Příměstské tábory v Domečku v kostce

Příměstské tábory v Domečku v kostce

Příměstské tábory v Domečku v kostce

19.02.2024

Milí rodiče,
každý rok pro vaše děti připravujeme s největší láskou a péčí příměstské a výjezdní tábory. Na léto 2024 připravujeme 46 příměstských a 9 výjezdních táborů pro děti ve věku od 3 do 15 let. Jak se v jejich nabídce vyznat? V tomto článku se zaměříme na nejrůznější odpovědi na otázky okolo příměstských táborů, výjezdním táborům se budeme věnovat v extra článku. 

 
VÝBĚR TÁBORA
 
Jak vybrat ten správný příměstský tábor - 1. část: podle zaměření
Na začátku je důležité se zamyslet nad tím, co má vaše dítě rádo.  Tábory jsme rozdělili do několika oblastí, které vycházejí ze zájmů dětí i vedoucích:

 • Poznávači (tábory zaměřené na poznávání,  výlety, umění, historii, muzea) 
 • Odborníci (tábory zaměřené na technické odbornosti – IT, věda, robotika, animace) 
 • Umělci (tábory zaměřené na umění – výtvarný, tvořivý, hudební, keramický,…) 
 • Hráči (tábory pro milovníky celotáborových her) 
 • Pro nejmenší (tábory pro nejmenší a Prázdninová školička)
 • Sportovci (tábory s různými sporty a sportovně zážitkové) 
 • Tanečníci (tábory s různými tanečními styly) 
 • Pestrý mix (od všeho kousek)
 
Jak vybrat ten správný příměstský tábor - 2. část: podle věku
Tábory jsou rozdělené podle věku, protože každá věková skupina má své potřeby. Je nezbytné dané věky dodržovat
Výjimku děláme u sourozenců, kteří jsou od sebe max. o 1 až 2 roky. Je potřeba počítat s tím, že starší se v táboře pro mladší může nudit, mladší nemusí v táboře pro starší stíhat.
Také je důležité dbát na to, jestli vaše dítě je po první třídě, protože tábory určené od 7 let počítají s tím, že dítě umí číst a psát.
Věk dětí hraje důležitou roli i pro vedoucí. Někteří se specializují na mladší (až ty úplně nejmenší) a někteří zase na starší. Každému se snažíme vyhovět.

 


ORGANIZACE TÁBORA
První den na táboře
První den na táboře počítejte ráno po přivedení dětí s půl hodinovým zdržením kvůli vyřízení administrace, která je velmi důležitá pro správný chod tábora. Ti, kteří nepodepsali přihlášku, ji podepíší na místě, preferujeme její podepsání před konáním tábora, usnadňuje to administrativu. Ráno prvního dne je vhodné pro zodpovězení dotazů a sdělení důležitých informací o dítěti.
Vedoucímu tábora první den ráno odevzdáte:
 • Bezinfekčnost (originál s podpisem v první den tábora) s kartičkou pojištěnce (kopie).
 • Dítě si donese tašku s náhradním oblečením, které se v DDM nechává.
 
Co má mít dítě s sebou na tábor
Týden před konáním tábora zasíláme seznam věcí a podrobné informace o táboru. Je dobré mít v DDM náhradní oblečení, jak dlouhé kalhoty a triko s dlouhým rukávem, tak kraťasy a triko s krátkým rukávem, spodní prádlo (hlavně u menších dětí), ponožky a pokrývku hlavy. Počasí se během dne mění a děti je třeba převléci, aby se celý den např. nepotily v pogumovaných kalhotech. Dále děti potřebují plavky a ručník. V případě velmi teplého počasí dětem dáváme na zahradu mlhoviště. Děti to milují.
Balte batůžek na tábor s dětmi, ať vědí, co v něm mají. Náhradní oblečení zabalte do extra tašky, kterou si děti nechají v DDM, s sebou na výlety ji neberou.
Děti musí mít s sebou každý den připravenou svačinu na dopoledne i odpoledne a pití, alespoň 2 menší lahve. 
V seznamu věcí máte uvedenou lítačku pro dopravu, penál, pastelky nebo triko popřípadě jinou pomůcku, která je vhodná pro daný tábor.
Seznam věcí na konkrétní tábor je potřeba přečíst a pokyny vedoucího tábora dodržet.
 
