Třicet důvodů k oslavám 30. narozenin DDM Stodůlky

Třicet důvodů k oslavám 30. narozenin DDM Stodůlky

Třicet důvodů k oslavám 30. narozenin DDM Stodůlky

10.02.2021


K narozeninám můžete dostat květinu, teplé ponožky, dort, knihu či zájezd na Seychely. Pěkným dárkem může však být chvilka společného zavzpomínání. Tak si dejte dobrý čaj či kávu a začtěte se s námi do následujících střípků naší historie.
 
1. V červnu 1991 byl ve švýcarském středisku CERN poprvé připojen k veřejnému Internetu webový server. A dne 26. 6. 1991 byl ve Stodůlkách ZŘÍZEN jako příspěvková organizace Místní dům dětí a mládeže. Městská část Prahy 13 a tehdejší starosta Ing. Petr Bratský se zasloužili o vznik MDDM Stodůlky a zajistili potřebné finanční prostředky. Městská část Prahy 13 podporuje naši činnost po celých 30 let, děkujeme!

2. Jiří Winter Neprakta nakreslil STĚHOTECHNU a STĚHOVÁNÍ se nevyhnulo ani našemu Domečku. Prvním sídlem Místního domu dětí a mládeže Stodůlky byla bývalá knihovna v současném Spolkovém domě K Vidouli 727 a detašované pracoviště s klubovnou v ulici Armády 188. Dále sídlil MDDM Stodůlky v Lýskové ulici 1593, kde probíhala činnost pouze ve 3 klubovnách – jednou z nich byla keramická dílna. Od září 1998 do září 2008 sídlil MDDM Stodůlky v Bronzové ulici 2572 na kraji Centrálního parku, kde již bylo 7 kluboven pro činnost a pěkná zahrada včetně dětského a sportovního hřiště. Objekt byl zrekonstruován z bývalého zařízení staveniště Metrostavu. V letech 1998 – 2001 měl MDDM Stodůlky detašované pracoviště v Kuncově ulici. Poslední stěhování do samostatného objektu v Chlupově ulici 1800/6 proběhlo v září 2009. Současně došlo k přejmenování na Dům dětí a mládeže Stodůlky. V létě 2020 jsme se zde pustili do BUDOVÁNÍ nové vizuální identity a zajímavých úprav interiéru. Je na co se dívat.3. "Jediný způsob, jak dělat dobře svoji práci, je milovat to, co děláš." (Steve Jobs) A to platilo a platí u všech jmenovaných ŘEDITELEK Domu dětí a mládeže Stodůlky. Od založení do roku 1993 vedla MDDM Stodůlky paní Iva Prošková, následovnice paní Milena Kubíčková odešla do důchodu v srpnu 1997. Paní Mgr. Michaela Gaydošová řídila DDM Stodůlky až do února 2018, od března 2018 nastoupila paní Mgr. Jana Šimánková.

4. Mám malý stan, mně na nohy táhne… V přízemní části budovy v Bronzové ulici sloužila jedna malá místnost jako kancelář, ředitelna, jednací místnost, podatelna, šatna, telefonní ústředna….tehdy v celém zařízení pracovali 3 stálí ZAMĚSTNANCI a 16 externích zaměstnanců. V současné době se o návštěvníky a provoz DDM Stodůlky stará celkem 17 stálých zaměstnanců, z toho 11 pedagogů a 6 nepedagogických zaměstnanců, dalších cca 80 externích lektorů v průběhu školního roku zajišťuje kroužky, akce a tábory.5. Abyste se mohli radovat z chutné a hojné úrody, musíte se o své jabloně, hrušně nebo slívy správně pečovat. A v našem Domečku se snažíme pečovat co nejlépe o všechny naše účastníky a radujeme se, když mnohé dětské návštěvníky našich kroužků potkáváme pak v rolích asistentů, lektorů, táborových vedoucích či nám pomáhají na akcích. Naše jablka nepadají daleko od stromu.

