeme děti k dodržování hygienických zásad – zejména mytí rukou, smrkání a kašlání do papírových kapesníků. Při potížích dítěte na kroužku či akci v DDM (horečka, velký kašel, či silná rýma), které by mohly být infekční, postupujeme stejně jako u kterékoli jiné infekční choroby – citlivě dítě izolujeme a informujeme rodiče, aby si dítě mohli vyzvednout. Při odjezdu na tábor postupujeme v souladu s předpisy – kontrolujeme, že rodiče podepsali prohlášení o bezinfekčnosti. Lektoři a vedení DDM Stodůlky nemohou nést zodpovědnost za posouzení, zda dítě přišlo či nepřišlo do styku s infekční chorobou, posouzení je čistě na straně rodičů.

4. Co mohou udělat rodiče? Postupujte jako u jiných chorob – pokud může vaše dítě ohrozit jiné děti infekcí, neposílejte je na kroužek či akci v DDM. Vybavte dítě papírovými kapesníky, doma je znovu poučte o dodržování osobní hygieny, zvláště důkladné mytí rukou a používání jednorázových papírových kapesníků.
 
Věříme, že se nám společnými silami povede nastalou situaci zvládnout!
 
Další informace:

Ministerstvo zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/
Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/
Státní zdravotní ústav - doporučení pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV
Magistrát hl. m. Prahy - situace ohledně Koronaviru https://bezpecnost.praha.eu/udalosti/neco-se-deje_24_2_2020
Městská část Praha 13: https://www.praha13.cz/Aktualni-informace-ke-koronaviru-SARS-CoV-2.html
 
Speciální informačně – poradenské linky (především pro Pražany, vracející se z Itálie, v provozu denně od 09:00 do 20:00): 773 782 856 a 773 782 850