NOVINKY

Novinky

22.04.2019 Velikonoční pondělí

Kroužky a kluby neprobíhají, recepce je uzavřena.

19.04.2019 Velký pátek

Kroužky a kluby neprobíhají, recepce je uzavřena.

18.04.2019 Velikonoční prázdniny

Kroužky a kluby neprobíhají, recepce je uzavřena.

DDM NA FACEBOOKU

Flétna mírně pokr. ČT 15:30

Do kroužku je možné přihlásit se pouze na základě přehrávky.
Náplní kroužku je snaha o ucelený rozvoj umělecké stránky osobnosti spojený se zlepšující se dovedností v oboru a nezávislé samostatné práce. Účastníci se zdokonalují a cvičí orientaci v notovém záznamu. Seznamují se s notou a pomlkou osminovou, seznamují se stylem hry legato a staccato, s termíny půltón a učí se využívat je při hraní. Rozvíjí si hudební sluch, hudební cítění, hudební představivost, hudební paměť, poslechové schopnosti. Zvládají pohybový doprovod a reakce na změny v proudu znějící hudby, pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla a orientaci v prostoru. Připravují se na hudební vystoupení. Na konci roku se budou účastníci, kteří budou chtít pokračovat účastnit společné přehrávky.

Kód 182103
Název Flétna mírně pokr. ČT 15:30
Místo konání Oranžový vchod
Hlavní vedoucí Hana Pevná, Mgr.
Věková skupina 7-12 let
Cena 1. pololetí 850,- Kč
Cena 2. pololetí 850,- Kč
Cena rok 1500,- Kč
Datum zahájení 20.09.2018
Datum ukončení 06.06.2019
Dny konání ČT 15:30-16:20
Volná místa 1.pololetí obsazeno
Volná místa 2.pololetí obsazeno