Jak příměstský tábor probíhá
Týden před konáním tábora zasíláme seznam věcí a podrobné informace o táboru. 
Ráno se setkáváme v 8 hod. Prosíme o dodržování času, protože vedoucí mají připravené programy a pozdní příchody program narušují.
Dopolední i odpolední programy jsou různé podle zaměření tábora.
Mezi 9 a 10 hod. je svačina, podle programu a hladových dětí. Na oběd můžeme chodit mezi 11 a 14 hod.. Čas oběda se opět odvíjí od struktury programu.
Druhá svačina bývá mezi 14 a 15 hod. Po 15 hodině bývá většinou volná hra pod dohledem vedoucích (opět záleží na typu tábora).
Na první svačinu  doporučujeme  připravit dětem to, co jim dáváte běžně do školy. Na druhou svačinu, která je až odpoledne, připravte něco,  co se nekazí a vydrží v teple až do 15 hod. i při teplém počasí.
Program se může změnit na základě počasí nebo potřeb dětí.
 
Výjimky - specifické tábory
Sportovně zážitkové programy jsou převážně mimo DDM a jsou velmi fyzicky náročné. Děti za týden zažijí velké množství zážitků a hodně ušlých kilometrů. Naše akční vedoucí Lucie Škrabalová připravuje program s největší péčí a sama je neuvěřitelně akční člověk.
Prázdninová školička je pro naše nejmenší od 3 do 6 let. Pohybuje se hlavně v prostorách DDM a kolem DDM. Po obědě si chodí odpočinout na žíněnky a některé děti usnou. Má zkrácený časový režim do 15 hod. Náplň táborů je podobná školkovému režimu.
 
Strava na táborech
U příměstských táborů je praxe taková, že 2 svačiny a pití připravuje rodič a děti si je každý den přinesou s sebou. Obědy po celý týden zajišťuje DDM a jsou již zahrnuté v ceně tábora.
Každým rokem se obvykle stravujeme v Jeremi Sport (Jeremiášova 2581/2, 155 00 Praha 13). Jeremi Sport má jídelníček na 14 dnů a ten se točí. Je potřeba počítat s tím, že dítě, které má více turnusů, se může setkat se stejnými jídly.
Jeremi Sport vaří jídla, která jsou většinou u dětí oblíbená. Vedoucí se snaží dohlédnout, aby děti něco snědly, ale do jídla nenutí. 
Sami nejlépe víte, jak vaše dítko jí. Podle toho doporučujeme zvolit velikost svačiny.
Pití si děti dle potřeby mohou v DDM nebo na výletě doplnit.
V případě celodenního výletu zajišťuje oběd hlavní vedoucí v místě výletu. Pokud je to alespoň trochu možné, zajišťujeme polévku, hlavní jídlo a pití. Někdy jsou výlety v místech, kde je pouze pizzerie, takže mají děti pizzu. Snažíme se vyloučit fast foody (KFC, McDonald apod.).
 
