Nový školní rok začíná!

Nový školní rok začíná!

Nový školní rok začíná!

01.09.2021


Milí rodiče, účastníci kroužků, kurzů a klubů,
nový školní rok 2021/2022 právě začal i u nás. Od pondělí 6. září 2021 budou zahájeny kroužky Školičky, Zvídavé školičky a Dobrodružné školičky a dále předpokládáme, že od pondělí 20. září 2021 i činnost ostatních kroužků, kurzů a klubů.

Podmínky realizace, včetně preventivních hygienicko-epidemiologických opatření a další organizační pokyny k jednotlivým kroužkům a dalším aktivitám, obdržíte e-mailem v následujících dnech.

Aktualizované informace pro rodiče a účastníky obecného charakteru najdete v těchto souborech:


Doporučujeme, aby se všichni účastníci zájmového vzdělávání v DDM Stodůlky, případně jejich zákonní zástupci, seznámili a následně respektovali a dodržovali Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Stodůlky včetně jeho příloh.

Vážení a milí, ať se vám start do nového školního roku  2021/ 2022 zdaří podle vašich přání a očekávání.

Z mí100 plného zážitků vás zdraví tým zaměstnanců DDM Stodůlky.

Zpět