6. Dům bez dětí je jako zvon bez srdce. Ale to naštěstí nikdy neplatilo v našem Domečku. Když se ohlédneme, zjistíme, že například od roku 1996 do roku 2020 se počet účastníků pravidelně navštěvujících kroužky zvýšil z 360 účastníků ve 29 kroužcích na 2392 účastníků ve 192 KROUŽCÍCH.

7. Kdo by neměl rád pohádky na dobrou noc? Zachumlat se do peřin a jen tak v pološeru poslouchat milý hlas, který nám předčítá pohádku. Kroužek se stejně lákavým názvem Pohádka nabízí zábavu i poučení pro děti a rodiče a navazuje na Klub maminek, který vznikl již v únoru 1998. Pohádka stejně jako Školička, která vznikla v lednu 1995, je součástí předškolního oddělení. Toto oddělení se postupně představí v únoru v rámci soutěže soví 100pou, pořádané u příležitosti našich narozenin.


8. Artur je ušlechtilé jméno, které má vznešenost ve svém původu. Je jménem pro silnou osobnost, muže, který se nebojí jít vlastní cestou. Jméno, které se může po domácku zkracovat na Art. A právě naše oddělení ART aktivit, techniky a robotiky v sobě skrývá jak osobitou zábavu, tak kreativní výtvarnou, hudební či divadelní tvorbu a zajímavé technické kroužky pro malé i dospělé účastníky. Ochutnávku svých činností vám toto oddělení nabídne v březnu a máte se na co těšit.9. Pamatujete si na československý loutkový animovaný televizní seriál Hup a Hop z roku 1968, vysílaný v rámci Večerníčku? Dětem ani dospělým v našich pohybových a tanečních kroužcích ale jen nějaké hup a hop nestačí. O tom vás přesvědčí všechny chystané hry, vzpomínkové fotografie, setkání a samozřejmě soutěže oddělení sportu, tance a ostatních aktivit jako například Vědy Z či jazyků v měsíci dubnu.

10. Jaroslav Foglar by sice asi koukal, kam až se v našich podmínkách význam slova tábor dostal, ale pojmosloví není nakonec přece tak podstatné. Hlavní je, že příměstské TÁBORY nabízí úžasné aktivity pro děti, byť se vždy večer vrací domů k mamince. V létě roku 2020 si u nás užilo zábavu na 44 příměstských táborech 938 dětí. 11. První část trilogie Pán prstenů film Společenstvo prstenu měl premiéru v USA 19. prosince 2001. Frodo Pytlík zde během svého putování prokázal, že moc přátelství a individuální odvahy dokáže úspěšně čelit i těm nejničivějším silám temnoty. To díky celotáborové hře na téma tohoto příběhu od J. R. R. Tolkiena věděly děti na našem táboře již v létě roku 2001, kde ožily postavy Froda, Elronda, Aragorna, Gandalfa a dalších hrdinů ve skvělých kostýmech dříve než na filmovém plátně. Naše výjezdní tábory se dlouhá léta těší velké oblibě a vysoké návštěvnosti díky pestrému a lákavému programu a skvělým týmům našich táborových vedoucích. 

12. Ahoj mami a tati, jak se máš? Já dobře. “Naše dcery Miriamka a Violka byly první srpnový týden na výjezdním letním táboře pro nejmenší. Holčičky se vrátily nadšené a spokojené, plné nových zážitků. Rádi bychom celému táborovému týmu touto cestou poděkovali za skvělou péči o děti, perfektní organizaci, komunikaci a lidský přístup. Malínští.“ Takové recenze jsou pro nás vždycky pohlazením po duši a dávají naší práci ten největší smysl.13. Číslo nula
má některé zvláštní vlastnosti, které je potřeba při provádění početních operací brát v úvahu. Ale nuly v tomto přehledu hovoří jasně.  Z 15 akcí v roce 1996/1997 se postupně stalo cca 100 AKCÍ, DÍLEN A SOUTĚŽÍ s návštěvností cca 10 000 účastníků a cca 2000 diváků ve školním roce 2019/2020.  

