NOVINKY

Novinky

22.04.2019 Velikonoční pondělí

Kroužky a kluby neprobíhají, recepce je uzavřena.

19.04.2019 Velký pátek

Kroužky a kluby neprobíhají, recepce je uzavřena.

18.04.2019 Velikonoční prázdniny

Kroužky a kluby neprobíhají, recepce je uzavřena.

DDM NA FACEBOOKU

DPS Stodůláček PO 16:30

Dětský pěvecký sbor Stodůláček přijímá děti z 3. - 6. tříd ZŠ. Bude se věnovat základům pěvecké techniky, rozvoji tonálního a rytmického cítění a nácviku jednoduchého dovjhlasu. Náplní kroužku bude snaha o upevnění technik práce s dechem a hlasem. Účastníci si zdokonalují a cvičí svůj hudební rytmus, učí se orientovat v notovém zápisu. Rozvíjí si hudební sluch, hudební cítění, hudební představivost, hudební paměť, poslechové schopnosti. Rozvíjí své hudební schopnosti pro zvládnutí dvojhlasu. Připravují se na hudební vystoupení.

Kód 182005
Název DPS Stodůláček PO 16:30
Místo konání Oranžový vchod
Hlavní vedoucí Petra Šlapánková, Mgr.
Věková skupina 8-11 let
Cena 1. pololetí 800,- Kč
Cena 2. pololetí 800,- Kč
Cena rok 1400,- Kč
Datum zahájení 17.09.2018
Datum ukončení 03.06.2019
Dny konání PO 16:30-18:00
Volná místa 1.pololetí poslední 3 místa
Volná místa 2.pololetí obsazeno