NOVINKY

Novinky

11.10.2019 Rodinná zóna RaDka

Dům dětí a mládeže otevírá od října 2019 tradiční HERNU a pro Rodiny a Děti nově i informační místo, které najdete pod názvem RODINNÁ ZÓNA RaDka.

DDM NA FACEBOOKU

Příměstské tábory léto 2019

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019

SPOLEČNÉ INFORMACE 

Pořadatel: DDM Stodůlky; IČ 00638811

Obecné informace:

DDM Stodůlky nabízí již tradičně v době letních prázdnin široké spektrum táborových programů formou příměstských táborů. Jsou určené dětem, které se o prázdninách nechtějí nudit, rády se baví s partou kamarádů, chtějí objevovat a učit se novým věcem prostřednictvím her, soutěží a různých klání ale odpoledne se rády vrací domů.

Do programů jsme zařadili prvky čerpající z české táborové tradice doplněné o různé specializace – tanec, hudbu, sport, historii, vědu, přírodu, techniku aj. Nabízíme profesionální organizační zajištění, spolehlivé jednání a individuální přístup. 

Místo, doba a čas, kde se děti schází:

Tábory probíhají formou ucelených pětidenních bloků, vždy od pondělí do pátku (mimo státní svátek 5.7. 2019) v čase od 8:00 hodin do 16:30 hodin. 

Děti se schází na programy každý den ráno v 8:00  v budově DDM Stodůlky, Chlupova 1800/6,
155 00 Praha 5. Rovněž zde si rodiče děti odpoledne v 16:30 vyzvedávají.

Rozdělení dětí do part, družin nebo úrovní podle odborných specializací:

Děti jsou v rámci programů rozděleny vždy do menších skupin podle věku, zaměření, popřípadě jiného klíče. Dva vedoucí se starají maximálně o 20 dětí. 

Stravování:

DDM Stodůlky nově zajišťuje pro účastníky příměstských táborů společné obědy, které jsou zahrnuty v ceně tábora. Obědy jsou zajištěny v restauraci Srdcovka u Drsnejch (metro Luka), případně s ohledem na program na jiném místě veřejného stravování.

Odlišné stravovací návyky zejména v souvislosti se zdravotními indispozicemi je nutné nahlásit při podání přihlášky.

Svačiny a pitný režim dětí zajišťují rodiče dětí sami.

Vedoucí:

Příměstské tábory jsou zajišťovány stálými týmy vedoucích, které jsou prověřené mnoha lety zkušeností. Jsou to obvykle externí lektoři našich zájmových kroužků nebo interní zaměstnanci DDM Stodůlky. Většina našich oddílových vedoucích splňuje zákonné požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících. Naši vedoucí jsou zárukou, že se děti dobře baví a rády se na programy vracejí.

Zdravotní zabezpečení:

Na každém táboře je přítomen vedoucí, který absolvoval základní zdravotnický kurz anebo zdravotník dětských zotavovacích akcí.

Program tábora:

Týdenní programy jsou koncipovány jako ucelené bloky skládající se z různých tematických příběhů a motivačních her. Anotace  jsou uvedeny u jednotlivých příměstských táborů. Podrobný program na jednotlivé dny a doplňující informace obdrží rodiče emailem 7 dní před konáním tábora.

Cena tábora: 

Všeobecné programy: 1 000, - Kč

Specializované programy: 1 500,-  Kč

Obědy tábory pro nejmenší (2 obědy): 200,-  Kč

Obědy ostatní tábory:  400,-  Kč 

Zahrnuje: veškeré náklady spojené s programem včetně materiálů, vstupů do muzeí, dopravu mimo Prahu apod., obědy (teplé jídlo a nápoj), pedagogický a zdravotní dozor, pojištění.

Pojištění:

Všichni účastníci příměstských táborů jsou v rámci centrální pojistky DDM Stodůlky pojištěni
u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.,

Odhlášení:

Pouze písemně na adrese info@ddmstodulky.cz. Z objektivních důvodů (vždy dokladovatelných např. potvrzení lékaře) lze poplatek nebo jeho alikvotní část vrátit.

Potvrzení o bezinfekčnosti:

Při nástupu na příměstský tábor je třeba vyplnit a odevzdat tiskopis Prohlášení o bezinfekčnosti, který je k dispozici ke stažení nad tímto textem. Toto potvrzení vyplňují a podepisují rodiče dítěte.

Informace a přihlášky:

www.ddmstoulky.czinfo@ddmstodulky.cz; telefon 251 620 266 nebo mobil: +420 605 920 279

Zpracovala: Mgr. Jana Šimánková; j.simankova@ddmstodulky.cz; mobil: 777 706 586