NOVINKY

Novinky

22.04.2019 Velikonoční pondělí

Kroužky a kluby neprobíhají, recepce je uzavřena.

19.04.2019 Velký pátek

Kroužky a kluby neprobíhají, recepce je uzavřena.

18.04.2019 Velikonoční prázdniny

Kroužky a kluby neprobíhají, recepce je uzavřena.

DDM NA FACEBOOKU

Výtvarná dílna pro mládež 1xměs. ČT18:00

Hlavním cílem výtvarné dílny pro mládež je podpora talentovaných účastnic, které časově nezvládnou pravidelně navštěvovat výtvarné dílny a chtějí se dále rozvíjet a třeba mít i nadále kontakt s DDM. Snahou je tedy rozvíjet jejich znalosti práce s prvky výtvarného jazyka, (linií, barvou, tvarem), prohlubovat práci s výtvarnými materiály a různými výtvarnými a tvořivými technikami v návaznosti na již získané zkušenosti. V dílně reagujeme na trendy a nové přístupy v tvořivém procesu, využíváme nové a zajímavé techniky.

Kód 183107
Název Výtvarná dílna pro mládež 1xměs. ČT18:00
Místo konání Oranžový vchod
Hlavní vedoucí Zdeňka Hiřmanová PaedDr.
Věková skupina 13-18 let
Jiná ujednání 14.3., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6.
Cena 1. pololetí 450,- Kč
Cena 2. pololetí 450,- Kč
Cena rok 700,- Kč
Datum zahájení 20.09.2018
Datum ukončení 06.06.2019
Dny konání ČT 18:00-19:50
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí poslední 3 místa