Začal nový školní rok v Domečku

Začal nový školní rok v Domečku

Začal nový školní rok v Domečku

06.09.2021


Milí rodiče, účastníci kroužků, kurzů a klubů,
nový školní rok 2021/2022 začal i u nás. V pondělí 6. září 2021 zahájily kroužky Školičky, Zvídavé školičky a Dobrodružné školičky a od pondělí 20. září 2021 zahájily činnost i ostatních kroužky, kurzy a kluby DDM Stodůlky.


Aktualizované informace pro rodiče a účastníky obecného charakteru najdete v těchto souborech:


Doporučujeme, aby se všichni účastníci zájmového vzdělávání v DDM Stodůlky, případně jejich zákonní zástupci, seznámili a následně respektovali a dodržovali Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Stodůlky včetně jeho příloh.

Vážení a milí, ať se vám start do nového školního roku  2021/ 2022 zdaří podle vašich přání a očekávání.

Z mí100 plného zážitků vás zdraví tým zaměstnanců DDM Stodůlky.

Zpět