14. Ze jména pohanské bohyně plodnosti Eostre vzniklo anglické označení Velikonoc – Easter. Podle legendy bohyně proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták. Proto je vajíčko symbolem života, plodnosti a vděku. Jedinečné a originální nápady na výzdobu bytu na jaře i v zimě můžete každoročně vyzkoušet na našich nejstarších akcích, Velikonočních a Vánočních dílnách. Vytvořit si dekorace, a přitom si popovídat, odpočinout si od každodenního shonu, strávit čas se svými dětmi je vždy velmi příjemné a zábavné. 15. Svátkem svatého Martina začíná období světel, které trvá až do Hromnic. Svá světýlka nesou v průvodu každý rok Centrálním parkem rodiče s dětmi na oblíbené a hojně navštěvované akci s názvem Cesta světel. Tuto tradici připravujeme pro vás již v říjnu a snažíme se, aby společně vyrobené lucerničky byly pokaždé jiné a abychom vás překvapili zajímavým nápadem.16. Zpěvačkou roku 2015 se stala Klára Vytisková a zpěvákem téhož roku David Koller. V tomto roce jsme začali připravovat hudební soutěž DOREMIFA, do které se od té doby každoročně zapojí více než 200 soutěžících. A jednou možná některý z nich bude v ruce držet také sošku Anděla.

17. První písemná zmínka o Stodůlkách pochází z roku 1159, v roce 1292 je poprvé připomínán původní románský kostel svatého Jakuba Staršího. V roce 1429 se staly Stodůlky majetkem purkrabství Pražského hradu. Dětský pěvecký sbor Stodůláček je sice mladší, ale na Pražském hradě je pravidelně slyšet. Například také rok 2018 zakončil tradičním zpíváním v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Vystoupil zde spolu s kapitulním sborem na Boží hod vánoční. Koncertu se zúčastnil kardinál Dominik Duka a velké množství návštěvníků, kteří je na závěr odměnili opravdu velkým potleskem. Jsme rádi, že i v dalších, krásně připravených koncertech hudebního oddělení, Adventním či Závěrečném „Hudba dokáže citově vyjádřit to, na co už samotná slova nestačí.“ (Johnny Depp)18. Vlasy, jeden z nejvýznamnějších muzikálů druhé poloviny 20. století, zaujal bezpochyby Miloše Formana. Nabídla se mu možnost natočit výpravný film s choreografickými čísly, moderní hudbou a provokujícími texty, ale byl to především film, který přesáhl obvyklé hranice muzikálového žánru. Muzikály z našich hudebně dramatických táborů zaujaly zase všechny diváky v KD Mlejn, kde třeba v roce 2019 pod názvem Divadelní kukaň proběhlo nakouknutí do celoroční tvorby divadelních kroužků DDM Stodůlky. Víte, že divadelní kroužek byste našli v nabídce MDDM Stodůlky už v roce 1993?

19. Ve středu 7. ledna 2009 nastal ve večerních hodinách poměrně neobvyklý úkaz. Měsíc na obloze zdánlivě přešel přes krásnou otevřenou hvězdokupu M45 Plejády. Hvězdná taneční skupina D.A.R., která vznikla v ten samý den, má za sebou za 10 let svého působení v DDM Stodůlky až do roku 2019 plejádu soutěžních úspěchů. Taneční skupina D.A.R a Dům dětí a mládeže Stodůlky spolupořádaly 10 let taneční soutěž O Stodůleckou růži, na které se scházeli tanečníci z celé republiky a své síly změřili v kategoriích Disco Dance a Hip Hop. Je libo růži rudou, růžovou či raději tu stodůleckou?

