NOVINKY

Novinky

14.01.2019 PROBÍHÁ ZÁPIS NA 2. POLOLETÍ

Přihlašovat se můžete v elektronickém systému na aktuálně volné nebo nově otevřené kroužky do naplnění kapacity, pak jako náhradníci. Kroužky které po přihlášení do svého účtu neuvidíte v nabídce na 2 pololetí nepřijímají.

DDM NA FACEBOOKU

DPS Stodůláček PO 16:30

Dětský pěvecký sbor Stodůláček přijímá děti z 3. - 6. tříd ZŠ. Bude se věnovat základům pěvecké techniky, rozvoji tonálního a rytmického cítění a nácviku jednoduchého dovjhlasu. Náplní kroužku bude snaha o upevnění technik práce s dechem a hlasem. Účastníci si zdokonalují a cvičí svůj hudební rytmus, učí se orientovat v notovém zápisu. Rozvíjí si hudební sluch, hudební cítění, hudební představivost, hudební paměť, poslechové schopnosti. Rozvíjí své hudební schopnosti pro zvládnutí dvojhlasu. Připravují se na hudební vystoupení.

Kód 182005
Název DPS Stodůláček PO 16:30
Místo konání Oranžový vchod
Hlavní vedoucí Petra Šlapánková, Mgr.
Věková skupina 8-11 let
Cena 1. pololetí 800,- Kč
Cena 2. pololetí 800,- Kč
Cena rok 1400,- Kč
Datum zahájení 17.09.2018
Datum ukončení 03.06.2019
Dny konání PO 16:30-18:00
Volná místa 1.pololetí poslední 3 místa
Volná místa 2.pololetí obsazeno