Nemoci a jiné bolístky
Zvažte zdravotní stav svého dítěte při nástupu  na tábor i v době jeho konání. Čirou rýmu zvládneme, infekční rýma může být problém. Prohlédněte dítěti hlavu, jestli nemá vši. Není dobré dávat dítě na tábor po dlouhé nemoci jako je borelióza, mononukleóza, atd., pokud opravdu není fit. Dítě, které se necítí ve své kůži, musí trávit celý den na táboře a opravdu trpí, protože by pro něj klid a odpočinek v dané chvíli byl mnohem potřebnější.
Také nedávejte dítě na tábor, pokud den předem zvracelo nebo mělo průjem popřípadě teplotu. Na táboře je dalších min. 20 dětí a případná nákaza může položit celý tábor, včetně vedoucího.
Ze strany DDM je každá zjištěná nemoc nebo zranění řešeno s rodiči.  
PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ TÁBORŮ
Vedoucí
Vedoucí DDM Stodůlky jsou interní a externí zaměstnanci - pedagogové volného času. Jsou pečlivě vybíráni a procházejí různými školeními jako BOZP, školení ČČK - Úkony zachraňující život, táborový teambuilding (kde se zaměřujeme na zážitkovou pedagogiku, propojování formálního a neformálního vzdělávání, projekty, inovativní metody ve vzdělávání,...) a další kurzy a semináře.
Samozřejmě, tak jako vaše děti, i naši vedoucí jsou osobnosti a každý dává do táborů své vlastní know how. Při výběru vedoucích je pro nás v DDM stěžejní, jaký vztah mají vedoucí k dětem, jakou mají zkušenost a motivaci pro svoji práci a jestli svým postojem reprezentují naši vizi.
 
Odměny a tresty
Jsou děti mírnější a jsou děti živější. Na každé platí něco jiného. Naši vedoucí se snaží děti primárně motivovat. Na začátku každého tábora se tvoří pravidla, která si tvoří samy děti a společně je důsledně dodržujeme. Každý vedoucí má trochu jiné metody, jak děti pochválit či napomenout. Každý zádrhel nebo pochvalu se snažíme komunikovat s rodiči a spolupracovat s nimi v případě problémů.
 
S čím se vedoucí na táborech potýkají (nepředvídatelné události)
V případě celodenního výletu je náročné při dnešních cenách zajistit kvalitní stravu. Vedoucí se snaží o maximum. V minulosti, i když měli vedoucí vše domluvené, je někteří dodavatelé jídla nebo restaurace “vyšplouchli” a jídlo jim nedali. V tuto chvíli se vedoucí snaží v co nejkratším čase, zajistit náhradní řešení, jiné jídlo. V minimálních případech se stane, že dají dětem párek v rohlíků, ale není to pravidlem a ani preferovanou možností.
Na táborech se občas vyskytují velmi náročné děti, které svým chováním narušují program. Vedoucí se snaží vždy vše citlivě komunikovat s rodiči i se samotným dítětem. V případě potřeby je přivolána táborová služba nebo vedení DDM a situace se řeší.
Velice nemilé je, když mají vedoucí naplánovaný výlet vlakem nebo autobusem, mají koupené lístky a vlak nebo autobus nejede. Naši vedoucí jsou velmi zkušení, nejsou jim cizí různé aplikace, dokáží si ověřit informace na dispečinku o daném vlaku nebo autobusu. I přesto se stane, že spoj nejede nebo má zpoždění. V takovém případě co nejrychleji informujeme rodiče textovou zprávou.
 
Dítě bylo motivované a na tábor chtělo, ale v den tábora přijdou slzičky a nechuť. Poradíte?
I takové situace se běžně stávají a jsme připraveni si s nimi poradit. V případě, že je dítě v den tábora lítostivé, je nejlepší předat ho ráno vedoucímu, ujistit ho, že se odpoledne zase vrátíte, a hned odejít (byť se to jeví neohleduplně k jeho citům). Většinou děti do minuty přestanou a jsou celý den v pohodě. Pokud by byl závažný problém a pláč by nepřestával, kontaktujeme rodiče a domluvíme další postup.

 

ADMINISTRATIVA
Informace o dítěti před nástupem na tábor
Stěžejním dokumentem je pro nás přihláška na tábor. Pokud dítě trpí nějakou zvláštností, strachy, ADHD, je přecitlivělé, má fobie, pomočování apod.,. vše pište do přihlášky nebo kontaktujte koordinátora tábora nebo vedoucího. Můžeme se lépe připravit a mít k vašemu dítěti individuální přístup. Jsme zkušení lektoři, poradíme si téměř se vším, ale mnohem lépe funguje kooperace a spolupráce s rodiči, než náhodné tápání při hledání nejvhodnější cesty.
Pokud je vaše dítě alergik, potřebujeme tuto informaci vědět ještě před konáním tábora. Nejlepší je vše uvádět do přihlášky, hlavně potom bezlaktózovou a bezlepkovou dietu, popř. vegetariánství, abychom mohli včas zajistit obědy. Dozvědět se to v den konání tábora je náročné na komunikaci a organizaci obědů s daným zařízením, hlavně v případě výletů, kdy se děti stravují mimo Jeremi Sport.
Nově vaše přihláška zůstává online, nemusíte ji tedy tisknout a zasílat na e-mail.
 