20. Velikonoční ostrov se řečí Polynésanů nazývá „pupek světa“. Ale není pupek jako pupek! Skvěle rozhýbaná bříška našich tanečnic orientálních skupin Belly Habibi, Belly Waves a Belly Amira vysoutěžila mnoho cenných medailí doma i v zahraničí. Z Německa, Slovenska či Španělska dívky přivezly nejen zlaté medaile. Skupina Belly Habibi vznikla v roce 2006, v rolích lektorek orientálních tanců se objevují i ty, které ve skupině začínaly tančit již jako děti. Pokud i vy chcete tančit, počítejte, že tomu budete muset obětovat čas a trénovat, ale určitě se to vyplatí.21. Existují dva druhy tanečníků. Ti, pro které je taneční soutěž jeden z nejlepších dnů v roce, protože se těší, až konečně světu ukážou, na čem v posledních týdnech a měsících pracovali. A ti, kteří do této fáze teprve dospějí, ale zatím pro ně veřejné vystoupení představuje stres. Jak tedy tento stres překonat a soutěžní den si užít? Buďte připraveni na diváky. Představujte si, že na vás míří reflektory. Hlavu vzhůru a bavte se, užívejte si to. Nezapomínejte, že vítězství není všechno. Nezapomínejte, že v našich kroužcích máte kolem sebe dobrou partu a prima vedoucí. Hodně štěstí.  

22. „Nervozita je předstupeň trémy, kterou si můžete představit jako sucho v ústech, třes rukou, pocení a jakoby knedlík v krku,“ vysvětluje psychoterapeutka Jana Tamchynová. A na našich Akademiích konaných ve Spolkovém domě určitě často několik úst vyschlo a ruce se třásly. Ale z pohledu cca 400 diváků to na tvářích vystupujících dětí z hudebních a pohybových kroužků vidět nebylo. Před zaplněným sálem se postupně střídalo mluvené slovo, sportovní, taneční a hudební vystoupení téměř 400 účastníků a nadšení rodiče i prarodiče se nemohli dočkat, až uvidí své milované děti na scéně.

23. Rychlost je cesta. Říká vám něco rychlostní skákání přes švihadlo? Tak i to si můžete vyzkoušet s dětmi na Rodinných sportovních hrách, které budeme v rámci oslav organizovat již podesáté. Akce se koná u příležitosti Týdne pro rodinu, a i my tím sdílíme jeho myšlenky „Hledáme své kořeny“, „Čas být spolu“, „Rodina má cenu“.24. „Není důležité vyhrát, ale bojovat čestně a ze všech sil.“
(Pierre de Coubertin) V tomto duchu organizujeme více než 15 let sportovní turnaje mezi školami Prahy 13, každoročně pro téměř 2000 dětí v 11 různých sportovních odvětvích za podpory škol Prahy 13 a MČ Prahy 13.  

25. Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat za dnešní úžasný karneval, který naprosto předčil má očekávání! Nejprve patří velký dík a poklona lektorkám a všem organizátorům, kteří akci nejen perfektně naplánovali, ale také skvěle zrealizovali. Nejvíc si cením toho, že do toho daly opravdu vše, hlavně samy sebe - posílám pár fotek, které to hezky dokreslují. Vůbec jsem nečekala, že děti budou mít k dispozici celé předškolní oddělení - tolik perfektně připravených stanovišť, jak pro "vyřádění" dětí, tak i nejrůznější pohádkové úkoly a v neposlední řadě kreativní koutek, kde děti mohly "patlat" s korálky, třpytkami a dokonce si i ozdobit perníčky. To byla opravdu bomba!!! Odcházeli jsme mezi posledními, takže jsem viděla spoušť, která tam po nás zůstala a i tato "neviditelná" práce zůstala na skvělých organizátorkách akce. Ještě jednou moc děkuji za všechny maminky a hlavně nadšené děti (dcera dnes nemohla nadšením vůbec usnout). Přeji vám dost sil do dalších dnů a do další (tak náročné, nedoceněné, ale krásné) práce s dětmi. Bára Bezděkovská“ Tak taková chvála opravdu hřeje a jsme rádi, že všechny akce předškolního oddělení mají podobné ohlasy. 26. 
Vyhlášení cen Česká hlava roku 2005. Cenu Naděje, která se uděluje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost středoškolskému studentovi, získal student gymnázia Heyrovského v Praze za Vysokorychlostní optické datové pojítko. Optické datové pojítko je zařízení, které využívá světelného paprsku pro propojení vzdálených počítačových sítí. Za práci získal cenu v mezinárodní soutěži INTEL ISEF 2005. Ten samý student chodil na náš elektro radioamatérský kroužek v DDM Stodůlky, který je v naší nabídce již od roku 1996.

