NOVINKY

Novinky

22.04.2019 Velikonoční pondělí

Kroužky a kluby neprobíhají, recepce je uzavřena.

19.04.2019 Velký pátek

Kroužky a kluby neprobíhají, recepce je uzavřena.

18.04.2019 Velikonoční prázdniny

Kroužky a kluby neprobíhají, recepce je uzavřena.

DDM NA FACEBOOKU

Flétna pokročilí ST 17:30

Do kroužku je možné přihlásit se pouze na základě přehrávky.
Na malé skupinky flétnistů čeká výuka hry na sopránovou zobcovou flétnu, hra z not, základy teorie, písničky, rozvoj sluchu, správné dýchání. Náplní kroužku je správné používá melodické ozdoby, dynamiky, vibrata a různých druhů artikulací ve skladbách různých stylů. Účastníci upevňují ovládání dynamických, tempových i výrazových označení. Učí se cítit frázi a různým typům frázování. Učí se transponovat jednoduché skladby. Seznamují se systémem "c" a "f". Trénují hru z listu u snadnějších skladeb. Seznamují se s historicko - kulturním přehledem nejen o svém nástroji, ale o hudbě obecně a má kultivovaný projev. Poznávají základy hudební improvizace. Na konci roku se budou účastníci, kteří budou chtít pokračovat účastnit společné přehrávky.

Kód 182105
Název Flétna pokročilí ST 17:30
Místo konání Oranžový vchod
Hlavní vedoucí Hana Pevná, Mgr.
Věková skupina 8-18 let
Cena 1. pololetí 850,- Kč
Cena 2. pololetí 850,- Kč
Cena rok 1500,- Kč
Datum zahájení 19.09.2018
Datum ukončení 05.06.2019
Dny konání ST 17:30-18:20
Volná místa 1.pololetí obsazeno
Volná místa 2.pololetí obsazeno