NOVINKY

01.03.2021 Provoz recepce od 1. 3. 2021

Z důvodu opatření týkajících se stávající pandemické situace jsou úřední hodiny recepce od 1.3. 2021 do odvolání realizovány v režimu: PO, ST 10.00-14.00.

01.03.2021 Pravidla komunikace i upravená pravidla hry soví100pou

Vzhledem k pandemické situaci v ČR máme některá nová pravidla komunikace s DDM a upravená pravidla hry soví100pou. Více v textu v Událostech.

01.02.2021 Letní tábory 2021

V sekci Tábory a soustředění najdete nabídku 49 příměstských a 10 výjezdních táborů. Tento týden v klidu vybírejte, přihlašování spustíme 8. 2. 2021 v 8:00.

DDM NA FACEBOOKU

Ohlédnutí a poděkování

07.09.2020

Vážení rodiče, milé děti i další návštěvníci DDM Stodůlky,

letošní začátek školního roku zahajujeme v době plné zcela nových situací a intenzivních změn souvisejících s pandemií nemoci covid – 19.  Ráda bych vám v této souvislosti nejprve poděkovala za vaši přízeň, projevené sympatie a podporu. Jsem si plně vědoma toho, že ani v oblasti vzdělávání (ať již formálního, realizovaného ve školách či neformálního, které realizuje DDM Stodůlky) to pro vás ani pro nás nebylo jednoduché.

Dovolte mi v tuto chvíli malé ohlédnutí za již ukončeným školním rokem 2019/2020.

Činnost DDM Stodůlky byla z důvodu vyhlášení nouzového stavu přerušena 11. března 2020 a částečně obnovena 11. května 2020.

Velmi si vážím, že někteří z vás využili možnosti a začali navštěvovat naše kroužky hned po obnovení již v květnu 2020. Bylo nám líto, že to nemohly být opravdu všechny kroužky a všichni účastníci, ale stanovené podmínky to neumožňovaly. Vážím si i těch, kteří pečlivě zvážili a vyhodnotili svoji osobní či rodinnou situaci a z další činnosti kroužků se omluvili. Za nerealizované kroužky jsme všem vrátili kurzovné. Celková částka vrácených úplat za nerealizované služby činila cca 750 000 Kč a byla vyplacena bez jakýchkoliv administrativních úkonů z vaší strany (písemných žádostí).

Ráda bych se také zmínila o platformě DOMEČEK ONLINE a následně aplikaci mitkamjit.cz, které jsme se stali součástí. I pedagogové volného času DDM Stodůlky zajišťovali částečně distanční vzdělávání a připravili sérii videí, která měla za cíl zabavit, získat nové vědomosti či zkušenosti.

Souběžně s činností kroužků probíhal i zápis na školní rok 2020/2021. Do kroužků se i v této nejisté době přihlásilo v průběhu června 2020 cca 2400 zájemců. Velmi si vašeho zájmu vážím. O to víc, že ani dnes nevíme, co nás čeká.

Po ukončení činnosti kroužků, které probíhaly do 26. 6. 2020, jsme realizovali letní táborovou činnost. Celkem jsme zvládli 39 turnusů příměstských táborů a 6 turnusů táborů výjezdních. Naše tábory navštívilo celkem cca 1000 účastníků. Pokud se někdo rozhodl, že se tábora nakonec nezúčastní, respektovali jsme toto rozhodnutí a již uhrazený poplatek vrátili obvykle v plné výši. V době konání táborů jsme neřešili žádné mimořádné situace a věříme, že s určitou mírou vzájemné tolerance jsme přispěli k pohodovému a zajímavému trávení letních prázdnin.

Uplynulý školní rok již skončil, a kromě vás bych také ráda poděkovala za odvedenou práci všem svým kolegyním a kolegům – všem těm, kteří „stáli za katedrou“, těm, kteří v roli vedoucích, zdravotníků či instruktorů zajišťovali letní tábory i těm, kteří řešili nelehké provozní či ekonomické záležitosti související s dnešní dobou. Vážím si všech, kteří pomáhali se zajištěním bezpečného hygienického a dalšího komfortu účastníků kroužků či táborů i všech zaměstnanců DDM Stodůlky.

Zároveň mi dovolte popřát nám všem v rámci možností dobrý start do nového školního roku, který předpokládá vysokou míru vzájemné tolerance, osobní odpovědnosti či trpělivosti.

Věřím, že to zvládneme a společným zájmem podpoříme naše poslání tak, abychom pro vás mohli i v dalším období být mí100 pro celoživotní vzdělávání, zábavu i poučení. V letošním školním roce nám totiž bude již hezkých 30 let.

S úctou
Mgr. Jana Šimánková, ředitelka organizace