27. Modely letadel jsou sice funkční, ale protože váží zhruba čtvrt kila, nemohou létat za silnějšího větru. Když létají draci, letadla jsou na zemi a obráceně. Díky tomu jste na naší mnohaleté akci Drakiáda, pořádané kroužkem modelářů, měli šanci ve vzduchu stále něco vidět. A když se na hladině nádrží v Centrálním parku objeví jejich modely lodí třeba v rámci akce Otvírání vody, je o zábavu zejména pro tatínky s dětmi dobře postaráno.28. Hôtel de ville de Paris (česky Pařížská radnice) je oficiální název radniční budovy v centru Paříže, která je sídlem pařížské správy již od roku 1357. V budově je rovněž výstavní prostor, kde se pravidelně konají výstavy. Nachází se na pravém břehu řeky Seiny. Radnice Prahy 13 je oválná šestipodlažní budova, ve které sídlí ÚMČ Prahy 13. Nachází se na Slunečním náměstí v Nových Butovicích. Také zde je v přízemí výstavní prostor, který pravidelně několikrát do roka zaplníme díla z našich kroužků, především výtvarných a keramických, ale i předškolních a technických. Taková výstava vždy více napoví obyvatelům „třináctky“, co se u nás zrovna děje.  

29. Mayský kalendář je historický astronomický kalendář mayského kalendářního systému. Je nejpokročilejším kalendářem domorodých obyvatel Střední Ameriky. Mayský kalendář je cyklický, a souběžně se v něm opakuje několik cyklů. Tyto cykly (i jejich fáze) byly spojeny s různými bohy a kosmickými událostmi. Tradice vydávání vlastního kalendáře našeho Domečku sahá do roku 1998. V kalendáři představujeme naši nabídku akcí a aktivit. Kalendář se několikrát úspěšně zapojil dosoutěže Kalendář roku. Máte některé jeho vydání doma i vy?  

30. A na závěr jeden recept. Čočku obvyklým způsobem uvaříte a scedíte. Cibuli oloupete, nakrájíte nadrobno a zpěníte na rozehřátém olivovém oleji. Přidáte očištěné a nakrájené papriky. Ochutíte solí, kmínem, přidáte strouhaný kokos a vše společně opečete. A máte hotovou čočku s příchutí orientu. Příchutě mohou však být všelijaké, třeba akce Domeček s příchutí měla dokonce chuť moře. Tato zářijová akce navazuje na tradici Domečkových happeningů, na kterých návštěvníkům nabízeli lektoři osobní setkání a prezentaci jednotlivých oddělení, účastníci kroužků ukázky své činnosti. Slavili jsme na nich s vámi i naše významnější narozeniny. V areálu DDM Stodůlky nechyběly v červnových dnech hry, soutěže, zajímavá vystoupení a netradiční nápady pro chvíle pohody celé rodiny. A my věříme, že za těch 30 let jste u nás vždy a ve všech nabízených aktivitách našli ten pravý recept na využití vašeho volného času.


Zdeňka Hiřmanová

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.

Statistické

Statistické cookies umožňují měření výkonu našeho webu. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Pokud vypnete používání statistických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace.