NOVINKY

03.06.2021 Provoz recepce

Úřední hodiny recepce jsou od 12.4. 2021: PO, ST 12.00-18.00, ÚT, ČT 8.00-15.00, PÁ zavřeno.

03.06.2021 Zápisy do kroužků, kurzů a klubů 2021/2022

Zápisy do kroužků, kurzů a klubů na školní rok 2020/2021 začnou 14. 6. 2021 od 18.00. Kompletní nabídku kroužků, kurzů a klubů si můžete prohlédnout na webu DDM Stodůlky od pondělí 7. 6. 2021 od 8.00.

DDM NA FACEBOOKU

Jak budou fungovat kroužky DDM STODŮLKY od 24. 5. 2021?

19.05.2021  
Vážení rodiče a účastníci našich aktivit,
snažíme se neustále vytvářet co nejoptimálnější podmínky pro zprovoznění co největšího počtu kroužků i dalších aktivit. Za celou dobu pandemie jsme se snažili chovat bezpečně a ohleduplně. Stejně tak jsme to vnímali i směrem od vás. Velmi si toho vážíme
a děkujeme vám.
 
Věříme, že nám zachováte přízeň a přidáte se, i když je již skoro konec školní roku. Většina našich kroužků či kurzů bude ukončena k 25. 6. 2021.
 
V týdnu od 24. 5. 2021 budou kroužky a kurzy fungovat za níže uvedených podmínek a opatření. Hlavní obecnou zásadou je absence jakýchkoliv příznaků onemocnění a dobrý zdravotní stav.
 
Kroužky budou v souladu s vládními opatřeními organizovány podle aktuálního počtu zapsaných účastníků:
 

 • SKUPINA A – kroužky mohou být organizovány maximálně pro 10 osob (včetně lektorů a asistentů)
 • SKUPINA B – kroužky je kromě prostorových dispozic možné organizovat maximálně pro 50 účastníků + lektoři
 
Závazné podmínky vstupu na kroužky:
 
SKUPINA A
 • varianta maximálně do 10 osob na kroužku (včetně lektora)
 1. prohlášení o bezinfekčnosti, které podepisují rodiče nebo zletilí účastníci, a to pouze při prvním vstupu na kroužek
 2. kroužek může probíhat ve venkovním areálu nebo vnitřních prostorách
 3. je třeba dodržet povinnost nosit ochranu dýchacích cest (osoby nad 15 let vždy respirátor), případně se řídit pokyny lektorů
 4. platí zákaz zpívání (při výuce hry na hudební nástroje je možné místo zpěvu využít zvukovou nahrávku, kterou zajistí lektor)
 5. cvičení nebo jiné obdobné pohybové činnosti mohou probíhat bez roušek
 
 
SKUPINA B
 • varianta 50 účastníků + lektoři
 1. negativní test (PCR maximálně 7 dnů, antigenní maximálně 72 hodin starý) na veřejném odběrovém místě zdravotnického zařízení
 2. čestné prohlášení, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test s negativním výsledkem (v případě dětí čestné prohlášení zákonného zástupce)
 3. prokáže se certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní
 4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní
 5. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test s negativním výsledkem
 6. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu, který je určen pro sebetestování k použití laickou osobou s negativním výsledkem (pouze testy povolené MZČR; pouze po předběžné dohodě s DDM Stodůlky)
 7. kroužek může probíhat ve venkovním areálu nebo vnitřních prostorách
 8. je třeba dodržet povinnost nosit ochranu dýchacích cest (osoby nad 15 let vždy respirátor), případně se řídit pokyny lektorů
 9. platí zákaz zpívání (při výuce hry na hudební nástroje je možné místo zpěvu využít zvukovou nahrávku, kterou zajistí lektor)
 10. cvičení nebo jiné obdobné pohybové činnosti můžou probíhat bez roušek
►  Informace pro školy a školská zařízení k 24. 5. 2021 
 
Pedagogové i další zaměstnanci DDM Stodůlky jsou pravidelně testováni. Měli možnost registrovat se do preventivního očkování pracovníků ve školství, případně využívají stávajících možností očkování.
 
V prostorách DDM Stodůlky probíhá pravidelný úklid a průběžná dezinfekce všech prostor. K dispozici je samozřejmě i dezinfekce v místě konání kroužku. I nadále dbáme na dodržování pravidla 3R.
 
Pokud nemůžete přijít, ale zájem navštěvovat kroužek trvá, nebo se naopak chcete z kroužku již definitivně odhlásit, informujte nás vždy písmeně – mailem: omluvenky@ddmstodulky.cz
 
Vratky za kroužky za školní rok 2020/2021 budou vypořádány do 31. 8. 2021.
 
Sledujte, prosím, svoji mailovou schránku. Podrobnější informace k organizaci kroužků od 24. 5. 2021 obdržíte e-mailem nejpozději 24 hodin před jejich konáním.
 
Mějte se hezky a zdravě.
 
Mgr. Jana Šimánková, ředitelka DDM Stodůlky