NOVINKY

14.09.2020 Provoz recepce

Recepce je od 21. 9. 2020 otevřena v době Po, St, Čt 8.30–9.30, 11.30–12.30, 15.00–18.00 Út 8.30–9.30, 15.00–18.00 8.30–9.30.

31.08.2020 Začátek školního roku v DDM

Nový školní rok nastartujeme čtvrtý týden v září, v týdnu od 21.-25. 9. 2020. Školička, Zvídavá školička a Dobrodružná školička začínají již 7. 9. 2020. Podrobný harmonogram zahájení kroužků najdete v článku v Událostech.

31.08.2020 Zářijové akce v DDM přesunuty

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci v Praze nebude DDM Stodůlky do odvolání organizovat žádné příležitostné akce pro veřejnost. V září se neuskuteční akce Domeček s příchutí (10. 9.), Po 13rovnoběžce (17. 9.), Rodinné sportovní hry (18. 9.) a přednáška Výchova kluků (21. 9.). Akce jsou přesunuty. Děkujeme za pochopení.

31.08.2020 Pohyb ve vnitřních prostorách DDM

Prosíme všechny návštěvníky, aby v nezbytně nutných případech, kdy je nevyhnutelná osobní přítomnost a pohybují se po budově DDM Stodůlky, používali ochranu úst a nosu. Děkujeme za pochopení.

28.05.2020 Zápisy do kroužků na školní rok 2020/2021

Zápisy na volná místa do kroužků, kurzů a klubů na školní rok 2020/2021 pokračují, více v Událostech.

DDM NA FACEBOOKU

Ohlédnutí a poděkování

07.09.2020

Vážení rodiče, milé děti i další návštěvníci DDM Stodůlky,

letošní začátek školního roku zahajujeme v době plné zcela nových situací a intenzivních změn souvisejících s pandemií nemoci covid – 19.  Ráda bych vám v této souvislosti nejprve poděkovala za vaši přízeň, projevené sympatie a podporu. Jsem si plně vědoma toho, že ani v oblasti vzdělávání (ať již formálního, realizovaného ve školách či neformálního, které realizuje DDM Stodůlky) to pro vás ani pro nás nebylo jednoduché.

Dovolte mi v tuto chvíli malé ohlédnutí za již ukončeným školním rokem 2019/2020.

Činnost DDM Stodůlky byla z důvodu vyhlášení nouzového stavu přerušena 11. března 2020 a částečně obnovena 11. května 2020.

Velmi si vážím, že někteří z vás využili možnosti a začali navštěvovat naše kroužky hned po obnovení již v květnu 2020. Bylo nám líto, že to nemohly být opravdu všechny kroužky a všichni účastníci, ale stanovené podmínky to neumožňovaly. Vážím si i těch, kteří pečlivě zvážili a vyhodnotili svoji osobní či rodinnou situaci a z další činnosti kroužků se omluvili. Za nerealizované kroužky jsme všem vrátili kurzovné. Celková částka vrácených úplat za nerealizované služby činila cca 750 000 Kč a byla vyplacena bez jakýchkoliv administrativních úkonů z vaší strany (písemných žádostí).

Ráda bych se také zmínila o platformě DOMEČEK ONLINE a následně aplikaci mitkamjit.cz, které jsme se stali součástí. I pedagogové volného času DDM Stodůlky zajišťovali částečně distanční vzdělávání a připravili sérii videí, která měla za cíl zabavit, získat nové vědomosti či zkušenosti.

Souběžně s činností kroužků probíhal i zápis na školní rok 2020/2021. Do kroužků se i v této nejisté době přihlásilo v průběhu června 2020 cca 2400 zájemců. Velmi si vašeho zájmu vážím. O to víc, že ani dnes nevíme, co nás čeká.

Po ukončení činnosti kroužků, které probíhaly do 26. 6. 2020, jsme realizovali letní táborovou činnost. Celkem jsme zvládli 39 turnusů příměstských táborů a 6 turnusů táborů výjezdních. Naše tábory navštívilo celkem cca 1000 účastníků. Pokud se někdo rozhodl, že se tábora nakonec nezúčastní, respektovali jsme toto rozhodnutí a již uhrazený poplatek vrátili obvykle v plné výši. V době konání táborů jsme neřešili žádné mimořádné situace a věříme, že s určitou mírou vzájemné tolerance jsme přispěli k pohodovému a zajímavému trávení letních prázdnin.

Uplynulý školní rok již skončil, a kromě vás bych také ráda poděkovala za odvedenou práci všem svým kolegyním a kolegům – všem těm, kteří „stáli za katedrou“, těm, kteří v roli vedoucích, zdravotníků či instruktorů zajišťovali letní tábory i těm, kteří řešili nelehké provozní či ekonomické záležitosti související s dnešní dobou. Vážím si všech, kteří pomáhali se zajištěním bezpečného hygienického a dalšího komfortu účastníků kroužků či táborů i všech zaměstnanců DDM Stodůlky.

Zároveň mi dovolte popřát nám všem v rámci možností dobrý start do nového školního roku, který předpokládá vysokou míru vzájemné tolerance, osobní odpovědnosti či trpělivosti.

Věřím, že to zvládneme a společným zájmem podpoříme naše poslání tak, abychom pro vás mohli i v dalším období být mí100 pro celoživotní vzdělávání, zábavu i poučení. V letošním školním roce nám totiž bude již hezkých 30 let.

S úctou
Mgr. Jana Šimánková, ředitelka organizace