Bezinfekčnost se odevzdává v den konání tábora a musí na ní být datum dne nástupu na tábor. Bez tohoto formuláře nesmí dítě přijato na tábor. Pokud zapomenete, vedoucí mají vždy náhradní po ruce.
Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte vybíráme v den konání tábora. Je nezbytně nutné pro informovanost vedoucích o tom s jakým dítětem má tu čest a jak s ním pracovat v případě nějakého handicapu.Administrativa okolo táborů
 • proplacení táborů pojišťovnou
Pokud požadujete doklad o platbě pro zdravotní pojišťovnu, můžete si o vystavení dokladu o úhradě požádat  na e-mailu tabory@ddmstodulky.cz . Je potřeba uvést jméno dítěte, o jaký tábor se jedná a variabilní symbol.

 
 • příspěvek na tábor od zaměstnavatele
Pokud požadujete vystavení faktury pro zaměstnavatele, můžete si o vystavení faktury požádat na e-mailu tabory@ddmstodulky.cz. Je potřeba uvést jméno dítěte, o jaký tábor se jedná, variabilní symbol a fakturační údaje zaměstnavatele.

 
 • sleva na sourozence nebo v případě více táborů
V tuto chvíli žádné slevy na tábory a sourozence neposkytujeme.

 
 • odhlášení z příměstského tábora
Pokud z tábora dítě odhlašujete více jak 31 dní před konáním tábora a nemáte zaplaceno, stačí napsat e-mail na tabory@ddmstodulky.cz.
Pokud z tábora dítě odhlašujete a máte zaplaceno, napíšete e-mail na 
tabory@ddmstodulky.cz, že tábor rušíte a pokud žádáte o vrácení peněz, je potřeba vyplnit žádost o vrácení úplaty, kterou naleznete https://www.ddmstodulky.cz/dokumenty-a-gdpr, příloha č.3.

 
 • vrácení úplaty za příměstský tábor

Vrácení úplaty za příměstské tábory se řídí Vnitřním řádem DDM Stodůlky, naleznete ho na https://www.ddmstodulky.cz/dokumenty-a-gdpr, příloha číslo 1.

 
Informace na webu (volná místa/obsazeno)- co čekat, pokud je dítě vedeno jako náhradník
Konečné schválení přihlášky (a přihlášek všech přihlášených) je na koordinátorovi táborů ve spolupráci s vedoucími tábora. Než toto schválení proběhne, je na webu stále informace, že jsou volná místa. Může se stát, že než na vaši přihlášku dojde řada při schvalování, tábor už se naplnil zájemci, kteří se přihlásili před vámi, proto vás můžeme vést jako náhradníka.
 
Fluktuace dětí před začátkem prázdnin je veliká. V únoru ještě spousta rodičů neví, jak bude léto vypadat. V průběhu března, dubna a května se hodně dohlašuje, proto je většinou 50% šance, že se náhradník na tábor dostane.


 

Otázky, připomínky, náměty…
Máte otázku, připomínku, námět na zlepšení? Váš názor je pro nás velmi důležitý, proto neváhejte kontaktovat naši koordinátorku táborů na e-mailu: 
tabory@ddmstodulky.cz nebo na tel.: 602 487 410. Naším cílem je vždy spokojenost všech zúčastněných.Na léto plné zážitků, rozzářených dětských očí a radosti se těší tým vedoucích a instruktorů DDM Stodůlky!

Mgr. Michala Štěpánková, koordinátorka táborových aktivit ddm100důlk
y

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.

Statistické

Statistické cookies umožňují měření výkonu našeho webu. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Pokud vypnete používání statistických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace.